Aktif Eğitim-Sen neden kuruldu? Cemaat sendikası neden feshedildi?

Aktif Eğitim-Sendikası ne zaman kuruldu, kurulduktan sonra Aktif Eğitim-Sen’in kaç üyesi oldu, sendika durduk yere neden kapısına kilit vurdu, kapandıktan sonra 17-25 Aralık sürecinden hemen sonra neden tekrar açıldı? Üye sayısı kısa sürede 30 bini geçti. Öğretmenler İçin olarak Aktif Eğitim-Sen’in ilk kuruluşundan 15 Temmuz darbe girişim sürecine kadar olan gelişmeleri değerlendiriyoruz.

Aktif Eğitim-Sen neden kuruldu? Cemaat sendikası neden feshedildi?

Aktif Eğitim-Sen neden kuruldu? Cemaat sendikası neden feshedildi? Bu ve bundan sonraki yazımızda Aktif Eğitim-Sen üyeliğinden dolayı meslekten ihraç edilen MEB personelleri, öğretmenlerin durumlarını inceleyeceğiz. Aktif Eğitim-Sen’in kuruluşundan darbe gecesine kadar olan rolünü analiz edeceğiz.

Son dönemde ogretmenlericin.com olarak gün içerisinde aldığımız mesajların büyük bir kısmı Aktif Eğitim-Sen üyeliğinden dolayı meslekten ihraç edilen öğretmenlerin durumu ile ilgili oldu. İhraçlarda öğretmenler ağırlıklı olmak üzere Aktif Eğitim Sen üyeliğinden dolayı meslekten binlerce MEB personeli atıldı. Meslekten ihraç edilenler içerisinde ise en büyük oranı sendikadan dolayı ihraç edilenler oluşturmaktadır.

Öğretmenler İçin olarak Aktif Eğitim-Sen adlı STK’nın kuruluş aşamasını, kapatılmasını (feshedilmesi), yeniden kurulmasını ele alacağız. Başlıklar ve alt başlıklar halinde ele alacağımız Aktif Eğitim-Sen konusuna ve sendika üyeliğine objektif bakmaya çalışacağız. Öncelikle Aktif Eğitim-Sen’in ilk kuruluş dönemine gidelim.

AŞAMA 1: AKTİF EĞİTİM-SEN KURULDU

Aktif Eğitimciler Sendikası kısa adı ile Aktif Eğitim-Sen olarak bilinen sendika resmi olarak 01.03.2012 tarihinde kuruldu. Aktif Eğitim-Sen’e Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 183 dosya numarası verildi. Resmiyette izinleri onaylanarak kurulan sendika 27.04.2012 tarihinde 915.02/102 sayılı Kuruluş Duyurusu konulu yazı ile Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne yazı yazdı. Aktif Eğitim-Sen tarafından yazılan yazıda kuruluş amaçları, hedefleri özetlenmiş, sendikanın mali bilgilerine yer verilmiş olup Aktif Eğitim-Sen’in kurulduğunun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm merkez ve taşra teşkilatlarına duyurulması istenmiştir. Aktif Eğitim-Sen resmi olarak kuruluş yazısı için TIKLAYINIZ (pdf şeklindedir)

Aktif Eğitim-Sen

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Yazıyı İllere Gönderdi

Aktif Eğitim-Sen’in kuruluş yazısı Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından 27 Nisan 2012 tarihinde resimde görüldüğü gibi kayda alınmıştır. Aktif Eğitim-Sen’in kurulduğunun tüm taşra ve merkez teşkilata ilan edilmesi talebi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülmüş ve tüm Valiliklere ilgili sendikanın kurulduğunun bilgilendirmesinin yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından 03.05.2012 tarihinde 19736 sayı ile tüm Valiliklere yazı gönderilmiştir. Aktif Eğitim-Sen’in kurulduğuna dair yazı tüm MEB personeli camiasına resmi kanallarla duyurulmuştur.

Kuruluş

Valilikler Aktif Eğitim-Sen Kuruluş Yazısını İlçelere Gönderdi

MEB İKGM tarafından Valiliklere 03.05.2012 tarihinde gönderilen Aktif Eğitim-Sen kurulduğuna dair bilgilendirme yazısı, Valiliklerce il genelinde tüm resmi kurumlara gönderilmiştir. İlgili yazı yukarıda olup pdf halini görüntülemek için TIKLAYINIZ Yazıda görüldüğü üzere Erzurum Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’de Aktif Eğitim-Sen kurulduğuna dair yazıyı 14.05.2012 tarihinde kurumlara göndermiştir.

İlçeler, Valilikler İlgili Duyuruyu Tüm Kurumlara Gönderdi

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri de Aktif Eğitim-Sen’in kurulduğuna dair gerek Bakanlık yazısını gerek Valilik yazısını okullara, kurumlara göndermiştir. Buraya kadar her şey normal, çünkü bu işlem tüm sendikalar için yapılmaktadır. Bir Sivil Toplum Kuruluşu, Sendika kurulduktan sonra hitap edeceği üyelerinin bağlı olduğu bakanlığa, yetkili mercilere bu yazıyı gönderir. İzinle, onayla ve yasal olarak kurulan kuruluşun duyurusu da tüm kurumlara gönderilir.

AŞAMA 2: AKTİF EĞİTİM-SEN NEDEN KURULDU?

Aslında bunu aşama olarak göremeyiz, bu kuruluştan önceki bir basamaktır. Lakin ogretmenlericin.com olarak burada ele almak istedik. Aktif Eğitim-Sen resmi kuruluş aşamalarından sonra bu konuya değinmek daha doğru olacaktır kanaatindeyiz. Fethullah Gülen cemaati, nur cemaati, ışık evleri, şakirdler, ağbiler, ablalar vb bir sürü isimle anılan 15 Temmuz darbe girişim gecesinden sonrada FETÖ olarak tabir edilen bir oluşum ülkemizde yıllardır varlığını sürdürmüştür. Bu cemaate sempati duyan, bu oluşuma hizmet edenler öğretmen camiasında, eğitim sistemi içerisinde sendikalaşma kararı aldılar. İşte cemaat ile hükümet arasında ilk resmi eğitim alanındaki çatışma burada başladı. 2012 yılının başlarında DERSHANELER KAPATILACAK açıklamaları gelmeye başladı. Hükümet tarafından yapılan açıklamalarda 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren dersanelerin kapatılacağı yönünde yapılan çalışmalar Fethullah Gülen ve cemaatini rahatsız etti.  Cemaat bu süreçten sonra dershanelerde kurduğu egemenliğini kaybedecek doğal olarak eğitim sisteminde söz sahibi olamayacaktı. Bu yüzden sendika çatısı altında cemaatçiliğini sürdürmek adına Aktif Eğitim-Sen kuruldu. Aktif Eğitim-Sen Fethullah Gülen talimatı ile kurulan her şeyi ile yasal olan, bu yüzden her türlü izni alan ve faaliyete geçen bir sendikadır. Aktif Eğitim-Sen kurulduktan sonra bir çok kamu haber, meb personel, memur, öğretmen haber sitelerinde sendikanın kurulduğu bilgisi yer almış, bazı siteler Aktif Eğitim-Sen tüzüğünü dahi haber olarak yayınlamıştır. Bu dönemle ilgili daha çok bilgi almak isteyen arkadaşlar buraya tıklayarak araştırma yapabilirler. Bu konuda çok fazla siyasi bilgi aktarmak istemiyoruz. Sadece hükümetin dershane politikası ve arka planda yaşanılanlarla cemaat arasındaki diyalog Aktif Eğitim-Sen’i kurdurmuştur.

Aktif Eğitim-Sen Üye Sayısı

Aktif Eğitim-Sen kuruluş tarihi resmi olarak 01.03.2012 tarihidir. Sendikanın kurulduğunun talebi için MEB’e yazı yazdıkları tarih 27.04.2012. MEB tarafından tüm okullara yazıların gönderilmesi ve duyurunun yapılması 2012 yılının Mayıs ayı sonunu bulmuştur. 2012 yılı sendikaların resmi üye sayıları 10 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Yayımlanan sendikaların üye sayıları istatistiklerine göre 15 Haziran 2012 sendika aidat kesintilerine göre Aktif Eğitim-Sen üye sayısı 402 üye olarak resmiyet kazandı. Sendikanın kuruluşundan sonra hızlı bir hareketlenme oldu. Eğitim Bir-Sen bu durumdan rahatsızdı. Çünkü EBS’nin cemaat tabanından çok sayıda üyesi vardı. Eğitim Bir-Sen cemaatçi üyelerinin Aktif Eğitim-Sen’e geçmesinden endişeliydi.

AŞAMA 2: AKTİF EĞİTİM-SEN FESHEDİLDİ

Aktif Eğitim-Sen kurulduğu tarihten itibaren yaklaşık 9 ay içerisinde üye sayısını 35 bine kadar çıkardı. Sendika aldığı kararla feshedildi. Aktif Eğitim-Sen kendi kapısına kilit vurdu. 9 aylık süreçte 9 şube açan, 86 temsilcilik oluşturan ve kendi açıklamalarına göre 35 bin üyeye ulaşan sendika 31 Mart 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına ait MEB Şûra salonunda fesih konusunu görüşmek için toplandı.

Feshedildi

Yukarıda bir resmi yazı görüyorsunuz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü 26.04.2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına Aktif Eğitim-Sen konu bir yazı göndermiş. Aktif Eğitim-Sen’in 31 Mart 2013 tarihinde yaptığı olağanüstü genel kurulda aldığı kararla sendikanın feshedildiği belirtilmektedir. Yani 01.03.2012 tarihinde kurulan Aktif Eğitim-Sen, 31.03.2013 tarihinde feshedilmiştir. Buraya dikkat edelim SENDİKA KENDİSİNİ KAPATMIŞTIR. Kağıt üzerinde resmi olarak bir yıla yakın açık kalan sendika aktif olarak sendikal eylemlerde yaklaşık 9-10 ay bulunmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü de tüm illere 30.04.2013 tarihinde Aktif Eğitimciler Sendikası’nın fesih kararı konulu gönderdiği yazıda Aktif Eğitim-Sen’in feshedildiğini vurgulamış ve 2013 yılı yetkili sendika belirleme çalışmalarında sendika üye tespit formundan Aktif Eğitim-Sen’in isminin çıkarılmasını istemiştir.

Kapanma Kararı

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yukarıda gördüğünüz yazı tüm yetkili birimlere gönderilmiştir. MEB’den gelen yazıyı ise Valilikler tüm kurumlara gönderilmesi için Kaymakamlıklara, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndermiş ve Aktif Eğitim-Sen’in feshedildiğini bildirmiştir.

Resmi Yazı

Bursa Valiliği tarafından Aktif Eğitim-Sen feshedilmesi resmi yazısı tüm birimlere gönderilmiştir. Yukarıdaki resimde görebilirsiniz. Aktif Eğitim-Sen feshedilmesi resmi yazı dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ

Aktif Eğitim-Sen Feshedilirken Üye Sayısı

2013 yılı yetkili sendika belirleme çalışmalarında son bir aya girilirken kendini fesheden Aktif Eğitim-Sen üye sayısının resmi rakamlarına ulaşmak İMKANSIZ. Çünkü 2013 yılı sendikaların üye sayıları 6 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazetede ilan edildi ancak Aktif Eğitim-Sen 15 Mayıs 2013 üye kesintilerinden önce feshedildiğinden listede yer almadı. Lakin feshedilmeden önceki dönemde kesinti sayılarından Aktif Eğitim-Sen’in üye sayısının 35 bine ulaştığı ifade ediliyor. Ayrıca Aktif Eğitim-Sen tarafından o dönemde yapılan fesih açıklamasında sendikanın dokuz ayda 35 bin üyesi olduğu vurgulanmıştır. Özetlersek resmiyette bir yıl olmuş bir sendika, sendikal olarak öğretmenler odasına girmesinin üzerinden yaklaşık 9-10 ay geçmiş ve üye sayısı 35 bine çıkmış. Bu sendikal bir başarı değil, cemaat tabanının Eğitim Bir-Sen başta olmak üzere sendikal kaymasıdır. Sendikasız olan cemaat mensupları veya cemaate sempati ile bakanlar ile diğer sendikalardan istifa edip Aktif Eğitim-Sen’e geçenlerden oluşmaktadır. Burada da VERİLEN BİR TALİMAT VARDIR. Bu talimat ise CEMAATİN ARTIK SENDİKASI VAR; YUVANIZA DÖNÜN talimatıdır.

Aktif Eğitim-Sen neden feshedildi, Aktif Eğitim-Sen neden kapatıldı?

Cemaat ile hükümet arasında yaşanan gerginlikten sonra, cemaat eğitimde söz sahibi olmak isteyerek sendikayı kurmuş ve her şey istedikleri gibi giderken bir anda sendika kapanmıştı. Burada birçok iddia ortaya atıldı. İddialardan bazılarına bakalım;

Hükümet ile cemaat arasındaki gerginliklerin ortadan kaybolduğu bu yüzden cemaatin uzlaşma mesajı olarak sendikayı kapattığı…

Dersanelerin kapatılmaması sözü alan cemaatin karşılık olarak sendikasını kapattığı…

Yapılan anlaşmalarla hükümete yakın olan Eğitim Bir-Sen ile Aktif Eğitim-Sen’in kamuya açık olarak birleşmesinin tepki yaratabilmesinden çekindiklerinden önce feshettiler sonra EBS ile birleştiler…

Buna benzer iddiaları çoğaltabiliriz. Bunlar ogretmelericin.com olarak bizim iddilarımız değil. Bunlar haber sitelerinde, forum sitelerinde yer alan yorumlardan bazılarıdır.

Yazının geri kalanı bir sonraki ilgili haberde olacak. İkinci yazımızda Aktif Eğitim-Sen’in tekrar kuruluşunu, 17-25 Aralık sürecini, sendikaya üye olan ama cemaatin olduğunu dahi bilmeyen, hal hatırla üye olanların durumunu değerlendireceğiz. FETÖ darbe girişimi ile meslekten ihraç edilen kamu personelleri konusunu analiz edeceğiz.

Öğretmenler İçin

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry
Sosyal Medyada Paylaşın:

50 yorum

 1. Çocuklarıma harçlık veremiyorum o da bunu bildiğinden öğle yemeğinde her gün puaça yiyormumuş bazen de yemeden geliyormuş bu yaşadıklarımı istesem de unutamam ben affetsem Allah affedecek mi yıllar sonra dönsem ne olacak giden yılları geri mı getirecek “Ben yoruldum hayat gelme üstüme Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne”

 2. En büyük isteğim adaletin olduğu bir ülkede yaşamak… Evlatlarımız için de bu çok elzem.. Yoksa başarı, mutluluk… adaletin olmadığı yerde ne gezer?

 3. Memur-senli olup ihraç edilen arkadaşlara yardım etmeyen bir sendikanın kendi içinden ayrılan bir sendikaya üye kişileri savunmasını beklemek aymazlıktır.

 4. Ülkede birileri çekişiyor faturası masum kesime kesiliyor bu zulüm bitsin artık! Sayın editör sadece sendikadan ya da bankada yüzeysel hesaptan dolayı atılanlar dönsün diye bir mücadele veriliyor mu siyasiler arasında?

  • İsmail Koncuk dışında eğer Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın’da destek vermiş olsa iş daha farklı olurdu. Siyasilerden ziyade büyük sendikacıların açıklamaları önemli.

 5. Sendikaya uyeden aciga alma suresinde net bir bilgi var mi.Herkes bir sey soyluyor 3,5 ay atmadik yada aciga almadik diyorlar ama her bakanlik ayri uyguluyor galiba.bende bu lanet sendika yuzunden 5 aydir acikta bekliyorum,hatir gonule hayatimiz karardi.Insallah tez zamanda doneriz.Allah yardimcimiz olsun.Olumsuz mesaj atanlara kizmayin onlarda isin aslini bilmiyor,islerini yapiyorlar..saygilar

  • Hocam idari ya da adli bi soruşturma geçirdiniz mi,5 ay 10 gündür açıktayım hiç bir işlem yapılmadı benimle ilgili

   • Hocam 5 ay oldu açığa alındık müfettişler okula gelmiş sormuşlar beni çagırmadılar bunun dışında arayan soran yok adli soruşturma yok…saygılar

 6. Lanet olsun o sendikaya perişan olduk ekmek parası bulamıyoruz

 7. sendika niye açılmş bize ne?yasal olarak izin verildi mi evet üye olabilirsinz dendi mi evet..ben çocuğumun hastalığıyla uğraşmaktan sendikalı mym değil mym onu bile unutmuştm nerdeyse.millet siyasi gelişmeleri takip etmek zorunda mu?dünya siyasetin çevresinde dönmüyor.aylarca cenaze gibi gezdm.işim tv vb.değildi.yaptığım iş yasal mı ona bakarm ben.yoruldm ya

 8. Adaletin er veya geç yerini bulacağından eminim.Çok şükür ki vicdanımız,kalbimiz rahat.Çok şükür ki vatanımızı milletimizi severek canla başla görevimizi yerine getirmişiz.
  Sonucu bu mu olacak tı keşke olmasaydı bu yaşabanlar ama ya vicdanlar azap duysaydı …
  Ya gerçekten suçlu olsaydık!
  Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste…

 9. Bu kış günü bana bunu yasatanları Allah’a havale ediyorum.sendika yüzünden mağdur olan çok insan var bu insanlar nasıl geçinir düşünen yok mu ölelim mı suçu olan gebersin..vicdanlar bu kadar kara mı Allah var gam yok bizim bu işte gunahımız yok.sendikanin Allah belasını versin inşallah saygılarımla……

 10. Aynı yorumum peşpeşe tekrar etmiş. Aklıma bir deyiş geldi: “Ettekrarü ahsen, velevkâne yüzseksen.”( Tekrar güzeldir, velev ki yüzseksen defa olsun.)

 11. Sevgili Hocam, Ben de sizin gibi Kasım 2015’te sendikadan istifa etmeme rağmen sendika üyeliğinden ihraç edildim. Yorumunuzdaki son ifadeleri okuyunca okulda yaşadığım bir anı geldi hatırıma. 17-25 Aralıkta yaşanılanlar konuşuluyordu öğretmenler odasında. “Arkadaşlar, bunlar kumpas.” dediğimde bir arkadaş, “Senin gözlerin kör.”dedi. Ben de,”Hiçbir şey göründüğü gibi değil dedim. Diğer bir arkadaş ise “Senin kulakların da sağır.” dedi. Ben de “İnsanın her duyduğunu söylemesi ona günah olarak yeter.” diye cevap verdim. İşin garip tarafı bu yapının bir kez olsun sohbetlerine dahi gitmedim. Göreve başladığım 2000 yılından beri ailemin de bağlı olduğu bir vakfın üyesiyim. Bu yazdıklarımı umarım suizanda bulunarak cinayet işleyenler, her ihraç edileni vatan haini görenler okuyordur. Ola ki okurlar da bu yanlıştan dönerler. Anlayana sivrisinek saz…

 12. Sevgili Hocam, Ben de sizin gibi Kasım 2015’te sendikadan istifa etmeme rağmen sendika üyeliğinden ihraç edildim. Yorumunuzdaki son ifadeleri okuyunca okulda yaşadığım bir anı geldi hatırıma. 17-25 Aralıkta yaşanılanlar konuşuluyordu öğretmenler odasında. “Arkadaşlar, bunlar kumpas.” dediğimde bir arkadaş, “Senin gözlerin kör.”dedi. Ben de,”Hiçbir şey göründüğü gibi değil dedim. Diğer bir arkadaş ise “Senin kulakların da sağır.” dedi. Ben de “İnsanın her duyduğunu söylemesi ona günah olarak yeter.” diye cevap verdim. İşin garip tarafı bu yapının bir kez olsun sohbetlerine dahi gitmedim. Göreve başladığım 2000 yılından beri ailemin de bağlı olduğu bir vakfın üyesiyim. Bütün intisabım, iltisakım, irtibatım, mensubiyetim burayadır. Bu yazdıklarımı umarım suizanda bulunarak cinayet işleyenler, her ihraç edileni vatan haini görenler okuyordur. Ola ki okurlar da bu yanlıştan dönerler. Anlayana sivrisinek saz…

 13. Sevgili Hocam, Ben de sizin gibi Kasım 2015’te sendikadan istifa etmeme rağmen sendika üyeliğinden ihraç edildim. Yorumunuzdaki son ifadeleri okuyunca okulda yaşadığım bir anı geldi hatırıma. 17-25 Aralıkta yaşanılanlar konuşuluyordu öğretmenler odasında. “Arkadaşlar, bunlar kumpas.” dediğimde bir arkadaş, “Senin gözlerin kör.”dedi. Ben de,”Hiçbir şey göründüğü gibi değil dedim. Diğer bir arkadaş ise “Senin kulakların da sağır.” dedi. Ben de “İnsanın her duyduğunu söylemesi ona günah olarak yeter.” diye cevap verdim. İşin garip tarafı bu yapının bir kez olsun sohbetlerine dahi gitmedim. Göreve başladığım 2000 yılından beri ailemin de bağlı olduğu bir vakfın üyesiyim. Bütün intisabım, iltisakım, irtibatım, mensubiyetim burayadır. Bu yazdıklarımı umarım suizanda bulunarak cinayet işleyenler, her ihraç edileni vatan haini görenler okuyordur. Ola ki okurlar da bu yanlıştan dönerler. Anlayana sivrisinek saz…

 14. Şu son yorumu yazan kişi senin öğrenim durumunu çok merak ediyorum nitekim cok cahilce bir yorum olmuş. 30 yıl öncesine dayanan bu olayla benim sendika üyeliğinden dolayı ihraç edilmem ve bunun hukuk dışı olduğunu savunmam arasında ne gibi bir bağlantı kurdun… İşte tam da senin gibiler yüzünden suçsuz olduğumuzu anlatamıyoruz… KULAKLAR SAĞIR GÖZLER KÖR BU NASIL BIR DEVIR ALLAH’IM…

 15. Sene 1986.İmam hatip Lisesi 3. sınıftayım. Hadis dersi karneme 8 düşecek. Hoca 100 hadis verip bunları ezberleyenin ortalamasını yükselteceğim dedi. Sınıfta tek ezberleyen benim ama bu Fetöcü hocanın sohbet tekliflerini geri çevirip gitmediğim için bırakın yükseltmeyi karne notumu 7’ye düşürdü. Nedenini sorduğumda “ben öyle uygun gördüm” deyip geçiştirdi. Bir öğrenciye karşı kullanılabilecek en büyük silah, nottur o da kullanılmıştır. Hala saf saf bunlar hakkında şöyle böyle olumlu izlenim bırakmaya çalışanlara ithaf olunur.

 16. Sendikadan istifa ettim ama işimden ettiler çok zoruma gidiyor.Devletimiz bu sendikanın açılmasında teşvikte bulundu duyurularını yaptı temsilcilerini okullara gönderdi arkadaş hatrına üye oldum. Sonra devletimizle karşı karşıya geldiğini görüp sendikadan 2015 kasım ayında ayrıldım.Karşılığı bumu yani.Bu kadar basitmi insanları işsiz bırakmak aileleri mahrum etmek Allaha havale ediyorum.

 17. Devletin kur. izin verdigi, yasal sendika nasıl suç olur. 2014te istifa ettigim halde memuriyetten atıldım. biz bunu hak etmedik. devlet, hiç bir suça bulaşmamış, hep dev. yüceltmeye çalışmış sadık vatandaşına tuzakmı kurar. Oyun içinde oyun.

 18. Adalet IŞLEYECEK biz de mesleğimiz geri döneceğiz. Siz de çatır çatır çatlayacaksiniz.simdiden çatliyorsunuz ki böyle yorum yazıyorsunuz. Vicdanlarını rahatsız o yuzden böyle yorum yazıyorsunuz… Onlar kendi suçlarını örtmek için bizi ihraç ettiler söz de alkişladıniz. Sizin dediğiniz olmayacak BİZ MESLEĞIMIZE ĎÖNECEĞIZ… BEN INANIYORUM MI HÜKÜMET SIZDEN DAHA MÈHAMETLI VE ADALETLI…

 19. Hatır için yasal bir sendikaya üye oldum bir zaman sonra ise çıktım. Örgüt işi olduğunu bilseydim adımı bile söylemezdim. Umarm devlet sağduyu ile bizleri dönderir. Suçumuz yok inşallah döneriz. Sendika ihraclarina döner diye umudum tam.

 20. Bana ne demeli?Bu nasıl saflık?Bennim ise 2. Kez kurulduğundan bile haberim yoktu…Daha önce kurulmuş,feshedilmiş,bi daha kurulmuş……Belki bunları bilsem işkillenirdim niye kapatılmış niye açılıyor???Resmen saflık….Ben ki iki küçük çocuğuyla meşgul,evden işe işten eve giden ben…Tamamen saflık mı salaklık mı dersiniz bilemiyorum…Siyasetle ilgilenen babamın 8 yıl önce bana yeni atandığımda verdiği şu öğütü:’Kızım öğretmensin,sakın ola hiç bir sendikaya bulaşma,bugün bu sendika sevilir yarın bi başkası sakın sendikalara bulaşma!!!!!’ Bu öğütü, okula gelen yazının yanında broşür şeklinde üyelerimize hastanede %40 indirim uygulanır reklamıyla unutmuş,görmezden gelmiş ya da işime öyle geldiği için gidip lanet sendikaya üye oldum.Aslında çok iyi bi indirimdi.iki çok hastalanan çocukla evimin dibindeki bu hastanenin indirimi gerçekten benim için önemliydi.Sonuçta yasal,okula Mebden gönderilmiş yazı….Sonra da hastaneye gitmemeye başlayınca istifa et…yine de İhraç…..Sayın editör,bu insanların bu sendikaya çekmek için uyguladıkları PROMoSYonları da lütfen ileriki günlerdeki yazılarınıza dahil ediniz.Saygılar…

 21. Bu adamlar bu sendikayı dershane pazarlığı için kurdu.Sonra hükümetle anlaştı.Dershaneler kapatılmayacak sözü alınca üyelerine danışmadan sendikayı fesh etti.Bu arada üyelerini kullandı.Yani 2013 yılı fesih tarihinde halen hükümet ile pazarlık edebiliyorlardı.Ayrıca FETÖ cüler tekrar aktif sene girmedi eğitim bir sen e yöneldi.Hukuk ve adalet için sendika tek başına kriter olamaz.Ne imamlar çıktı eğitim bir sen üyesi, ne imamlar çıktı Türk eğitim Sen üyesi yani sendika tek başına kriter olamaz.Gelin bu sendikadan attıklarınız ve hakkında hiç bir yasal işlem olmayan insanları tekrar inceleyin.Çoğu kullanılmış gariban namazında abdestinde insanlar.

 22. Çok merak ediyorum sendikada bir yıl üstü duranlari ihrac edelim fikri kimden çıktı. Bu nasıl mantık b nasıl vicdan daha dün 11 ay sendikası olan iade oldu onlar sucsuz biz iki ay fazla durduk die terörist mi olduk birsey ya suçtur ya değildir ki devlet kendi eliyle actirmis lanet olası sendikayi. Ben mesleğimi geri istiyorum istemem tazminat bilmem ne devletime milletine zerre zararım olmadı gönlüm rahat Vicdanım rahat. Teşekkürler Size de editor sizden başka haber yapan yok unutulduk .

 23. 2012 yılının aralık ayı yanlış hatırlamıyorsam müdür yardımcısı beni odasına çağırdı. Odasında oturan 2 şahış ile beni tanıştırdı. Beni öven cümlelerle okulumuzun en çalışkan öğretmeni yetiştirdiği öğrenciler sınavlarda başarılı, Fen ve Anadolu lisesini kazanan öğrencilerimin olduğundan bahsetti. Daha sonra Aktif Eğitimsen diye bir sendikanın kurulduğunu, siyaset vs olmadığını sadece eğitim kalitesini yükseltmek için çalışmlar yapıldığını vs anlattı. Gelne şahışların sendika temsilcisi olduğunu benide sendikalarında görmek istediklerini vs anlattı. zaten tüm bilgilerim verilmiş sadece imza atmamı ve özellikle tarih kısmımı boş bırakmam söylendi. Müdür yardımcısının güvencesinin vermiş olduğu rahatlıkla hiçbirşey sormadan kabul ettim. EBS temsilcisi yanıma geldi neden sendikadan istifa ettiğimi vs sordu bende durumu ona anlattım oda bana neden müdür ve müdür yardımcılarının sendikaya üye olmadığını sordun mu dedi? o zaman öğrendim yanlış bir şeylerin olduğunu? bu arada bir kaç ay geçmişti Aktifsenden istifa edip tekrar EBS geçtikten sonra sendikanın kendisini fesh ettiğini duydum. 17/25 aralık sonrası tekrar açılan sendika için yanıma geldiler ellerinde tüm belgeleri hazırlamışlar sadece imza kalmış ama ben üye olmayacağımı bu konu için bir daha gelmemelerini söyledim. Aynı gün okulumda bir arkadaşı ikna etmişler üye yapmışlardı üye olmaması için durumu anlattım üye olmaktan vaz geçti. 1eylül 2016 perşembe günü öğretmenler odasında otururken arkadaş allah razı olsun bende şimdi açığa alınmış olurdum senin uyarın olmasaydı dedi. bir gün sonra ben ihraç oldum. şimdi sormadan edemiyorum ben fetöcümüyüm ?

 24. darbe başarılı olsaydı kaymak yemek için sıraya girerdiniz. biriniz çıkıp ben bu hainlere yardım etmişim istifa edecem demezdiniz.. sözde hoca efendinin bildiği bizim bilmediğimiz bir bildiği vardır demeye başlardınız. sayın editör eğer bu mesajımıda yayınlamazsan seni BİMER’ e FETO propagandası yapıyor diye şikayet edeceğim bunu da böyle bil. DÜRÜST olun.

  • Yorumunuz zaten yayınlanıyor da ne demek FETÖ propagandası? Yazılanları okumuyor musunuz? Cemaatin olan bir sendikanın kuruluşu feshedilmesi konusunda yapılan bir yazıdan nasıl olur da propaganda yorumu çıkartıyorsunuz anlamıyoruz. Asılsız şikayet ve ihbarlardan dolayı İstediğiniz yere de şikayet edebilirsiniz,

  • darbe olsaydı kaymağını yiyecektiniz ne demek ben sendikadan değil banka yüzünden atıldım türk eğitim senliyim..lakin sizin şu şuursuz yaklaşımınız beni çok rahatsız etti birde editörü tehdit ediyorsunuz ALLAH aşkına aklınızı kirayamı verdiniz satılığamı çıkardınız muz cumhuritemi burası hemen bak dediğimi yapmazsan seni fetöcü ilan ederim…Allahım akıl fikir ver sen YARAB..HA UNUTMADAN BAK BAKALIM BANKAYI KİM AÇMIŞ…KURANI KERİM NE DİYOR DÜŞÜNEN İNSANLAR İÇİN…

  • DÜRÜST olmadığımızı da nereden biliyorsunuz? Sendika dan istifa etmiş olanlara (mesela bize) eğer kalkışma başarılı olsaydı(Allah korusun)
   ” e siz bize destek olmadınız,hükümetin yanında yer aldınız” deyip haksızlık etmeyeceklerini nereden bilebiliriz?? Kıstas suç işleyip işlememek olmalı. Sendikaya üye olmak suç değildir. Sendikalı olup de de feto lehine propaganda yapan,maddi destek sağlayanlar olmuştur,bu suçtur ama o faili bağlar, suçun şahsiliği herkes içindir. Sendikanın bütün üyeleri (istifa edenler dahi) zsn altında bırakılamaz, cezalandırılamaz.
   Zanla hüküm verilmez aziz dostum. En azından, mu’min kul hakkından korkar,bilmediği hususlarda ya hayır söyler ya susar.

 25. Sendika hususnda MEB İsmet Yılmaz bence “sendikadan 3,5 ay kalanı atmadık ki,mesela kalmış 6 ay,11 ay,bunları attık” dedi. Bence bunu söylemesi hukuki olarak devletin yasal olan sebeplerden memurları ihraç etmiş olduğunu ispatlar niteliktedir ve hem AYM hem de AİHM nezdinde,memurların haklı bulunmasını sağlayabilir. Dervletimiz kendine sadık olmayan memur ve bürokratları yanlış yerde ve yanlış yolla arıyor bence. Tazminatlar konusuna gelince,olsun öderiz diyenlere şaşmamak imkansız dogrusu….biz o kadar zengin bir ülke miyiz ki,önce kendi insanımıza zulmedip hakkını savunmasına mani olup bunun veblini alacağız,sonra da hazineden milyarlarca TL tazminat ödeyeceğiz,imajımız yerle bir olacak..Sırf AYMye bu kadaar yoğun basvuru gelmesi bile bu ülkede güven ve huzur olmadığı algısını oluşturur ki bu da yatırım gelmemesi demek..hukuk işlesin,temiz olan,devletine sadık olan dönsün. Ne mağdur kalır,ne hain.
  Son sözüm,kararları yönetenler verir ama bedelleri halk öder,aklı selim ile davranılmasını istemek en doğal hakkımız.

 26. Ne yuvası Sn editör.
  Benim tek yuvam vatanım, ben böyle bir talimatla falan girmedim, sonuca göre yorum yapıp hep altta kalanın canı çıksın gibi oluyor …Resmî olması sadece…

 27. Darbeden sonra öğrendim ki cemaat üyelerine hedef konulmuş sendikaya şu kadar üye yapın falan filan diye o saflardan biri de benim.malesef ki bunların hesapları hiç alakası olmayan insanları yaktı. Evime kadar gelen ve ısrar eden arkadaşımı kıramadim. Yumuşak yüzlü olmanın cezası ne ağır oldu.15 temmuz gecesi vatandaşa kurşun sıkan hainlerle aynı kefeye kondum. Allah güzel vatanimizi korusun.insallah tüm hainler bulunur masumlar aklanir.

 28. MEB madem bütün bunları biliyordu neden bu sendikayı açmaya izin verdi hocam birilerinin çağrısı üzerine madem kuruldu.Hasbel kader bu sendikaya üye olup çıkmak bir öğretmenin memurun hakkı değil mi?MEB bu çizgiyi neye göre belirleyecek.O zaman EĞİTİM SEN içindede PKK lılar vardı hadi hepsini ihraç edelim.Bunlar yanlış.YA çok yanlış olduğu belli değil mi?sendikayı savunmuyorum.ama sendikayı kurdurtmasına MEB neden izin verdi.FETO falan oyunları ile kuruldu diyenler olacaktır.Madem öyle halen bu MEB müsteşarları ve bakanları bu durumda açıklama yapmalı ÖZÜR falan DİLEMEMELİ bu kadar memurun ekmeğine sebep olanlar hesap vermelidir.Özür diledim ben siyasiyim kurtuldum ama gariban memur sırf dini yada arkadaş hatrına girdiği bu yumuşak karınlı sendika yüzünden neden ekmeğinden oluyor?EBS sevmez tabi üye sayısı azaldığı için başka birşey değil eğri oturup doğru konuşmak lazım.Hukuk zemini üzerinde bu memurlar ihraç edilse idi açık ve net olarak söylüyorum AIHM den gelecek bu kadar tazminatı ödemek zorunda kalmayacak devletimiz bunu da kaldıramaz zaten.Biz ödemeyiz falan diyenler bağlamaz beni diyenler.Bakın Lütfen Hocam AB den çıkmak demek dolar=10TL demek.Yada uygulamayız demek ise ihracatın düşmesi demek.Lütfen yapılan hatalardan dönülmeli ülkemize zarar verecek her yanlışa aklı selim şekilde hareket ederek bertaraf edilmelidir.

 29. FETÖ Örgütü içerisinde olan sendikaya üye olur mu?15 Temmuzdan sonra haberlerde çıktı FETÖ talimat vermiş;
  1)Ne kendinizin nede 1.dereceden akrabanızın adına Bankasyadan hesap açılmayacak.
  2)Sendikaya üye olunmayacak.
  3)Gazete,dergi aboneliği olmayacak.
  4)NT mağazalarından alış veriş yapılmayacak.

  burdanda anlaşılıyorki örgüt elemanlarına ifşa olmamaları için gerekli her türlü tedbir alınmış!!
  Bizlerse hiçbir şeyden haberi olmayan safyane şekilde devletin izin verdiği kuruluştur,meb deki üyelikte kağıt üzerinde,herhangi bir sendikal faaliyet yok,yerini bilmem,kimisi arkadaş hatırına kimisi üniversite indirimi,sertifika almak gibi sendikaya üye olunuyor..

 30. Millet nelerin peşindeymiş ya kendimi saf gibi hissettim biz hiçbirinden habersiz hatır gönül meselesi diye girerken sendikaya içinde ne hesaplar varmış keşke bilseydik birileri deseydi üye olurmuyduk hiç bu Allahın cezası sendikaya yakarmiydik başımızı adını duyunca bile moralim bozuldu.

 31. ALLAH RAZI OLSUN. Sonunda ele avuca gelen yazılar ve değerlendirmeler yapan birileri çıkıyor. Aktifsenin kuruluş dilekçesi Eğitim Bir Sen de yazıldı. O günkü internet sitelerinde bu word dosyasını yayımladılar. ve bu dosyanın özelliklerine girildiğinde yazıldığı yer Eğitim Bir Sen idi. Hatta bazıları bu sendikaların anlaşarak bu işleri yaptıklarını söylemişlerdi. Bana göre bir anlaşma vardı. Çünkü Türk Eğitim Senden istifa edenler geri az döndüler. O gün darbe Türk Eğitim Sene de vurulmuş idi.

  Kardeş sendika diyerek çoğu Eğitim Bir Sen e girdi. Şu anda çoğu Eğitim Bir Sen ci açığa alınan veya ihraç edilenlere “Kendini AKLA Gel” muamelesi yaparken, Eğitim senin üyeleri ile yaptığı görüşmeler neticesinde Kesinti oranını arttırarak sıkıntıdaki üyelerine yardım etmeye çalıştıklarını duyduğumda; Eğitim Bir Sen veya Türk Eğitim Sen kadar dini hassasiyetleri olmadığı varsayılan bir sendika ve yaptıkları diyorsunuz.

 32. İnsanlar nerden bileceklerdiki bu sendik yüzünden başımız beleya girecek. Bunların nir terör örgütü oldunu bilseydi bu insanlar bırak üye olmayı kapısının önünden bile geçmezlerdi.inşallah sonumuz hayır olur.. İnsanları yakmak bu kadar kolay olmamalıydı.

 33. Olmaz olası sendika..talimat verildi mi bilmiyorum ama sendika temsilcileri ciddi anlamda tek tek okul ev gezip üye yaptı binlerce kişiyi.. Kâğıt üzerinde kalan bir üyelik ziyadesiyle zarar verdi herkese.

 34. Güzel bir konuya değinmişsiniz bu yaşanan kargaşanın tam ortasında kaldığım için bundan yara aldığım için çok üzgünüm keşke bu sendika hiç kurulmasaydi ben bu sendikanın hiç üyesi olmasaydım geçmişe dönsek bu yaşadıklarımızı hiç yaşamamış olsak .Bence düşünülenler in aksine insanların sendikayi tercih sebebi bir iddialaşma değildi en azından benim öyle bir niyetim yoktu . Gerçekten bir sıkıntı olsaydı hiç kurulmazdi diye düşündüm ve benim gibi düşünen bir sürü insan olduğunu sanıyorum .İnsanların niyetlerini okuyamayız tabi ki.

  • Aktif eğitim sendikasına sendikacılık faaliyet ini kim verdi devlet i yöneten ler verdi
   Öğretmenler e tuzak için kurulmuş bir sendika
   Mazlum un ahı yerde Yüce ALLAH bu tuzağı kuranlar a en ağır cezayı verece dir inşallah amin

   • Mazlum un ahı yerde kalmaz mazlumun ahın dan korkacaksın mazlumun dua sına güvenecek sin

  • Aktif eğitim sendikasına sendikacılık faaliyet ini kim verdi devlet i yöneten ler verdi
   Öğretmenler e tuzak için kurulmuş bir sendika
   Mazlum un ahı yerde kalmaz YüYücLLAH bu tuzağı kuranlar a en ağır cezayı verece dir inşallah amin

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • YORUM

Send this to a friend