Öğrenciye Kopya Veren Öğretmene Ceza Verilir

Öğrenciye Kopya Veren Öğretmene Ceza Verilir

6528 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 27. maddesinin 1. ve 2. fıkrasındaki hükümler ile 1702 sayılı kanun tamamen yürürlükten kaldırılmış dolayasıyla öğrencisine kopya... Kaynak: Öğrenciye kopya veren öğretmene ceza verilir mi?

Bilgi kirliliğini önlemek adına önce ilgili kanunları ne dediğine bakmamız gerekmektedir.Şöyle ki;1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanununun 27. maddesinde ortaokul ve lise öğretmenlerinden talebesine kopya veren öğretmenlerin Meslekten çıkarılma cezasıyla cezalandırılacağı kayıt altına alınmıştır.İşte o madde;"Madde 27-Meslekten çıkarılmak aşağıdaki hallerde tatbik olunur.1-Gerek talebeye karşı ve gerek hariçte muallimlik sıfat ile telif edilmeyen iffetsizliği sabit olan,2-Talebeyi Vekaletin ve mektebin amirleri ve muallim ve memurları aleyhine itaatsızlığa teşvik eden,3-Müdür başmuallim ve muallimlerle ilk tedrisat müfettişlerinden talebesine kopya verenler,"4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanununun 7. maddesine göre ise ilkokul öğretmenleri 1702 sayılı kanuna göre cezalandırılmaktadır.İşte o madde;"Madde 7-İlkokul öğretmenleri işledikleri disiplin suçlarının mahiyetine ve derecesine göre 1702 sayılı kanunun 36, 40,41 ve 43 üncü, 1880 sayılı kanunun 8 ve 9 uncu maddelerinde yazılı esaslar altında aşağıdaki inzibat cezalarına çarpılırlar.

a) Vazifelerini yapmakta ihmali görülenler işlerinde kusurlu sayılırlar. Bu cezaya itiraz olunamaz.Kusurlarının düzeltilmesi aşağıdaki makamlardan biri tarafından yazı ile bildirilir:

1-Başöğretmen;

2-Maarif memuru;

3-İlköğretim müfettişi;

4-Maarif müdürü.

b)Vazifelerini yapmadıkları ve yapanlara güçlük çıkardıkları, onların çalışma isteklerini sözleri ve hareketleriyle kırdıkları, okulu veya talebeyi herhangi bir şekilde zarara uğrattıkları sabit olanlara fiillerinin mahiyet ve derecesine göre birinci defasında bir günlükten üç günlüğe ve ikinci defasında üç günlükten on beş günlüğe kadar ücret veya maaş kesilmek cezası verilir. Üç günlüğe kadar olan cezaya itiraz olunamaz. Bu ceza hem maaş hem de ücret alanların yalnız maaşlarından kesilir.

c)Kıdem indirmek: Öğretmenlik şerefini ihlal edici hallerde bulundukları, meslektaşlarının veya talebenin haklarını kasten zarara uğrattıkları sabit olanlara suçlarının derecesine göre bir yıldan dört yıla kadar kıdem indirme cezası verilir.

d)Vazifelerine son verilmek: Talebesine, okul ve meslek mensuplarına iftira eden veya ettirenlerle bir kıdem müddeti içinde iki defadan fazla onbeş günlük ücret veya maaş kesilmek cezasını alan veya başkalarını vazifelerini yapmamağa teşvik ederek okulun çalışmasını aksattığı sabit olan öğretmenlerin altı aydan iki seneye kadar vazifelerine son verilir. Bu cezaya çarpılan öğretmenler ceza gördükleri tarihten itibaren ceza müddetlerinin sona ermesine kadar tekrar öğretmenliğe tayin edilemezler. Bu müddetin sonunda bunların yeniden öğretmenliğe tayinleri caizdir.

e) Meslekten çıkarılmak: Öğretmenlik mesleğiyle ilgili işler bakımından haysiyetsizliği, iffetsizliği ve vazifesinde bırakılmasına mani bir suistimali sabit olan öğretmenler bir daha meslekte ve teşkillerinde kullanılmamak üzere meslekten çıkarılırlar."Görüleceği üzere ilkokul öğretmenlerinden öğrencisine kopya verene her hangi bir ceza 4357 sayılı Kanunda öngörülmemiştir.Ayrıca 4357 sayılı Kanunun sonradan eklenen 15. maddesine göre de 1702 sayılı Kanun ilkokul öğretmenleri hakkında uygulanamaz.İşte o madde;Madde 15-789 sayılı kanunun 11 inci maddesiyle 1702 sayılı kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 1880 sayılı kanunun ikinci maddesi kaldırılmıştır.Keza 1702 sayılı kanunun 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 34 ve 45 inci maddeleriyle 1880 sayılı kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri ve diğer kanunların bu kanuna uymayan hükümleri ilkokul öğretmenleri ve yaröğretmenleri hakkında tatbik olunmaz.

1702 SAYILI KANUN İLE 4357 SAYILI KANUNUN DİSİPLİN HÜKÜMLERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR

Fakat 14 Mart 2014 tarih ve 28941 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6528 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 27. maddesinin 1. ve 2. fıkrasındaki hükümleri ile 1702 sayılı kanun tamamen yürürlükten kaldırılmış dolayasıyla yukarıda verdiğimiz öğrencisine kopya veren ortaokul ve lise öğretmenlerinin meslekten çıkarılma cezası da yürürlükten kaldırmış ve 4357 sayılı kanunun da yukarıda yer verdiğimiz 7. ve 15. maddeleri ile birçok maddesi yani disiplin hükümleri içeren tüm maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.İşte o madde;"MADDE 27-(1) 10/6/1930 tarihli ve 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.(2) 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunun 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 ve 15 inci maddeleri ile geçici 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

"ÖĞRENCİSİNE KOPYE VEREN ÖĞRETMENE SADECE UYARMA CEZASI VERİLEBİLİR

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller" başlıklı 125.maddesinde ise kopya ile ilgili bir ceza bulunmamaktadır.Yaptığımız değerlendirmede öğrencisine kopya veren öğretmene 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller" başlıklı 657 başlıklı 125.maddesi (A) fıkrası (e) bendindeki "e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,"hükmü gereğince uyarma cezası verilebilecektir.

Ahmet KANDEMİR - memurlar.net 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.