Müdür Yetkili Öğretmen Egzersiz Açabilir Mi, Ek Ders Alır Mı?

Müdür Yetkili Öğretmen Egzersiz Açabilir Mi, Ek Ders Alır Mı?

Ek Dersler 13.04.2016, 13:00 13.04.2016, 13:00
Müdür Yetkili Öğretmen Egzersiz Açabilir Mi, Ek Ders Alır Mı?

Müdür Yetkili Öğretmen Egzersiz Açabilir Mi, Ek Ders Alır Mı?

Müdür Yetkili Öğretmen arkadaşlardan gelen sorulardan birisi Müdür Yetkili Öğretmenin egzersiz çalışması yapıp yapamayacağı hususu. Sitemize gelen soruları duruma göre anında cevapladığımız da oluyor siteye haber olarak hazırladığımız da oluyor. Bu yüzden sorulara acil, önemli notları düşmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Müdür Yetkili Öğretmen satranç egzersizi açabilir mi? Müdür Yetkili Öğretmen drama egzersizi açabilir mi? Müdür Yetkili Öğretmen egzersiz çalışması ek dersi alabilir mi?

Soruları en çok sorulan sorulardandır. Site danışman ve yazarımız Öğretmen Arif Muzaffer KUL tarafından yazılan yazı aşağıdadır.

Bu soruya verilecek cevap yüzde doksan dokuz açamaz! Ancak yazıyı okuyunca fikirlerinizin değişeceğinden eminim.

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ının 17.maddesinde yer alan Ders dışı eğitim çalışmaları başlığını inceleyelim.

Ders dışı eğitim çalışmaları 
MADDE 17-
(1) Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili (Değişik: 25/07/2010 tarihli ve 27652 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) dallar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti üzerinden, haftada azamî 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5’ini geçemez. Bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir. Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve millî eğitim müdürlüklerince onaylanır.
(2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, bu madde kapsamında ek ders görevi verilmez.


Not: %5’ini geçemez. İbaresi %6 olarak uygulanmaktadır.


Yukarıda yer alan unsurlar ve hükümler göz önüne alınarak hiçbir yöneticiye egzersiz kapsamında ek ders görevi verilemez.


Yöneticiler İçin Değerlendirme/Sonuç


Okul müdürü egzersiz çalışması yapamaz, okul müdürü egzersiz ek dersi alamaz.


Okul müdür yardımcısı egzersiz çalışması yapamaz, okul müdür yardımcısı egzersiz ek dersi alamaz.Müdür Yetkili Öğretmen Egzersiz Açabilir Mi?


Bu soruya cevap vermeden önce yukarıda ilgili yönetmeliğin (2) kısmında yer alan ibareyi inceleyelim.

Müdür Yetkili Öğretmen Yönetici Midir?


(2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, bu madde kapsamında ek ders görevi verilmez.

Denilmektedir. Müdür Yetkili Öğretmen Yönetici Midir? Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliği tanımlar kısmına baktığımız zaman;
ı) Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerini 657 sayılı Kanunun 88 inci ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddelerine göre ikinci görev kapsamında yürütenleri,

İfadesi yer almaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik kapsamında Müdür Yetkili Öğretmenler yönetici olarak geçmemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama  ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ni incelediğimiz zaman;
i) Eğitim kurumu yöneticisi: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerini 657 sayılı Kanunun 88 inci ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddelerine göre ikinci görev kapsamında yürütenleri,

Eğitim kurumu Yönetici tanımında Müdür Yetkili Öğretmen yer almamaktadır. Daha önceden yürürlükte olan ancak 13/8/2009 tarihinde yürürlükten kaldırılan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği'ne baktığımız zaman;
h) Müdür Yetkili Öğretmen: Müdür normu bulunmayan ilköğretim okullarında sınıf öğretmenliği görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere görevlendirilen öğretmeni,

Tanımı yer almaktadır Yani birinci görevi öğretmenlik ikinci görevi yönetim hizmeti olarak tanımlanmıştır. Kaldırılan bu yönetmelikten sonra yürürlüğe giren yukarıda bahsetmiş olduğum yönetmeliklerde Müdür Yetkili Öğretmen tanımı direkt olarak yapılmamış olup, yönetici tanımlarında da geçmemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliği 30.maddesinde;
Müdür yetkili öğretmenliğe görevlendirme

MADDE 30 – (1) Müdür norm kadrosu bulunmayan eğitim kurumlarında görev yapmak üzere, o eğitim kurumunda görevli öğretmenler arasından, öğretmenlik görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından müdür yetkili öğretmen görevlendirilir.

İfadesi yer almaktadır. Burada da öğretmenlik görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere ifadesi bulunmaktadır.

Müdür Yetkili Öğretmen Nöbet Ücreti Alabilir Mi?


Bu soruya enden geçtik ne alakası var demeyin. Buradan bir kıyaslamaya gideceğim. Müdür Yetkili Öğretmen Nöbet Ücreti Alır Mı? Bu soruya geçtiğimiz günlerde MEB tarafından net cevap verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen'e verdiği cevaplarda "yöneticilik görevini öğretmenlik görevinin yanında yürütmekte olan ve bu durumlarıyla öğretmen kimlikleri ön planda bulunan müdür yetkili öğretmenlerin fiilen yerine getirdiği nöbet görevlerine bağlı olarak ek ders ücretinden yararlandırılmalarının uygun olacağı" ifadesi yer almaktadır. Burada koyu renkle işaretlediğim öğretmen kimlikleri ön planda bulunan ifadesi MEB tarafından Müdür Yetkili Öğretmen için kullanılmıştır.

Eğer Müdür Yetkili Öğretmenlik yönetici olarak sayılmış olsaydı Müdür Yetkili Öğretmenlere Nöbet Ücreti Ek Dersi ödenmezdi.

İKGM Açıkladı: Müdür Yardımcılarına Nöbet Ücreti Yok!


Müdür Yardımcılarına Nöbet Ücreti Ödenecek Mi? Müdür Yardımcılarına Nöbet Ücreti Ödenecek Mi?

Yukarıdaki haber içeriğinde görüldüğü üzere Okul Öncesi Eğitim Kurumları ile İlköğretim Kurumlarında görev yapan müdür yardımcılarının da nöbet görevi adı altında ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün olmadığı İKGM tarafından belirtildi.

Müdür Yetkili Öğretmenlik müdür yardımcılığı, müdürlük vb hem asaleten hem de vekaleten yöneticilik görevlerini kapsamamaktadır.

Müdür Yetkili Öğretmen Egzersiz Açabilir Mi? Müdür Yetkili Öğretmen Egzersiz Ek Dersi Alabilir Mi?


Açıklamaya çalıştım. Bu ibare ve tanımlara göre Müdür Yetkili Öğretmen egzersiz çalışması yapabilir ve Müdür Yetkili Öğretmen egzersiz ek dersi alabilir. Benim görüşüm bu yönde.

Bu konuda müdür yetkili öğretmen olup egzersiz çalışması yapan öğretmen arkadaşların olduğunu da biliyorum, müdür yetkili egzersiz çalışması yapamaz diyerek reddedilenleri de biliyorum. Müdür yetkili Öğretmen benim bu yazımın hepsini kullanarak bir dilekçe oluşturun ya da yazımın sonundaki dilekçeyi kullanın ve okulun bağlı olduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvursun.

Bu konuda bir gelişme olduğu takdirde sizlerle paylaşırım. Aşağıdaki yönetmelikleri bilgisayarınıza indirmeyi unutmayın. Kolay gelsin.

Arif Muzaffer KUL
Öğretmen

Müdür Yetkili Öğretmenlik Egzersiz Başvuru Dilekçesi İçin TIKLAYINIZ

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar İçin TIKLAYINIZ


Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama  ve Yer Değiştirme Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama  ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Ekleri İçin TIKLAYINIZ

MEB'in Türk Eğitim-Sen'e Müdür Yetkili Öğretmen Nöbet Ek Dersi Hakkında Yazmış Olduğu Resmi Yazısı İçin TIKLAYINIZ

MEB'in Eğitim Bir-Sen'e Müdür Yetkili Öğretmen Nöbet Ek Dersi Hakkında Yazmış Olduğu Resmi Yazısı İçin TIKLAYINIZ
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 09 Temmuz 2020
İmsak 04:23
Güneş 05:53
Öğle 13:51
İkindi 17:59
Akşam 21:38
Yatsı 22:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 31 66
2. Trabzonspor 30 61
3. Sivasspor 30 54
4. Galatasaray 30 52
5. Fenerbahçe 31 50
6. Beşiktaş 30 50
7. Alanyaspor 30 48
8. Göztepe 30 38
9. Gaziantep FK 30 38
10. Antalyaspor 30 37
11. Kasımpaşa 30 36
12. Gençlerbirliği 31 33
13. Denizlispor 31 32
14. Kayserispor 30 31
15. Konyaspor 30 30
16. Malatyaspor 30 29
17. Çaykur Rizespor 30 29
18. Ankaragücü 30 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 32 60
2. Erzurum BB 32 56
3. Adana Demirspor 32 55
4. Bursaspor 32 55
5. Akhisar Bld.Spor 32 54
6. Fatih Karagümrük 32 53
7. Altay 32 51
8. Ümraniye 32 44
9. Keçiörengücü 32 44
10. Giresunspor 32 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. İstanbulspor 32 37
13. Balıkesirspor 32 35
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 32 30
16. Osmanlıspor 32 27
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 32 12
Takımlar O P
1. Liverpool 33 89
2. Man City 33 66
3. Chelsea 34 60
4. Leicester City 34 59
5. M. United 33 55
6. Wolverhampton 33 52
7. Arsenal 34 50
8. Tottenham 33 48
9. Sheffield United 33 48
10. Burnley 33 46
11. Everton 33 44
12. Newcastle 33 43
13. Southampton 33 43
14. Crystal Palace 34 42
15. Brighton 33 36
16. West Ham 33 31
17. Watford 34 31
18. Aston Villa 33 27
19. Bournemouth 33 27
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 77
2. Barcelona 34 73
3. Atletico Madrid 35 63
4. Sevilla 34 60
5. Villarreal 34 54
6. Getafe 34 53
7. Real Sociedad 34 51
8. Valencia 35 50
9. Athletic Bilbao 34 48
10. Granada 34 47
11. Osasuna 34 45
12. Levante 34 43
13. Real Valladolid 35 39
14. Real Betis 34 38
15. Celta de Vigo 35 36
16. Deportivo Alaves 34 35
17. Eibar 34 35
18. Mallorca 34 29
19. Leganés 34 28
20. Espanyol 34 24