Okul Nedir, Okulda İnsan İlişkileri Nasıl Olmalıdır?

Okulda insan ilişkilerinin niteliğini geliştirmek toplumun geleceği açısından oldukça önemlidir.

Okul Nedir, Okulda İnsan İlişkileri Nasıl Olmalıdır?

Okul Nedir, Okulda İnsan İlişkileri Nasıl Olmalıdır?

Eğitimin temel sistemini oluşturan ve aynı zamanda eğitimin sağlandığı yere okul denmektedir. Etkili insan ilişkileri ve eğitim hayatı birtakım kötü örgütlerin amaçlarına ulaşmalarının önlenmesi için eğitim yaşamına oldukça dikkat etmek gerekmektedir. Okulda insan ilişkilerinin niteliğini geliştirmek toplumun geleceği açısından oldukça önemlidir. Diğer bütün kurumlarda olduğu gibi bir okulun da örgütsel, yönetsel ve eğitsel amaçları vardır ve bunları gerçekleştirmek için kurulmuştur. Bu aşamada öğretmenin etkili ve verimli olması okulda iyi, sağlıklı ve sürekli insan ilişkilerinin olması gerekmektedir.

ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ

Öğretmen ve öğrencinin iyi ilişkilerinin amacı, tüm eğitim iş görenlerini okulun amaçlarını geliştirmeye yöneltmek ve eğitim iş görenlerinin gereksinimlerini karşılamak için takım çalışması yapmanın güdülenmesi gerekmektedir. Okul yöneticileri, okulun iç ve dış ögeleri ile iş birliği yaparak her kesimi tatmin edebilecek sağlıklı ve sürekli insan ilişkileri ile okul kültürü ve iklimi oluşturmayı amaç edinmelidirler. Eğitim yaşamı yalnızca okul yönetimi, öğretmen ve öğrencinin sorumluğunda değildir.

ANNE VE BABA FAKTÖRÜ

Okul yaşamı içine anne ve babalarında katılması gerekmekte ve eğitim dört ayaklı bir masa gibi düşünülmelidir. Öğrenciler zamanlarının büyük bir çoğunluğunu okulda öğretmen ve arkadaşları ile geçirmektedir. Araştırmalar öğretmen ve öğrenci ilişkilerinin diğer ilişki türlerine göre eğitimin niteliği ve öğrencilerin akademik başarıları üzerinde oldukça büyük bir etki yarattığını ortaya koymaktadır. Öğretmenler, çocukların gelişiminde büyük bir öneme sahip oldukları için bunun bilincinde hareket ederek iyi ilişkiler kurmaya çalışmaktadır. İyi bir öğretmenden eğitim almak çocukların kendine güvenlerini, öğrenme becerilerini arttırırken; kötü bir öğretmenden eğitim almak; onların kendilerine güvenlerini ve öğrenme becerilerini düşürebilir. Öğrenciler ve öğretmenler kurdukları ilişkinin niteliğine göre birbirlerini iyi ya da kötü olarak nitelendirebilirler. Aslına bakılırsa iyi ve kötü öğretmen olmadığı gibi iyi ve kötü öğrenci de yoktur. Burada ifade edilen iyi ve kötü kavramı öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkinin niteliği olmaktadır. Okul yaşamında veli, öğretmenler ve öğrenciler arasında karşılık güven, değer ve diyaloga dayalı ilişkiler kurmak gerekmektedir.

makale
okul makalesi

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
ilişki öğrenci veli

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM