Okuldaki usulsüzlüğün üzerine giden öğretmene sürgün

Okuldaki usulsüzlüğün üzerine giden öğretmene sürgün

Okuldaki usulsüzlüğün üzerine giden öğretmene sürgün

Muş Bulanık'ta görev yapan sınıf öğretmeni ve TÖB SEN Muş Temsilcisi Serkan Bebek, açığa çıkan yolsuzluğun üzerine gitmesi sebebiyle hedef alındığını ve sürgün edildiğini söyleyerek kent meydanında eylem yaptı.

Muş Bulanık’ta görev yapan sınıf öğretmeni ve TÖB SEN Muş Temsilcisi Serkan Bebek, hakkında açılan soruşturma sonucu Van’ın Muradiye ilçesine sürgün edilince kent meydanına eylem yaptı. Bebek’e sürgün gerekçesi olarak ‘can güvenliğinin olmadığı’ bildirildi. Ancak Bebek ne tehdit aldığını ne de tehlikeli bir durumdan haberdar olduğunu söyledi.

Sendika.Org’a konuşan Bebek, sürgünün asıl gerekçesinin okulda açığa çıkan yolsuzluğun üzerine gitmesi olduğunu ifade etti. Bebek’in ifadesine göre daha önce farklı yerlerde de yapılmış bir yolsuzluk türü bu. Okullarda görev yapan ücretli öğretmenlere görevleri sona erdikten sonra da ücret yatırmaya devam ettiklerini, sonrasında ise fazladan para yatırdıklarını söyleyip şahsi hesaplar üzerinden veya elden bu paraları geri aldıklarını söyleyen Bebek, sendikalarının üyesi bir öğretmenin bu durumu açığa çıkardığını belirtti.

Ancak durumu açığa çıkaran öğretmenden, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürü tarafından korkutularak hem sendikadan istifa etmesi hem de beyanını değiştirmesi istendi. Öğretmen de önce korkup beyanını değiştirdiyse de sonrasında belgelerin ortada olmasından kaynaklı ifadesini aynı hale geri getirdi.

İntikam sürgünü

Bebek soruşturmanın açılmasının ardından kendisinin de hedef olduğunu söyledi. Soruşturma kapsamında tutuklamanın da olduğunu, basına yansıtmaktan kaçınsalar da Milli Eğitim’deki yetkililerin de soruşturmaya girdiğini söyleyen Bebek, kendisinin de geri adım atmamasından kaynaklı sürgün edildiğini söyledi. Sürgün kararında muhtarın kendisi hakkında ‘can güvenliği yoktur’ şeklinde dilekçe vermeye zorlandığını da ifade eden Bebek,

Alelacele açılan soruşturmanın hem esas hem de usul yönünden ciddi hataları olduğunu belirten Bebek, aldığı cezaya ve karara karşı hukuki süreci de başlattığını ekledi. Kararda imzası olanlar hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla dava açtığını da belirten Bebek, mücadelesine devam edeceğini söyledi.

“Sendikamız gereken hukuki mücadeleyi verecektir”

Bebek’in Muş temsilciliğini yürüttüğü TÖB SEN, konuya dair yaptığı açıklamada karardaki ve süreçteki hukuksuzluklara dikkat çekti. Bu hukuksuzluklara boyun eğmeyeceğini söyleyen TÖB SEN Genel Merkezi gerekli hukuki mücadelede temsilcilerinin arkasında olduklarını söyledi.


TÖB SEN’in konuya dair açıklamasının tamamı şöyle:

Muş Temsilcimiz Serkan Bebek güvenlik sorunu gerekçesiyle Muş’tan Van’a sürgün edilmiştir. Bunu kabul etmiyoruz ve hukuksal mücadelemiz sonuna kadar sürecektir. Hukuksuzluğu ortaya çıkarmak suç değildir. Elbette bizler için bu sürgün ilk değildir. Bunun ilk olmadığını ve son olmayacağını da başta Bulanık kamuoyu olmak üzere tüm Türkiye kamuoyu bilmektedir. Onların da bildiği bir şey var; onlarda bizlerin onların baskı ve şiddetinden korkmadığımızı boyun eğmediğimizi defalarca kez görmüş öğrenmişlerdir. Bunun için hem hukuksal ve hem de meşru, demokratik hak ve eylemlerimizi kullanmaya devam edeceğiz.

Peki Muş temsilcimiz Serkan Bebek Muş’tan Van’a neden sürgün edildi?

Her şeyden önce Bulanık’ta organize olmuş her türlü hukuksuzluğu yapan kendi hukuksuzluklarını ortaya çıkaran kişileri susturan engelleyen bir oluşum var. Muş temsilcimiz Serkan Bebek bu hukuksuzlukları gündeme getiren tek kişidir.

Bunu örneklendirelim; temsilcimiz Serkan Bebek Bulanık’ta ortaya çıkan daha önce bakanlığın soruşturma açtığı Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kayıp kömür yolsuzluğunu gündeme getirmiş bunu basınla paylaşmıştır. Bu kayıp kömür vakası ile ilgili soruşturma bazı okul müdürlerinin haksız yere açığa alınması ile sonuçlanmış bazı kişilerde idari soruşturmadan cezalar almıştır. Kömürlerin kantara girmeden önce sayım üzerinden okul müdürlerine teslim ediliyor daha sonra eksik olan kayıp kömürler tutanaklarda yazan kömür miktarları arttırılarak bazı müdürlere baskı yapılarak imzalatılıyor iddiasının halk içinde konuşulması üzerine Muş Temsilcimiz bazı müdürlere bu konuda bakı kurulduğunu öğrenmesi üzerine bu konuda çalışmalar yapmıştır. Baskı yapıldığını iddia eden bazı müdürler olmuştur. Bu kişilerden inkar edenler olursa mahkeme aracılığı ile Muş Temsilcimizin yaptığı telefon görüşme kayıtlarını konuşmaları mahkeme aracılığı ile talep edeceğiz.

Yine söz konusu Bulanık ilçesinde fiili olarak çalışmayan kişileri ücretli öğretmen olarak çalıştıklarını gösterip aslında çalışmayan kişilere maaş yatırılıp sonrada size fazla para yatırdık denilip parayı elden alma veya bir IBAN’da toplama olayı ve bu süreçte bakanlık müfettişlerinin başlattığı idari soruşturma ve tutuklama yine aynı ilçede bir okul müdürünün kendine ek ders adı altında haksız ödenek çıkartıp zimmetine para geçirmesi Bulanık ilçesinde yaşanan olaylardan sadece birkaçıdır. Yine bunları gündem yapan Serkan Bebek’ti. Bir İlçe Milli Eğitim Müdürü düşünün Örneğin yasaya aykırı biçimde ve gayri ahlaki bir tutumla kendine ek ders yazdıran ancak fiili olarak derste olmayan bir okul müdürünün yaptığı usulsüzlüğü; bunlar olabilir söz konusu müdür parasını iade etmiştir şeklinde savunabilir mi? Bu yapılan suça ortak olmak değil midir?

Aynı İlçe Milli Eğitim Müdürü koruma altına aldığı bu okul müdürünün yaptığı birçok usulsüzlüğe sessiz kalması soruşturmalarda koruma altına alması ilginç bir durumdur. Çünkü söz konusu okul müdürü T.K okulunda 3 yıla yakın çalışan bir öğretmene Mobbing uygulamış ve öğretmen mesleğinden istifa etmek zorunda kalmıştır. Mobbinge uğrayan S.K. adlı öğretmen bu okul müdürünün tehditleri karşısında kadroya geçmesine 10 gün varken öğretmenlikten istifa etmiştir ve okul müdürü hakkında şikayet başvurusunda bulunmuştur.

Bir okul müdürü düşünün zimmete para geçirme, okul defterine ders işlediğini gösterme kaydıyla görevi kötüye kullanma ,girmesi gereken ders saatinde derslere girmeyip toplantı düzenleme gibi eylemlerinden dolayı aynı okulda çalışan öğretmen A.G. tarafından şikayet edilmiş bu organize olmuş grup hemen şikayet eden öğretmeni Varto ilçesine sürgün etmiş daha sonra şikayetlerini geri çekmesi ve o dönemde üyesi olduğu sendikanın temsilcisi Serkan Bebek hakkında olumsuz ifadeler kullanması karşılığında sürgünü iptal edilmiştir.

Bütün bu organize işlemlerin içinde Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü vardı sendikamız Genel Başkanı o dönemde Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü ile Bulanık’ta ve odasında görüşme yapmış, Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü örneğin hukuksuzluk yapan müdürle ilgili bir soruşturma olduğunu ve cezalandırılacağını bizzat odasında genel başkanımıza söylemiş olmasına rağmen aynı İlçe Milli Eğitim Müdürü bu hukuksuzluğu kapatmak anlamında adımlar atmıştır . İlçe Milli Eğitim Müdürü bu gücünü Elbette siyasi bağlantılarından almıştır dolayısıyla kendisine hukuk hatırlatan herkesi ilçeden göndermek veya mobbing yoluyla susturma tercih etmiştir.

Bu hukuksuzluğu alenen yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü kendisine vazife olmayacak bir şekilde maddi durumları iyi olmayan öğrencileri sınava hazırlık kursu adı altında ilçede yurda dönüştürdüğü yerlerde yatılı kalacakları şekilde toplamaktadır. İlçede konuşulan bu yatılı öğrencilerin cemaatlere teslim edildiğidir. Hangi öğrenci hangi köyde oturuyor, bunların kaçı yurtlarda kalıyor, Bulanık Merkez’de oturmasına rağmen yurtta kalan öğrenciler var mıdır? Yurtta kalmaları yönünde Bulanık İlçe Milli Eğitim tarafından yönlendirmeler olmuş mudur? Kamuoyu adına bu iddiaların araştırılması gerekmektedir. İlkemiz ve hukuka olan inancımız gereği kimseyi suçlamıyoruz ama Bulanık Halkı arasında yıllardır ve yoğun şekilde konuşulan iddiaların cevaplarını bilmek bu halkın ve bizlerin en tabi hakkıdır.

Basın açıklamasının başında dediğimiz gibi bu organize olmuş kötülük şimdiye kadar örneği olmayan bir şekilde Muş temsilcimiz Serkan Bebek ile ilgili bir soruşturma başlatmış soruşturmayı muhakkik olarak Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yürütmüş ve cezayı da Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki muhakkik görüşü değil Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü tavsiye etmiştir bu uygulama hiçbir yerde yaşanmamıştır. Üyemiz A.G., okul müdürü T.K ve sendika Temsilcimiz Serkan Bebek’e soruşturmalar açılmıştır bu soruşturmaların hepsinin ortak noktası okul müdürü T. K nın üç soruşturmaya da konu olmasıdır. Okul müdürü T. K.’nin bütün şahitleri dinlenirken köyün imamı muhtarı aklınıza gelecek herkes şahit olarak dinlenirken sendika temsilcimiz Serkan Bebek’in şahit olarak belirttiği bilgisinin alınması talep ediyorum dediği hiç kimsenin ifadesi alınmamış. T.K.’nin soruşturmasını 7 ayda tamamlayanlar sendika temsilcimize 1 ayda tek taraflı dinlemeler ile ceza vermişlerdir. Yine sendika temsilcimiz Serkan Bebek’in muhakkiki Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü’ne Serkan Bebek 4 saat 4-5 sayfa ifade vermiş, yazılı ifadesi de okutulmadan imzalatılmıştır.

Bu organize olmuş kötülük baskıya ve hukuksuzluğa karşı direnen Muş temsilcimiz Serkan Bebek için bir komplo hazırlamış köyün muhtarı ile anlaşarak muhtarın temsilcimiz Serkan Bebek hakkında can güvenliği yoktur dilekçesi vermesi konusunda bir yol seçmiş. Muhtar bu dilekçeyi teslim eder etmez temsilcimiz Serkan bebek 2 ay sonra tayin isteyecek olmasına rağmen il dışına Van’a sürgün edilmiştir Serkan Bebek’in güvenlik sorunu yoktur. Ayrıca güvenlik ile ilgili yer değiştirmelerde söz konusu kişi güvenliğini tehdit edecek bir durumla karşı karşıya kalır ve bu konuda tayin ister oysa öyle bir durum yoktur. Kaldı ki temsilcimiz Serkan Bebek ile ilgili oluşan bir güvenlik sorunu olsaydı Serkan Bebek’e yönelik bir tehdit mesajı bir saldırı veya bir kavganın yaşanmış olması gerekir veya emniyet birimlerinin bu konuda bir bilgilendirme yapmış olması gerekir. Oysa öyle bir şey yoktur; öyle bir şey olduğunu düşünün Muş’un hemen yanındaki il olan Vana göndermek yerine batı taraflarına doğru gönderilirdi.

Buradan uyarıyoruz; Muş temsilcimiz Serkan Bebek’in Van ilinde yaşayacağı herhangi bir sorun ve can güvenliğine yönelik kastın sorumlusu bu sürgünü onaylayan Bulanık Kaymakamlığı, Muş İl Milli Eğitim Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Muş Valiliğidir. Ayrıca bilinmesini isteriz ki söz konusu dilekçeyi veren muhtar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.

Sürgünlerle; insanları yerlerinden, yurtlarından etmek, “T.C. Anayasası’na” göre suç olduğu şekliyle, “ayrımcılık yapmak”, kin ve nefret güderek kamu gücünü halkın üzerinde bir sopa gibi tutmak, baskı uygulamak, “benden olmayan düşmanımdır” mantığıyla insanları cezalandırmaya çalışmak, bu şekilde insanlara ve değerlerine zarar vermek olan bir insanlık suçudur.

Görevini kötüye kullanan şahıslar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk yalancı şahitlik yapan şahıslar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk bu hukuksuz sürgüne karşı da yürütme durdurma talepli davamızı açtık.

7 aylık çocuğu olan Serkan Bebek 2 ay sonra tayin alacağı bilinirken aile birliği bozulmak istenerek ailesi üzerinden cezalandırılmaktadır

Sürgünlere ve hukuksuzluğa karşı üyelerimizin hak ve çıkarlarını korumak için her türlü mücadeleyi vermekten çekinmeyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu keyfi ve hukuksuz uygulamalara karşı da sendikamız gereken hukuki mücadeleyi verecektir.

Sendika.Org

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ogretmenlericin.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4 Yorum