MEB tarafından açılan hizmet içi eğitimlere başvuran fakat herhangi bir sebeple katılamayacak olan öğretmenler ne zaman ve nereden rapor almalı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan hizmet içi eğitim faaliyetlerine kursiyer/katılımcı olarak başvuran ve başvurusu kabul edilen öğretmenler, herhangi bir sebeple hizmet içi eğitime katılmayacakları zaman ne yapmalı?

Gözden kaçırmayın

Öğretmenlerin İzin Hakları Nelerdir? Öğretmenlerin İzin Hakları Nelerdir?

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 11.03.2016 tarihinde gönderilen resmi yazıda hizmet içi eğitim faaliyetine katılamayacak öğretmenlerin, faaliyetin başlama gününün öncesinde rapor almaları gerektiği belirtilmektedir.

Yani hizmet içi eğitim faaliyetinin başlayacağı gün ve saatte, faaliyetin yapılacağı ilde olmayıp farklı bir ilde bulunan öğretmenlerin, o gün ve saate alacakları raporun geçerli olmayacağı ilgili yazıda belirtilmiştir.