AES: ‘Zorunlu Hizmet Değil, Zorunlu Müebbet!’

AES tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) ‘zorunlu hizmette arttırımlı hizmet puanı’ için başvuru yapıldı.

EDİTÖR:    03 Mayıs 2016 Salı, 17:52
AES: 'Zorunlu Hizmet Değil, Zorunlu Müebbet!'

AES: ‘Zorunlu Hizmet Değil, Zorunlu Müebbet!’

Anadolu Eğitim-Sen (AES) tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) ‘zorunlu hizmette arttırımlı hizmet puanı‘ için başvuru yapıldı.

Anadolu Eğitim Sendikası (AES) tarafından yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) yaptıkları bu başvurunun; çalışma şartlarının zor olduğu bölgelerde görev yapan öğretmenlerin yanlarında olduklarının bir göstergesi olduğu belirtildi.

AES, MEB’e yaptığı başvuruda; zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamladığı halde halen zorunlu hizmet bölgelerinde çalışan öğretmenlerin ‘arttırımlı hizmet puanı‘ açısından mağdur edilmemesi talep edilerek, MEB tarafından atama dönemine kadar gerekli düzenlemenin yapılması istendi.

Anadolu Eğitim Sendikası (AES) tarafından yapılan açıklama ve Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) gönderilen yazı;

Bölgeler itibariyle, zor koşullarda, zorunlu hizmetini yerine getirmeye çalışan öğretmenlerimize yönetmelik gereği verilmesi gereken “artırımlı hizmet puanı” konusunda adaletin sağlanması için bakanlığa başvurduk. Özellikle, zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamladığı halde halen zorunlu hizmet bölgelerinde çalışan öğretmenlerimizin mağdur olduğu puan/tayin uygulaması adaletten yoksundur.

Bakanlığa yaptığımız talep başvurumuzda; Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili 40. Maddesinde geçen “Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir.”  bendinin zorunlu hizmetten, zorunlu hizmete yer değiştiren öğretmenler için de görevin devamlılığından dolayı, kesinti olmadan uygulanmasının adalet açısından önem arz ettiğini belirttik.

Bu konuda gerekirse hukukun öngördüğü her türlü yolla zorunlu hizmet mağduru  öğretmenlerimizin hakkını arayacağımız bilinmelidir. Anadolu Eğitim Sendikası çalışma güçlüğü bulunan bölgelerde unutulmuş öğretmenlerin yanında olmaya devam edecektir.

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

Anadolu Eğitim Sendikası Hizmet Puanı Başvurusu

Anadolu Eğitim Sendikası Hizmet Puanı Başvurusu

 

Kimler Zorunlu Hizmetten Dolayı Arttırımlı Hizmet Puanı Alır?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği;

Hizmet puanları

MADDE 40 – (1) Bir yıllık çalışmaları karşılığında olmak üzere, aday öğretmenlerden/öğretmenlerden:

a) Birinci hizmet bölgesinde bulunan illerin;

1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 10,

2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 11,

3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,

4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,

5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,

6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,

b) İkinci hizmet bölgesinde bulunan illerin;

1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,

2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 13,

3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,

4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,

5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 20,

6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,

c) Üçüncü hizmet bölgesinde bulunan illerin;

1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,

2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,

3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,

4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,

5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 26,

6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 30

hizmet puanı verilir.

(2) Hizmet puanı, hizmet alanları bakımından bu Yönetmelikte belirlenen puanlardan görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilir.

(3) Hizmet puanının hesabına esas sürelerin yıldan artan her ayı için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık gelen puanın 1/12’si esas alınır. Aydan artan süreler dikkate alınmaz. Yıldan artan süreler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olması hâlinde kesirli puan tama tamamlanır. Bu şekilde hesaplanacak hizmet puanı, o hizmet alanı için bir yıl hizmet karşılığında öngörülen puandan çok olamaz. Aynı hizmet alanında bulunan eğitim kurumlarında geçen süreler birlikte değerlendirilir.

(4) Yatılı bölge ortaokullarında görev yapan kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına her yıl için 12, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise her yıl için 6 puan eklenir.

(5) Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir.

(6) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir.

Öğretmenler İçin

Sendikalardan Son Haberler

Sendikalardan Son Haberler

UYARI:  www.ogretmenlericin.com olarak aktif url verilmeden haber kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır. Aktif url verilmeden alıntı yapan sitelere uyarı yapılmayacak ve yasal işlem başlatılacaktır.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm Hakları Saklıdır, Aktif URL Şeklinde Kaynak Gösterilmeden İçeriklerin Alınması Yasaktır.

DMCA.com Protection Status