Doğum Öncesinde ve Sonrasında Nöbet Görevi Ne Zaman Verilir?

EDİTÖR:    15 Mart 2016 Salı, 00:24
Doğum Öncesinde ve Sonrasında Nöbet Görevi Ne Zaman Verilir

Doğum Öncesinde ve Sonrasında Nöbet Görevi Ne Zaman Verilir?

MemurlarNet’ten Ahmet Kandemir’in yazısı aşağıdadır.

Doğum öncesi ve sonrası öğretmene nöbet görevi ne kadar süre verilmez?

Bayan öğretmenlere doğuma 4 ay kala ve doğumdan itibaren 2 yıl süreyle belleticilik ve gece nöbeti görevi verilemez

Devlet Personel Başkanlığı 30.05.2013 tarih 7617 sayılı görüş yazısında; “-Doğum yapmış memura 101 inci maddede belirlenmiş süreler içerisinde gece nöbeti veya vardiyası görevi verilemeyeceği,” açıklamasında bulunmuştur.

Devlet Personel Başkanlığının görüş yazısında atıfta bulunduğu madde, 23.07.1965 tarih ve 12056 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun “Günün 24 Saatinde Devamlılık Gösteren Hizmetlerde Çalışma Saat Ve Usulünün Tespiti”başlıklı 101. maddesindeki; “Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.

Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki (Değişik: 6495 sayılı Kanunun 8 inci maddesi) iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.” hükümleridir.

Bu hükümler sadece Günün 24 Saatinde Devamlılık Gösteren Hizmetlerde uygulanmaktadır. Eğitim Öğretim hizmetlerinde sadece pansiyonlu ve yatılı okullar bu kapsama girmektedir.

Bu nedenle bayan öğretmenlere; hamileliğin yirmi dördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren (doğuma 4 ay kala) ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası yani pansiyonlu ve yatılı okullarda belleticilik ve gece nöbeti görevi verilemez.

Not: Hamileliğin yirmi dördüncü haftasından öncede doktor raporu ile gece nöbeti ve gece vardiyası yani pansiyonlu ve yatılı okullarda belleticilik ve gece nöbeti görevi verilemez.

Bayan öğretmenlere doğuma üç ay kala ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmez

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlarında ise;

26.07.2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Öğretmenlerin nöbet görevi” başlıklı 44. maddesi 7. fıkrasındaki; “(7) Hamile öğretmenlere, doğuma üç ay kala ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmez.”hükümlerine göre doğuma üç ay kala ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilemez.

Ortaöğretim Kurumlarında ise;

07.09.2013 Tarihli ve28758 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Öğretmenlere nöbet görevi verilmesinin esasları” başlıklı 91. maddesi 2. fıkrası (ç) bendindeki; “(2) Nöbetlerde aşağıdaki esaslara uyulur: ç) Bayan öğretmenlere, doğumuna üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez.” hükümlerine göre doğuma üç ay kala ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilemez.

Ayrıca Devlet Personel Başkanlığı 30.05.2013 tarih 7617 sayılı görüş yazısında; “-Mezkur 104 üncü madde gereği olarak süt izninin personelin tercihi esas alınmak suretiyle kullandırılması gerektiği ve personelden gün içinde süt izni saatlerine denk gelen zaman diliminde gündüz nöbeti tutmasının talep edilemeyeceği,”açıklamasında bulunmuştur.

Devlet Personel Başkanlığının görüş yazısında atıfta bulunduğu madde, 23.07.1965 tarihli ve 12056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun “Mazeret İzni” başlıklı 104. maddesi (D) fıkrasındaki; “D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.”hükümleridir.

Bu hükümlere göre; doğum sonrası kadın memurun ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni kullanma hakkı mevcuttur.

Devlet Personel Başkanlığının bu açıklamasına göre süt izni saatlerine denk gelen zaman diliminde gündüz nöbeti görevi verilemez.

Fakat yukarıda yer verdiğimi yönetmeliklerde bayan öğretmenlere doğuma üç ay kala ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilemeyeceğinden bu açıklamanın bir uygulaması bulunmamaktadır Çünkü bayan öğretmenler zaten süt izni kullanabileceği sürelerde otomatikman nöbet görevini yerine getirmemektedir.

MEB Personel Haberleri

MEB Personel Haberleri

 

UYARI:  www.ogretmenlericin.com olarak aktif url verilmeden haber kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır. Aktif url verilmeden alıntı yapan sitelere uyarı yapılmayacak ve yasal işlem başlatılacaktır.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm Hakları Saklıdır, Aktif URL Şeklinde Kaynak Gösterilmeden İçeriklerin Alınması Yasaktır.

DMCA.com Protection Status