Okul Müdürlerinin Dikkatine MEB'den okul bazlı bütçeleme sistemine dair teredüte düşülen konulara dair resmi yazı

Okul Müdürlerinin Dikkatine MEB'den okul bazlı bütçeleme sistemine dair teredüte düşülen konulara dair resmi yazı

Okul Müdürlerinin Dikkatine MEB'den okul bazlı bütçeleme sistemine dair teredüte düşülen konulara dair resmi yazı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 9 Aralık 2022 tarihli Strateji Geliştirme Başkanlığı Temel Eğitim Okullarında Taşınır Görevlileri Konulu yazıda 2022 yılı itibarıyla temel eğitim okullarında okul bazlı bütçeleme sistemine geçilmesi nedeniyle bu okullarda taşınır görevlilerinin kim olacağı konusunda tereddüt hasıl olan konulara cevap verdi.

İşte o yazı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : E-32661919-809.04-65463686 09.12.2022

Konu :Temel Eğitim Okullarında Taşınır Görevlileri

İlgi :a) 24/12/2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

b)18.01.2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği.

2022 yılı itibarıyla temel eğitim okullarında okul bazlı bütçeleme sistemine geçilmesi nedeniyle bu okullarda taşınır görevlilerinin kim olacağı konusunda tereddüt hasıl olduğu Başkanlığımıza gelen taleplerden anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, ilgi (a) Kanun'un "Harcama yetkisi ve yetkilisi" başlıklı 31'inci maddesinde bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisinin harcama yetkilisi olduğu hükmü geçmektedir. İlgi (b)Yönetmelik'in "Taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri" başlıklı 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında taşınır kayıt yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma ünvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilebileceği ve kamu idarelerince ihtiyaç duyulması halinde birden fazla harcama biriminin taşınır kayıtları, harcama birimleri itibarıyla ayrı ayrı tutulmak kaydıyla, bir taşınır kayıt yetkilisi tarafından yürütülebileceği belirtilmiştir. Aynı Yönetmelik'in 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında ise harcama yetkililerince, taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemleri kontrol etmek üzere yardımcılarından veya bunların bir alt kademesindeki yöneticileri arasından taşınır kontrol yetkilisi görevlendirilebileceği, personel yetersizliği nedeniyle taşınır kontrol yetkilisi görevlendirilemeyen harcama birimlerinde ise bu görevin harcama yetkilisi tarafından yerine getirileceği belirtilmiştir. Söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda;

1-Taşınır kayıt yetkilisi: Harcama yetkilisince taşınır kayıt yetkilisi olarak öncelikle okul müdür yardımcısı, müdür yardımcısı bulunmaması halinde ise memur görevlendirilecektir. Müdür yardımcısı ve memur bulunmayan okullar ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullarda bu görev il/ilçe milli eğitim müdürlüğü taşınır kayıt yetkilisince yürütülecektir.

2-Taşınır kontrol yetkilisi: Okullarda müdür yardımcısı taşınır kayıt yetkilisi olduğundan varsa müdür başyardımcısı taşınır kontrol yetkilisi olarak seçilecektir. Müdür başyardımcısı bulunmayan ancak birden fazla müdür yardımcısı bulunan okullarda ise taşınır kayıt yetkisi bulunmayan müdür yardımcısı bu görevi yürütecektir.

Personel yetersizliği nedeniyle taşınır kontrol yetkilisi görevlendirilemeyen harcama birimlerinde ise bu görev harcama yetkilisi tarafından yerine getirilecektir. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullarda bu görev il/ilçe milli eğitim müdürlüğünde aynı zamanda konsolide görevlisi olan şube müdürü tarafından yürütülecektir. 3-Harcama yetkilisi: Bu görev bütçesine ödenek tahsis edilen harcama biriminin yöneticisi olan okul müdürü tarafından yürütülecektir. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullarda bu görev il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce yürütülecektir. Taşınır görevlilerinin yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda belirlenmesi hususunda gereğini rica ederim.

Mehmet Fatih LEBLEBİCİ Bakan a. Başkan Dağıtım: B Planı

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ogretmenlericin.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.