Memura Ek Ödeme İçin Kanun Teklifi Verildi

Memura Ek Ödeme İçin Kanun Teklifi Verildi

Zam Oranlarının Yetersiz Olması Sebebiyle Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş Memura Ek Ödeme İçin Kanun Teklifinde Bulundu

Kanun Teklifinin Genel Gerekçesinde; ''21.03.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5473 sayıli kanun, farklı kurumlarda farklı mevzuatlardan oluşmuştur. Kurumların sadece kendi personeline verilen bir takım maaş dışı ödemelerin genelde farklı maas gelirleri yarattığı için sözde maas dışı ödemesi ol çalışanların gelirlerini arttırmak için çıkarılmış bir kanun olmuştur. Bugün itibariyle bütün kurumlarda çalışanlara ek ödeme verilmektedir. Ancak kurumların kendi kaynaklarından da bazı ödemeler yapılmaya devam edilmektedir.

Yani kurumlar arasındaki personelin aldıkları maaşlar yine kanunun çıktığı tarihteki gibi farklılıklar göstermeye devam etmiştir. Bu durum neticesinde de her kurum çalışanı kendi kurumunun verdiği farklı ödemeleri almaya devam etmektedir. Söz konusu kanun ile yürürlüğe giren "ek ödeme" de maaş hesabında gelir arttırıcı bir kalem gibi görünse de, çalışılan süre boyunca alınan ve emekliliğe şimdiki uygulama ile ancak %4 yansımaktadır. Bu nedenle çalışırken alınan maaş ile emekli olunduğunda alınan maaş arasında menfi yönde ciddi bir fark oluşmaktadır.

Oysaki bu ek ödemeyi çalışırken zaten verilirken, çalışan personel emekli olduğunda bu ek ödemeyi kesmektedir. Bu nedenle Kamu kurumlarından emekli olan memurların maaşları düşük seviyelerde kalmaktadır. Kamuda çalışan büyük bir kesim, bu ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması yönünde ciddi bir adım atılmasını beklemektedir. Emekli olduğunda karşı karşıya kalacağı geçim sıkıntısı korkusuyla ek ödemeyi kaybetmemek için emekli olmak istememektedir. Türkiye'de memur emeklileri büyük bir haksizlığa uğramaktadır. Devlet memurlarının calisirken aldıkları maas ile emeklilik maasları arasında çok büyük farklılıklar bulunmaktadır.

Memurlara çalışırken döner sermaye, ek ödeme, ek ders ücreti gibi ödemeler yapılırken; bu tür ödemeler prime esas kazançtan sayılmamakta ve emekliliklerinde de bu ödemeler maaşlarına dahil edilmemektedir. Yapılan bu tür ödemelerin emeklilik maaşlarina yansımaması, memurların çalışırken aldıkları maaş ile emekli maaşları arasında büyük bir uçurumun oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle, devlete yıllarca hizmet etmiş memurların emekliliklerinde yoksulluk sınırının altında maaş almaları kaçınılmaz son olmaktadır.

Vatandaşlarımızın sağlık ve sosyal güvenlik haklarını tek çatı altında toplayan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun hedefi, “Tüm çalışanlar arasında norm ve standart birliği sağlamak” olarak belirlenirken; norm ve standart birliği sağlamak adına, başta emekli aylığı bağlama oranlarının düşürülmesi olmak üzere birçok alanda kamu görevlilerinin hakları kısıtlanmış ancak emekli maaşına esas kazanç açısından kamu görevlileri adına ortaya çıkan adaletsizlik giderilmemiştir. Emeklilik hakkında ortaya çıkan bu çelişki; ayni brüt ücreti alan bir işçi ile bir memur kıyaslandığında, emekli maaşında %15-%50; emekli ikramiyesinde ise %65-%85 arasında memurlar aleyhine bir durum yaratmıştır. İlgili Kanunla, statüleri, görev ve unvanları aynı olan iki memur arasında da göreve başlama tarihine bağlı olarak benzer bir ikili yapı oluşturulmuştur.

Memurun emekli olmasıyla birlikte gelirinde yaşanan bu düşüş, memurlar için emekliliği bir kâbusa dönüştürmektedir. Memurlarımız, mutlu bir emeklilik hayali kuramamakta, emekli olanların çoğu, geçimini sağlamak için ikinci bir iş aramaktadır. Çalışanlar arasında ücret adaletsizliğini gidermek nasıl ki bir zorunluluksa emekliler arasındaki bu adaletsizliği gidermek de zorunludur. Bu gerçekler doğrultusunda, toplumun büyük bir kesimine ekonomik olarak büyük bir rahatlama sağlayacak olan bu düzenlemenin hayata geçirilmesi gerekmektedir. 5473 Sayılı kanuna eklenecek bir ek madde ile çözüme kavuşmuş olacaktır.

Böylelikle kamudan emekli olacak memurların aynı ödemenin emekliliklerinde de yansıyacaktır. Bahse konu kanun içeriğinde yapılacak düzenleme ile bütün kamu kurumlarında halen devam eden ek ödeme uygulamasının, maaş hesaplanmasına ait kalemlere dahil edilmesi, bu sayede, emekli e olamayanların teşvik edilmis olacaktır. Bu düzenleme ile sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak memur emeklilerinin gelirden adil pay alması sağlanacak, çalışırken alınan maaş ile emekli maaşı dengesizliği bir nebze giderilecektir.

Memur emeklilerinin maaşlarında ortaya çıkan bu adaletsizliğin giderilmesi, gerek Anayasanın 2. maddesinde vurgulanan "Sosyal Devlet” gerekse 10. maddesinde belirtilen “Kanun Önünde Eşitlik” ilkelerinin hayata geçirilmesi açısından da bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

KamuAjans

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ogretmenlericin.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.