Derece ve Kademeden Sayılacak!

EDİTÖR:    10 Şubat 2016 Çarşamba, 13:16
Derece ve Kademeden Sayılacak!

Derece ve Kademeden Sayılacak!

Derece ve Kademeden Sayılacak! 6663 sayılı Kanunun, 10 Şubat 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Kanunun 5. maddesi, doğum nedeniyle aylıksız izin alan bayan memurlar için önemli bir hak getirmektedir.

Kanunun ilgili hükümleri şu şekildedir:

MADDE 5- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (C) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“8- 108 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.”

MADDE 11- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 42- 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (C) fıkrasının (8) numaralı bendi hükmü, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 108 inci maddenin (B) fıkrası kapsamında aylıksız izne ayrılanlar hakkında uygulanır. Anılan tarihte bu şekilde aylıksız izin kullananlar ise kalan izin süreleri bakımından söz konusu bent hükmünden yararlandırılır.”

MEMURLAR NETİN DEĞERLENDİRMESİ

Daha önce doğum nedeniyle aylıksız izinli geçen süreler memurun derece ve kademe terfilerinde sayılmıyordu.

Ancak memur aylıksız izin süresini borçlanırsa sadece emekliliğe aylık derece ve kademesine sayılıyordu.

Kazanılmış hak aylığına esas derece ve kademeye sayılmayıp, emekliliğe aylık derece ve kademesinden sayılması memur için bir avantajdan ziyade SGK kesintilerinden dolayı dezavantajlı bir durum ortaya çıkarıyordu.

Bu yeni düzenlemeyle, dezavantajlı durum ortadan kaldırılmaktadır. Buna göre, memur aylıksız izinli süresini borçlansa da borçlanmasa da kıdem aylığını, kazanılmış hak aylığını olumlu derecede etkileyecektir.

Yeni durum, askerlik sürelerine derece ve kademe verilmesiyle aynılaştırılmıştır.

Ancak, bu kanunun yürürlük tarihinden önce aylıksız izne ayrılanların durumlarında bir değişiklik olmayacaktır. Yani, bu kanunun yürürlük tarihinden sonra aylıksız izne ayrılacak olanlar lehine bir durum olacak, eskiler için yeni bir durum ortaya çıkarmayacaktır.

Bu değişiklik öncesinde aylıksız izinli süreleri derece ve kademe ilerlemelerinde sayılmayanların bu sürelerinin sayılması eşitlik açısından uygun olacağı düşünülmektedir.

Bu bağlamda, 10 Şubat 2016 öncesinde doğum nedeniyle aylıksız izne ayrılanların, 657’e eklenen geçici 42. maddenin iptali için idari yargıda, Anayasa Mahkemesine götürülmek istemiyle, dava açmaları uygun olacaktır.

Kaynak:MemurlarNet

MEB Personel, Personel MEB Haber

MEB Personel

 

UYARI:  www.ogretmenlericin.com olarak aktif url verilmeden haber kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır. Aktif url verilmeden alıntı yapan sitelere uyarı yapılmayacak ve yasal işlem başlatılacaktır.

Yorum

  1. selin güneş

    10 Şubat 2016 at 14:41

    bunun olduğuna mı sevineyim, yoksa geçmişte neden verilmeyip şimdi geç verildiğine mi üzüleyim bilemedim!

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm Hakları Saklıdır, Aktif URL Şeklinde Kaynak Gösterilmeden İçeriklerin Alınması Yasaktır.

DMCA.com Protection Status