Müdür Yetkili Öğretmen Egzersiz Açabilir Mi, Ek Ders Alır Mı?

Müdür Yetkili Öğretmen Egzersiz Açabilir Mi, Ek Ders Alır Mı?

Müdür Yetkili Öğretmen Egzersiz Açabilir Mi, Ek Ders Alır Mı?

Müdür Yetkili Öğretmen Egzersiz Açabilir Mi, Ek Ders Alır Mı?

Müdür Yetkili Öğretmen arkadaşlardan gelen sorulardan birisi Müdür Yetkili Öğretmenin egzersiz çalışması yapıp yapamayacağı hususu. Sitemize gelen soruları duruma göre anında cevapladığımız da oluyor siteye haber olarak hazırladığımız da oluyor. Bu yüzden sorulara acil, önemli notları düşmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Müdür Yetkili Öğretmen satranç egzersizi açabilir mi? Müdür Yetkili Öğretmen drama egzersizi açabilir mi? Müdür Yetkili Öğretmen egzersiz çalışması ek dersi alabilir mi?

Soruları en çok sorulan sorulardandır. Site danışman ve yazarımız Öğretmen Arif Muzaffer KUL tarafından yazılan yazı aşağıdadır.

Bu soruya verilecek cevap yüzde doksan dokuz açamaz! Ancak yazıyı okuyunca fikirlerinizin değişeceğinden eminim.

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ının 17.maddesinde yer alan Ders dışı eğitim çalışmaları başlığını inceleyelim.

Ders dışı eğitim çalışmaları 
MADDE 17-
(1) Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili (Değişik: 25/07/2010 tarihli ve 27652 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) dallar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti üzerinden, haftada azamî 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5’ini geçemez. Bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir. Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve millî eğitim müdürlüklerince onaylanır.
(2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, bu madde kapsamında ek ders görevi verilmez.


Not: %5’ini geçemez. İbaresi %6 olarak uygulanmaktadır.


Yukarıda yer alan unsurlar ve hükümler göz önüne alınarak hiçbir yöneticiye egzersiz kapsamında ek ders görevi verilemez.


Yöneticiler İçin Değerlendirme/Sonuç


Okul müdürü egzersiz çalışması yapamaz, okul müdürü egzersiz ek dersi alamaz.


Okul müdür yardımcısı egzersiz çalışması yapamaz, okul müdür yardımcısı egzersiz ek dersi alamaz.Müdür Yetkili Öğretmen Egzersiz Açabilir Mi?


Bu soruya cevap vermeden önce yukarıda ilgili yönetmeliğin (2) kısmında yer alan ibareyi inceleyelim.

Müdür Yetkili Öğretmen Yönetici Midir?


(2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, bu madde kapsamında ek ders görevi verilmez.

Denilmektedir. Müdür Yetkili Öğretmen Yönetici Midir? Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliği tanımlar kısmına baktığımız zaman;
ı) Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerini 657 sayılı Kanunun 88 inci ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddelerine göre ikinci görev kapsamında yürütenleri,

İfadesi yer almaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik kapsamında Müdür Yetkili Öğretmenler yönetici olarak geçmemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama  ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ni incelediğimiz zaman;
i) Eğitim kurumu yöneticisi: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerini 657 sayılı Kanunun 88 inci ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddelerine göre ikinci görev kapsamında yürütenleri,

Eğitim kurumu Yönetici tanımında Müdür Yetkili Öğretmen yer almamaktadır. Daha önceden yürürlükte olan ancak 13/8/2009 tarihinde yürürlükten kaldırılan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği'ne baktığımız zaman;
h) Müdür Yetkili Öğretmen: Müdür normu bulunmayan ilköğretim okullarında sınıf öğretmenliği görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere görevlendirilen öğretmeni,

Tanımı yer almaktadır Yani birinci görevi öğretmenlik ikinci görevi yönetim hizmeti olarak tanımlanmıştır. Kaldırılan bu yönetmelikten sonra yürürlüğe giren yukarıda bahsetmiş olduğum yönetmeliklerde Müdür Yetkili Öğretmen tanımı direkt olarak yapılmamış olup, yönetici tanımlarında da geçmemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliği 30.maddesinde;
Müdür yetkili öğretmenliğe görevlendirme

MADDE 30 – (1) Müdür norm kadrosu bulunmayan eğitim kurumlarında görev yapmak üzere, o eğitim kurumunda görevli öğretmenler arasından, öğretmenlik görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından müdür yetkili öğretmen görevlendirilir.

İfadesi yer almaktadır. Burada da öğretmenlik görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere ifadesi bulunmaktadır.

Müdür Yetkili Öğretmen Nöbet Ücreti Alabilir Mi?


Bu soruya enden geçtik ne alakası var demeyin. Buradan bir kıyaslamaya gideceğim. Müdür Yetkili Öğretmen Nöbet Ücreti Alır Mı? Bu soruya geçtiğimiz günlerde MEB tarafından net cevap verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen'e verdiği cevaplarda "yöneticilik görevini öğretmenlik görevinin yanında yürütmekte olan ve bu durumlarıyla öğretmen kimlikleri ön planda bulunan müdür yetkili öğretmenlerin fiilen yerine getirdiği nöbet görevlerine bağlı olarak ek ders ücretinden yararlandırılmalarının uygun olacağı" ifadesi yer almaktadır. Burada koyu renkle işaretlediğim öğretmen kimlikleri ön planda bulunan ifadesi MEB tarafından Müdür Yetkili Öğretmen için kullanılmıştır.

Eğer Müdür Yetkili Öğretmenlik yönetici olarak sayılmış olsaydı Müdür Yetkili Öğretmenlere Nöbet Ücreti Ek Dersi ödenmezdi.

İKGM Açıkladı: Müdür Yardımcılarına Nöbet Ücreti Yok!


Müdür Yardımcılarına Nöbet Ücreti Ödenecek Mi? Müdür Yardımcılarına Nöbet Ücreti Ödenecek Mi?

Yukarıdaki haber içeriğinde görüldüğü üzere Okul Öncesi Eğitim Kurumları ile İlköğretim Kurumlarında görev yapan müdür yardımcılarının da nöbet görevi adı altında ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün olmadığı İKGM tarafından belirtildi.

Müdür Yetkili Öğretmenlik müdür yardımcılığı, müdürlük vb hem asaleten hem de vekaleten yöneticilik görevlerini kapsamamaktadır.

Müdür Yetkili Öğretmen Egzersiz Açabilir Mi? Müdür Yetkili Öğretmen Egzersiz Ek Dersi Alabilir Mi?


Açıklamaya çalıştım. Bu ibare ve tanımlara göre Müdür Yetkili Öğretmen egzersiz çalışması yapabilir ve Müdür Yetkili Öğretmen egzersiz ek dersi alabilir. Benim görüşüm bu yönde.

Bu konuda müdür yetkili öğretmen olup egzersiz çalışması yapan öğretmen arkadaşların olduğunu da biliyorum, müdür yetkili egzersiz çalışması yapamaz diyerek reddedilenleri de biliyorum. Müdür yetkili Öğretmen benim bu yazımın hepsini kullanarak bir dilekçe oluşturun ya da yazımın sonundaki dilekçeyi kullanın ve okulun bağlı olduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvursun.

Bu konuda bir gelişme olduğu takdirde sizlerle paylaşırım. Aşağıdaki yönetmelikleri bilgisayarınıza indirmeyi unutmayın. Kolay gelsin.

Arif Muzaffer KUL
Öğretmen

Müdür Yetkili Öğretmenlik Egzersiz Başvuru Dilekçesi İçin TIKLAYINIZ

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar İçin TIKLAYINIZ


Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama  ve Yer Değiştirme Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama  ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Ekleri İçin TIKLAYINIZ

MEB'in Türk Eğitim-Sen'e Müdür Yetkili Öğretmen Nöbet Ek Dersi Hakkında Yazmış Olduğu Resmi Yazısı İçin TIKLAYINIZ

MEB'in Eğitim Bir-Sen'e Müdür Yetkili Öğretmen Nöbet Ek Dersi Hakkında Yazmış Olduğu Resmi Yazısı İçin TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ogretmenlericin.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.