Levent GÖZAÇAN TÜM YAZILAR

Levent GÖZAÇAN
Levent GÖZAÇAN levent3352@ogretmenlericin.com

ANTİK MISIR’IN KEDİ TANRIÇASI BASTET

3 hafta önce yazıldı

ANTİK MISIR’IN KEDİ TANRIÇASI BASTET Milattan önceki tarihlerde Nil vadisinde tarım yaparak yaşayan insanlar, ürünlerini sakladıkları depoları fareler basınca kedilerin fareleri avladığını fark ettiler. Kedilerin Mısırda kutsal sayılmaya başlanması böylelikle oldu. Depolar tahıl doldukça fare sayısı da arttı. Bunun üzerine firavun karar aldı ve kedilerin korunması için onları üstün yaratıklar ilan etti. Kedilerin tarihe ve […]

Levent GÖZAÇAN
Levent GÖZAÇAN levent3352@ogretmenlericin.com

AMON RA’NIN OĞLU BÜYÜK İSKENDER

1 ay önce yazıldı

AMON RA’NIN OĞLU BÜYÜK İSKENDER Makedonyalı İskender’in kısa yaşamı (Babil’de otuz üç yaşında öldü) fetihler, maceralar, keşifler ve zaferlerle doluydu: İlahi gizemleri açığa çıkarmak ve ölümsüz hayata sahip olmak için dünyanın diğer uç noktalarına kadar gitmek arzusundaydı. Resmi babası Kral 2. Philip’in suikaste kurban gitmesi İskender’in yirmi yaşında tahta geçmesine yol açtı. İlk askeri seferleri […]

Levent GÖZAÇAN
Levent GÖZAÇAN levent3352@ogretmenlericin.com

SAF BİLİNCE 2 BASİT YOL

2 ay önce yazıldı

SAF BİLİNCE 2 BASİT YOL Düşünmek ve bilinç eş anlamlı değildir. Düşünmek bilincin sadece bir parçası, bir yönüdür. Düşünce bilinç olmadan asla var olamaz ama bilincin düşünceye ihtiyacı yoktur. Çoğu insanın düşüncelerinin % 80-90’ı sadece yararsız, boş, tekrarlanan kalıplar değil aynı zamanda zararlıdır. İnsanların çoğu istem dışı devamlı düşünür. Bu, zihinle özdeşleşme durumu insanın da […]

Levent GÖZAÇAN
Levent GÖZAÇAN levent3352@ogretmenlericin.com

Tufan Öncesi Bilim

2 ay önce yazıldı

Tufan Öncesi Bilim Tufan’dan önceki bilgi birikimi, sembolik şifrelerle Antik Mısır’da koruma altına alınmıştır. Eski efsanelere, dilden dile dolaşan söylemlere, kutsal metinlere bakarak eski insan ırklarının, medeniyetlerin; tufan, deprem, kasırga ya da meteor çarpması gibi facialarla yok olup gittiklerini ya da nüfusta önemli bir eksilme yarattığını görüyoruz. Mu ve Atlantis uygarlıkları da bunlardan en bilinen […]

Levent GÖZAÇAN
Levent GÖZAÇAN levent3352@ogretmenlericin.com

İllüzyon Dünyası – Hologramda Yaşamak

3 ay önce yazıldı

İllüzyon Dünyası – Hologramda Yaşamak Şu görüşü duymuşsunuzdur belki; “Yaşadığımız ortam hologram ve gerçek değil.” Yani, Bildiğimiz, gördüğümüz şeylerin hiç birinin gerçek olmadığı bir sistem, illüzyon, rüya ya da bir simülasyon bize gördürülür (ya da yüklenir) ve biz belki bir enerji olarak öte bir alemde (ya da boyutta) bir enerji saflaştırma kabininde her an gördüğümüz […]

Levent GÖZAÇAN
Levent GÖZAÇAN levent3352@ogretmenlericin.com

İlk insan; ADAPA

3 ay önce yazıldı

İlk insan; ADAPA Sümer mitolojisinde ilk insan “Eridu şehrinin oğlu” Adapa idi, Tanrı Ea (Enki) O’nu balçıktan yaratmış, O’na bilgelik ve bilgi vermişti. (Sümer mitlerinde ve dinlerde geçen balçık sözcüğü bu tanrıların -dünya dışı uzaylı varlıkların- kendi DNA larını kullanarak insanı laboratuvar koşullarında ve gen teknolojisini kullanarak elde ettikleri yeni gen havuzunu simgeler). Enki insanı […]

Levent GÖZAÇAN
Levent GÖZAÇAN levent3352@ogretmenlericin.com

Tanrının varlığını kabul eden inanç sistemleri

4 ay önce yazıldı

Tanrının varlığını kabul eden inanç sistemleri Teizm Felsefede kavram olarak Teizm; evreni ve her şeyi yaratan, sürekli olarak yöneten, kaza ve kadere egemen olan bir Tanrı fikrini kabul eden inanç sistemidir. İslamiyet, Hıristiyanlık ve Yahudilik gibi üç büyük dinin Tanrı inancını felsefi bir üslupla dile getiren ve savunan düşünce akımıdır. Teizmde vahiy yoluyla insanlara emirler […]

Levent GÖZAÇAN
Levent GÖZAÇAN levent3352@ogretmenlericin.com

Kötü Rüyalar ve Kabuslar

4 ay önce yazıldı

Kötü Rüyalar ve Kabuslar Çalışmalarını rüyalar ve kabuslar üzerinde yürüten Psikolog Ross Levin, kötü rüyaların günlük yaşamımızdaki stres ve korkularımızla savaşmak gibi işlevsel bir amaç taşıdığını söylüyor. Rüyaları bir çeşit “stes termostatları” olarak tanımlayan Levin, stres seviyemiz olağandışı olarak yükseldiğinde kötü rüyalar ve kabuslar görmeye başladığımızı, bu tür rüyaların bizleri bir şekilde stres seviyemizin tehlikeli […]

Levent GÖZAÇAN
Levent GÖZAÇAN levent3352@ogretmenlericin.com

Karma Nedir?

4 ay önce yazıldı

Karma Nedir? Düşündüğümüz her şey ya da yaptığımız her tür davranışın sonuçlarının bu yaşamımızda ya da tekrar dünyaya geldiğimizde bizi etkileyeceğini söyleyen kuraldır. Yani, gerçekleştirmiş olduğumuz fiziksel ya da zihinsel her türlü eylemin etkilerini şu anki gerçekleşen yaşam içinde göremesek bile bir sonraki yaşamımızda bu etkiler mutlaka kendini gösterecektir. Sebep sonuç ilişkisinin geçerliliği ruh var […]

Levent GÖZAÇAN
Levent GÖZAÇAN levent3352@ogretmenlericin.com

Hatti-Hitit Güneşi

5 ay önce yazıldı

Alacahöyük’te yapılan kazılarda 13 kral mezarında bulunan eserler MÖ: 2300 – 2100 yıllarında yaşamış Hatti krallarına aitti. Hatti’ler Hititlerden önce Anadolu’ da yerleşmiş ve Mezopotamya’daki yazılı kalıntılara göre küçük Asya’ya Hattiler Ülkesi damgasını basacak kadar kendilerini kabul ettirmişlerdi. Kazılar sonunda çıkan eserler arasında başka yerlerde eşine rastlanmayan bazı yuvarlak simgeler vardı. Arkeologlar bunlara “Güneş Kursu” […]

Levent GÖZAÇAN
Levent GÖZAÇAN levent3352@ogretmenlericin.com

Hermetik Öğretide Kutupluluk Prensibi

5 ay önce yazıldı

Hermetik Öğretide Kutupluluk Prensibi Bu prensip; “Her şeyin iki kutbu vardır”; “her şeyin kendi zıt çifti vardır” gerçeğini anlatır. Tez ve antitez doğada bir, ancak dereceleri farklıdır. Zıtlar yalnızca derecede farklı olan ama aslında aynı şeylerdir. Buna göre zıt olan uçlar da uzlaştırılabilir. Bütün doğrular, içinde yarı yanlışı da barındırır ya da her şeyin iki […]

Levent GÖZAÇAN
Levent GÖZAÇAN levent3352@ogretmenlericin.com

Melkisedek kimdir, Melek midir, Cin midir, Melkisedek hakkında

5 ay önce yazıldı

Melkisedek kimdir, Melek midir, Cin midir, Melkisedek hakkında Kutsal Kitabın verdiği bilgilere baktığımızda, Melkisedek’in, insan görünümünde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, insan olduğunu söylemek çok da kolay değildir. Onun annesi ve babasının olmadığını, bir soy ağacının bulunmadığını, varlığının başlangıcı ve sonuna dair bir bilgi olmadığını görürüz. İncilin verdiği bilgilere göre, Hz İbrahimden daha üstündür. Çünkü Hz. İbrahim’den […]

Levent GÖZAÇAN
Levent GÖZAÇAN levent3352@ogretmenlericin.com

Eski Dönemlerde Türk İnanışındaki Albız (Alkarısı)

5 ay önce yazıldı

Türk inanışına göre Albız diğer ismi ile Alkarası’nın manası ve açıklaması.

Levent GÖZAÇAN
Levent GÖZAÇAN levent3352@ogretmenlericin.com

Aztekler’de İnsan Kurban Etme

6 ay önce yazıldı

Aztekler’de İnsan Kurban Etme Meksika’da 14. ve 16. yüzyıllarda yaşamış olan Aztekler taş bıçaklarla kurbanlarının kalbini çıkarırken, kurbanları Güneş’e adamak adına yaptıkları ritüelleri yöneten rahipler büyük olasılıkla önceden obsede edilmişlerdi ve törene gelen kurbanları hipnotize edebiliyorlardı. Kurban töreni ve seremonileri; takvim titizlikle takip edilerek uygulanırdı. Aztekler düşmanlarını öldürmeden esir almaya çalışır, esir ve köleleri kurban […]

Levent GÖZAÇAN
Levent GÖZAÇAN levent3352@ogretmenlericin.com

Mucize Taş; Ametist

6 ay önce yazıldı

Mucize Taş; Ametist Ametist taşı Yunanca’da “sarhoş etmeyen” anlamındadır. Antik dönemde bu taşın sarhoş etmediğine inanılır bu yüzden içki kadehleri, kupalar, çanaklar bu taş sıkça kullanılarak yapılırdı. Genelde mor, eflatun tonlarında olmasına karşın ısı ile sarı renk verir ayrıca pembeye kaçan renkleri de vardır. Ortamda bulunan fazla enerjiyi emer ayrıca radyasyon etkilerini azaltır. Odadaki bilgisayar, […]

Levent GÖZAÇAN
Levent GÖZAÇAN levent3352@ogretmenlericin.com

Anka Kuşu (Simurg) Efsanesi

6 ay önce yazıldı

Anka Kuşu (Simurg) Efsanesi Rivayet olunur ki, kuşların hükümdarı olan Simurg Anka, Bilgi Ağacı’nın dallarında yaşar ve her şeyi bilirmiş…Kuşlar Simurg’a inanır ve onun kendilerini kurtaracağını düşünürmüş. Kuşlar dünyasında her şey ters gittikçe onlar da Simurg’u bekler dururlarmış. Ne var ki, Simurg ortada görünmedikçe kuşkulanır olmuşlar ve sonunda umudu kesmişler. Derken bir gün uzak bir ülkede […]

Levent GÖZAÇAN
Levent GÖZAÇAN levent3352@ogretmenlericin.com

Antik Mısır’da Uzaylı Varlıkların İzleri

6 ay önce yazıldı

Antik Mısır’da Uzaylı Varlıkların İzleri Eski Mısırlılar, kendi semalarında ortaya çıkan uzay gemilerini “Gökyüzünde seyreden güneşin kayıkları“ olarak isimlendirmişlerdir. Konunun ilginç bir başka yanı da, yine eski kayıtlarda açıkça yazıldığına göre; Büyük Piramidin yapımı sırasında bu “Güneş Kayıkları”ndan bir tanesi yapının içinde bir yere gömülmüştür. Menfis’de firavunu ziyaret eden Tanrı PTAH, uçan bir gemi kullanırdı. […]

Levent GÖZAÇAN
Levent GÖZAÇAN levent3352@ogretmenlericin.com

Anadolu’da Ana Tanrıça Kültü

6 ay önce yazıldı

Anadolu’da Ana Tanrıça Kültü Ana Tanrıça Kültü tarihin en eski dönemlerinden itibaren farklı coğrafyalarda ve farklı kültürlerde karşımıza çıkan bir kavramdır. Çok tanrılı din inanışının yaygın olduğu Eskiçağ toplumlarında “Doğa Tanrıçası” olarak kabul edilen ve tapınım gören Ana Tanrıça tasvirlerine yoğun olarak rastlanır. Magna Mater olarak tanımlanan Büyük Ana Tanrıça inanışı daha sonraki kültürel süreçte […]

Levent GÖZAÇAN
Levent GÖZAÇAN levent3352@ogretmenlericin.com

Sahip Olma İsteğinin Kadere Etkisi

7 ay önce yazıldı

Sahip Olma İsteğinin Kadere Etkisi Tarih boyunca her nesilde insanlar kainatın sonsuz sırlarını çözmek istediler. Bunun için birçok yol deneyerek bu sorulara cevap aradılar. Bu soruların hala nesilden nesile geçerek bugün de güncel olması henüz tatmin edici cevapların bulunamadığını gösterir. İnsanın hayatın gizemini kökenini hatta geleceğini ve kaderini kavraması ve yön verebilmesi için önce sorgulaması […]

Levent GÖZAÇAN
Levent GÖZAÇAN levent3352@ogretmenlericin.com

Gizemli Overtoun Köprüsü

7 ay önce yazıldı

Gizemli Overtoun Köprüsü İskoçya’nın Milton yakınlarında bulunan ve 1859’da inşa edilen en büyük köprüdür. Bu köprüyü bu kadar ünlü yapan şey ise, açıklanamayan olayların bu köprüde yaşanmış olmasıdır. Bu köprü; köpeklerin, özellikle de uzun burunlu türlerin buradan atlayıp intihar etmesi ile ünlenmiştir. Anlaşılamayan birçok nedenden, yüzlerce köpek kendini orada 15 metre yükseklikten aşağıya ve yaklaşık […]

Tüm Hakları Saklıdır, İzinsiz, Kaynak Gösterilmeden İçeriklerin Alınması Yasaktır.