2020 MEB Müdür ve Müdür Yardımcılığı Mülakat Soruları

MEB Müdür Yardımcılığı Mülakat Soruları. Müdür Yardımcılığı Mülakatlarında Çıkmış Sorular. Müdür Yardımcılığı Sözlü Sınav Soruları. 2020 MEB Yönetici Atamaları Sorulması Muhtemel Sözlü Sınav Soruları.

MEB Personel 07.07.2020, 16:05
2020 MEB Müdür ve Müdür Yardımcılığı Mülakat Soruları

MEB müdür yardımcılığı mülakatları 6-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Müdür yardımcılığı mülakat soruları 2018 ve 2019 Mebpersonel.com'da.

2018 MEB müdür yardımcılığı mülkat soruları ve 2019 MEB müdür yardımcılığı sözlü sınav soruları haberimizde.


 
Önceki yıllarda çıkmış yönetici atamaları mülakat sorularını MEB Personel olarak sizler için derledik.

2020 müdür yardımcılığı mülakatlarında da benzer soruların çıkması bekleniyor. Müdür yardımcılığı sözlü sınavlarına hazırlanırken bu sorulara da göz atmayı unutmayınız.

İşte MEB müdür yardımcılığı mülakat soruları:

2018 MÜDÜR YARDIMCILIĞI MÜLAKAT SORULARI:

1.Atom bombası atılan şehirler ? 
2.5018 mali vs. Stratejik plana bağlı bütçe kaç yılda bir yapılır gibi bir soru.
3.Uluslararası bir kurumda görevlendirilen memura ilgili bakan kaç yıla kadar aylıksız izin verebilir gibi bir soru.

Anayasa mahkemesi uyeleri kac kisiden olusur.
Namaz kilinan ilk mescid.
Bakanlik hizmet birimleri kac tanedir (yenisi)
Ataturk' un Anitkabire naasi ne zaman defnedildi.
Tubitak in ogrenci kazanimlari nelerdir.


 
1.İslamiyetten önce mezar odalarına verilen ad?
2....Danıştay kaç asil kaç yedek üyeden oluşur gibi bir soru..
3. Soruşturma vb.. Cevap verme süresi ne kadar?
4.ünvanların lakapların kaldırılması..medeni kanun hangi Atatürkçülük ilkesiyle doğrudan ilgilidir

1. dmk memurun şikayet dilekçesi kapsamı vs
2. bolşevik ihtilalı kaç yılında olmuştur
3. Osmanlı devletinde vezirlik makamı hangi padişah döneminde oluşturulmuştur? herkese saygılarımla


 
1- uygulama bahcesi en az ne kadardir. 
2- 1739 ilkelerden biri soru uzundu cvp ihtiyac ilkesiydi
3- at nali yengecinin kani ne renktir.
4- 31 mart olayini bastiran ordu.

1.cumhurbaşkanini kimler aday gòsterebilir.
2. Uluslararasi çocuk yardım örgütü kısa adı
3.seçmeli derslerde en az kaç öğrenci olmalı 
4.5 aralık 1934 yolunda kadınlara verilen haklar nelerdir

1.Memura mahkeme açılması durumunda görevli hakim ve savcı gerekli belgeleri topladıktan sonra ilk olarak ne yapar?
2.Büyük Taaruz hangi tarihte oldu?(Gün-ay-yıl olarak)
3.Karabibik adlı eserin yazarı kimdir?


 
1. Kahve bar vb yerlerin okula olan uzaklıkları nasıl belirlenir? 
2. 1832 Yılında yayımlanmış olan ilk gazete?
3. Memur soruşturmaya kac gün içinde savunma yapmazsa bu halkından vazgeçmiş sayılır?
4. Ermenilerle hangi cephede savaştık?

1. Gensoru kaç milletveili ile verilir
2. Varlık fonunun başkanını ismi nedir.
3.Yıldırım orduları komutanı ve hangi şehirde

1. Soru anayasa mahkesi kac uyeden olusur. Asil uyeleri soruyor.
2. Gurcistanin 1. Dunya savasinda ardahandan cekilmesine sebep olan sey neydi. 23 subat 1921 gibi bir tarihte. Cevap yurkiyenin Nota vermesi.
3. Yusek secim kurulu kac uyeden olusur.


 
1.) Dış ülkelerin genel, mesleki ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim gelişmelerini takip etmek ve ilgili ülkelerle gereken işbirliğini sağlamak, hangi birimin görevidir? (cevap: dış ilişkiler genel müdürlüğü)
2. Atatürk'ün övdüğü vatan şairi kimdir? (cevap: Namık Kemal)
3. Milletvekili seçilme yaşı şartı. cevap: 25
4. 2017 Oscar ödüllü en uzun belgesel. (cevabını bilmiyorum. idarecilikle nasıl bir alakası varsa)

1.Kuvvayi milliye hareketi nerede hangi devlete karşı başladı-Hatay Dörtyol Fransızlara karşı dedim 
2.Cumhurbaşkanının imza yetkisini kullanması hangi görev alanı gibi bir soruydu-yürütme dedim ama net bilmiyorum 
3.ilk Türk kadın romancı Fatma aliye 
4.kaç sendika birleşip konfederasyon oluşturuyor gibi bir soru daha

2019 MÜDÜR YARDIMCILIĞI SÖZLÜ SINAV SORULARI:

1.    İstanbul 8 nolu komisyon 657 ye göre devlet malını menfaati için kullanan kişiye verilecek ceza (maaş kesimi)

2.    Türk Lirası'ndan altı sıfır kaç yılında atılmıştır (2005)

1. Adana 4 Nolu

Soru 1- Birleştirilmiş sınıflarda dahil 1 öğretmene en fazla düşen öğrenci sayısı . Cevap -40. Soru 2- Avrupa Birliği yürütme organı Cevap - Avrupa Komisyonu Soru 3- Avrupa Birliği yargı organı Cevap - Adalet Divanı

19 temmuz şırnak zarftan çıkan sorular.

1- belli bir konuda, çeşitli konuşmacıların katılımıyla düzenlenen, bilimsel ağırlıklı toplantı. (Sempozyum)

2- doğumdan sonraki ikinci altı ayda süt izni kaç saattir ( 1 buçuk sat)

1.    2012 Londra Olimpiyatlarında Atletizm 1500 metre kadınlarda Türkiye’ye ilk altın madalyayı getiren sporcu kimdir? Cevap: Askı Çakır Alptekin.

Istanbul
1.Asya ile amerika arasındaki okyanusun adi? Cevap: Büyük Okyanus pasifik
2.    Ilcelerde ceza vermeye yetkili kişi
Cevap: Kaymakam


Kütahya 1. Kalkınma Planı kaç yılında uygulanmaya başlanmıştır? 1963
2.    Sefiller'in Yazarı kimdir? Victor Hugo
3.    Coğrafi Bölgeye de komşu olan ilimiz Bilecik
4.    İlk donanma hangi padişah zamanında kurulmuştur? Orhan Bey
5.    15 Temmuz'un öģretmen olan şehidi kimdir? Yusuf Elitaş
6.    İc denetleme kurulu kaç üyeden oluşur. 11

AYDIN 2 grup Soru1 : altın ayakkabı kazanan milli futbolcumuz (Tanju Çolak) Soru 2: kademe ilerleme cezası en çok kaç yıl olabilir( 3)

izmirde. 1-Hangi sebeple seçimler 1 yil ertelenebilir? Savaş.
2- Avrupa Birliği ni 2 defa üst üste Halk oylamasiyla reddeden ülke hangisidir? Norveç

İstanbul 4.komisyon
1)657 sayılı kanuna göre mazeret izni kaç gündür? Cevap:10

2)2018 miydi tam hatırlamıyorum Çin’in uzayda yetiştirdiği bitki özet olarak yazdım,sorular daha uzundu. Cevap:Pamuk

3.    2017 islam turizm başkent hangi şehir seçilmiştir? Cevap Medine

1.    Altın tozu ile yapılan sanat. Tezhip
2.    Misak-i millide verilen ilk taviz. Batum
3.    Kız Kalesi hangi il sınırları içindedir?

1.    Saatlerin içindeki rakamların yazılı olduğu kısım (kadran dedim)
2.    Özel okullara ek 3 ve ek 3a belgesiyle başvuruya MEB kaç gün içinde izin verir (5 günmüş)

1- Kazakistan'ın başkenti? Cevap: Astana- Nursultan.

2 - "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin..." demiş Cevap : Kanun önünde eşitlik ya da eşitlik ilkesi.

Üsküdar 1 nolu komisyon.
1: ysk kaç asıl üyeden oluşur? Cevap:7
Soru 2: seçimler esnasında yorgunluktan 500 kişinin öldüğü ülke? Cevap : Endonezya

Istanbul: 1.yılanların öcünün yazarı kimdir cevap fakir baykurt 2.soru yorum neden yönetici olmak istiyorsunuz

Soru1: Göreve 3_9 gün özürsüz gelmeyen kişilere hangi disiplin cezası verilir?
Cevap kademe ilerlemesinin durdurulması
Soru2: Şehirlerin şahı olarak bilinen şehir neresidir? Cevap Semerkant

YOZGAT

Soru 1:Dava ve icra işlemlerini yürütmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak,İdari, adli ve icra davalarıyla ilgili yazışmaları yapmak hangi birimin görevidir?

Cevap: Hukuk hizmetleri birimi

Soru 2: Zeugma antik kenti hangi şehirdedir? Cevap: Gaziantep

Malatya zarftan 2 soru soruldu.

Soru1: 5018 nolu kanuna göre Türkiye İş kurumu kaç sayılı cetvelde bulunur. Cevap:4 Soru2:Bütün gruplardan kan alan kan grubu hangisidir cevap:AB

Ayrıca sözlü olarak FATIH projesinin açılımını sordular.


1.    Ilk insansiz hava aracı. Anka
2.    Altın ayakkabi ödüllü futbolcu. Tanju çolak

1.soru.Dmk göre memurun derece ilerlemesinin şartları nelerdir.?

Cevap. Derece yükselmesi yapılabilmesi için üst derecelerden boş bir kadronun bulunması, derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş olunması, kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen niteliklerin elde edilmiş olunması gerekmektedir.

2. Soru en uzun kıyı şeridine sahip ilimiz hangisidir ? Muğla dedim.

1.    Divan-i lügat yazarı kimdir. Kasgarlı Mahmut
2.    On inceleme dahil soruşturma izni kaç günde verilir cevap:30 gün.

Soru 1: 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçlerinin, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilmesini öngören madde hangisidir?

Cevap: Bilimsellik.
Soru 2: "Medeniyetler Bahçesi" olarak da anılan 2021 Expo'nun yapılacağı ilimiz hangisidir? Hatay

İstanbul soru 1:gerçeğe aykırı sahte rapor ve belge düzenlemek hangi disiplin cezasını gerektirir? Kademe ilerleme

Soru 2: 2018 Avrupa atletizm şampiyonası nerede yapıldı? Berlin

Manisa
1- ok şiiri......şiirlerinin şairi kim? Yahya kemal
2- 657 ye göre kanser olan memur kaç ay izin alma hakkı vardır? 12 ay-18ay

İzmir 3 nolu komisyon müdür yardımcılığı.
1.    657 ye göre izin almadan tören kutlama yapılması, toplantı yürüyüş yapılmasi maaş kesimi
2.    Oliver Twist in yazarı charles Dickens

Aksaray 1.Soru 2014 fiba dünya basketbol şampiyonası hangi ülkede yapıldı. İspanya

2.    Soru 222 sayılı milli eğitim temel kanununa göre il ve ilçelerde bulunan lojman kira bedellerini kim belirler. il daimi encumeni

1.    Nobel ödülüne aday gösterilen ilk kadın yazar? Leyla Erbil 2-orta vadeli bütçe hangi ay. Ekim sonu

Adana 4. Komisyon:

1.    dmk ya göre memur olma yaşı? Istisnai memurluklar hariç 18 2.Kamu ihale kurumu hangi bakanlığa bağlıdır? Maliye Bakanligı
3.    C. Başkanklığı forsundaki yıldızlar neyi temsil eder? 16 buyuk Türk devletini

Burdur müdürlük
1- İlk Türkçe sözlük. Divani Lugat it Türk

2- Uyarma kınama aylıktan kesme kademe ilerlemesinin durdurma cezalarında kaç ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmazsa ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar. 2 ay

3- valiliğin yazısma işlerinden kim sorumludur. Valı muavini

sözlü sorular:
1- abide projesi açılımı. Akademik becerilerin izlenmesi ve degerlendirilmesi

2- 2023 vizyon bölgesine göre okul gelişim modeli nedir. Cocuklarin ogrenmsleri ile ilgili tüm aktorlerin okulu iyilestirme calustirmalarinda yer almasi

İstanbul 1.soru kanser verem gibi hastalıklarda memura kaç ay izin verilir (18 Ay)
2.    Soru Dünyada en fazla sınır komşusu olan ülke (Çin)


Ankara 3 nolu komisyon
1.İlk Türk denizcisi kimdir? Caka bey

2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre hizmet içinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak şekilde davranışta bulunmanın cezası nedir? Aylıktan kesme

Antalya 1.türkiyenin coğrafi koordinatları... 36 42 kuzey paralel 26 45 dogu meridyen 2.usulsuz müracaat ve şikayetin 657 ye göre cezası... Uyarma

Mersin 2 soru
1.    TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri kaç yılda bir birlikte yapılır. 5
2.    Ölü Canlar kimin eseridir. Gogo

Çanakkale 1. Komisyon
1.    Tarihteki ilk yazılı anlaşma cvp: kadeş ant

2.    Aday öğretmen sınavı geçemezse nasıl bir uygulama yapılır. Kurumu değişir bir yıl daha adaylığı devam eder.

İstanbul
1.    657 ye göre amire saygısızlık hangi cezayı gerektirir gibi bi soru ... cvp aylıktan kesme
2.    Yaban ve Sodom ve gomore kitaplarının yazarı kimdir? Cvp Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Karaman. S.1.: Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca hangi ayın sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir? Ocak

S.2.: Uluslararası Çiçek Açan Şehirler yarışmasında "Beş Çiçekli Altın Şehir" ödülünü alan şehrimiz?
C.2.: Antalya

Samsun 1.Komisyon
1.    İlk edebi roman İntibah

2.    4483 daha önce ön inceleme yapılmış yeniden ön inceleme yapılmak isteniyor. Yeniden ön inceleme izni verilmez Red edilir.

Kilis
S.1-Ölüm halinde hak sahibine ne kadar ödenek verilir?
C.1- En yüksek memur maaşının 2 katı.
S.2- 2018 kasım ayı UNESCO somut olmayan kültür mirası?
C.2- Dede Korkut.

Muş 1. F klavye mucidi kimdir. Dr Sıtkı Yener
2.    16 turk devletinin elbisesiyle cumh baskanini karsilayan devlet başkanı kimdir. Mahmut Abbas

Kayseri

Soru 1: Mustafa Kemal Atatürk’ ün başkomutan sıfatıyla yönettiği ilk savaş nedir?

Soru 2: kariyer basamakları yükselme yönetmeliğine göre değerlendirme de etkinlikler yüzde kaçı oluşturur ? %10

Elazığ. 1. UNESCO' nun gastronomi alanında yaratıcı şehirler seçiminde Türkiye' den seçilen il? Gaziantep.

2.    Aday memurun adaylık sürecinde başarılı olması durumunda adaylığı ne zaman kalkar? 1 yıl sonra
3.    2023 vizyon belgesinden ilkokullar ile ilgili 5 madde sayınız.
4.    Teneffüs saatleri kaç dk olmuştur? 15
5.    Beceri atölyelerinin kurulma amacı nedir? ögrencilerin ilgi ve kabiliyetlerini kesfetme,


1.    Rize Erzurumu bağlayan tünel. Ovit tuneli
2.    Başkenti Gordion olan Devlet. Firigyalilar
3.    Bakanlar kurulunu veya bakani düsurmek icin sayı. Salt çogunluk
4.    TDK başkani kimdir. Gurer Gulsevin

Soru - 1 TBMM de yapılan oturumda meclis başkanı hariç yapılan oylamada kimler oy kullanmaz? Cevap - 1 Meclis oturumunu yönetiyorsa ve yöneten Başkanvekili Başkanvekilleri

Soru - 2 Hatay'ı Çukurova 'ya bağlayan geçirin adı nedir? Cevap - 2 Belen

İstanbul 13. Komisyon
Soru 1: İlk Türk Köy Romanı? Karabibik

Soru 2: Olğanüstü hallerde memurların görevden çekilmesi nasıl olur? Yerine yeni bir memur gelince çekilebilir..

1. Cumhurbaşkanını en az kaç seçmen aday gösterebilir? 20 mv ya da 100.000 imza vatandaş

Kayseri Müdür Yardımcılığı
1:    Montrö Boğazlar Sözleşmesine hangi üye ülke katılmadı ? Cevap 1: italya

2:    TBMM de başkanlık divanı için bir yasama döneminde kaç kez seçim yapılır? Cevap: 2 Sözlü Soru: Bozkırın Tezenesini duydun mu? Cevap: NEŞET ERTAŞ

Diyarbakır 3 nolu komisyon
1.    HYSK kaç daire şeklinde çalışır. 2 daire

2.    Eski turklerdeki demirkazik dağı hangi gök cisminin adıdır.Tam hatırlamıyorum çok uzun bir soruydu kutup yıldızı

3.    Danıştay sandikanin eksiklikleri ni tamamlaması için verilen süre 60 gün
4.    C.başkanın sekreterini Hangi mahkeme yargılar .

Adana 3. komisyon
1.    Erzurum kongresi katilan iller: BEST VAN
2.    Esendere sinir kapisi hangi il ve hangi ulkeye: HAKKARI IRAN
3.    2den fazla mudur yardimcisi olmasi icin kac ogrenci gerekli.500-1000

Rize: 1. 4483 kanununa göre hazırlık soruşturması sırasında hakim kararını gerektiren hususlarda; cbaşkanlığı idari işler başkanı,TBMM genel sekreteri,bakan yardımcıları ve valiler için hangi mercie başvurulur cvp: Yargıtayın ilgili ceza dairesine

2:    Büyük selçuklu devletinde şehzadeleri yönetime yetiştirmek için kurulan birim. Atabeylik
1. sözlü : Mülakat kriterlerine baktın mı neler vardı
2. Kurumda çatışma yaşadığın zaman nasıl çözersin
3. kendini tanıt neden idareci olmak istiyorsu

bingölden

1.soru 1739 milli egitim temel kanuna gore turkceyi dogru ve guzel konusmak hangi egitim kademesinin amaci. Okuloncesi egtimin

2. ispanda kurulan musluman devlet. Endülus Emevi

Kayseri
1.    Soru ilk demokratik belge nedir Magna Carta

2.    5018 de bütçe onaylanmadan veya görüşülmeden önce bakanlar kurulu ne yarar gibi bir soruydu. Makro ekonomik hedeflerin tutup tutmadığını kontrol eder

Muş
1.    Orhun kitabelerini ilk okuyan kişi William thomsen
2.    İnterneti ilk kullanan üniversite 93 yılında odtü

1.    Mimar Sinan tarafından 1554-1562 yılları arasında İstanbul'da, Alibey Deresi vadisi üzerinde yapılan Su Kemeri.? Cevap:Mağlova

2.Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yıl ne zamana kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Cevap: Ekim ayı sonuna kadar

1. Çanakkale Şehitliği anıtı kaç yılında yapılmaya başlandı kaç yılında restore edildi ? 1954- 1960

1. Memurlar son kaç yılda disiplinlin cezası almamıs olsa bir üst kademeye yükselir. 8


Nevşehir
1.    Şangay 5 lisi. Rusya çin kirgizistan kazakistan tacikistan
2.    222 ye göre mecburi öğrenim çağı kimler İ kapsıyor? 6-14 yaş arası cocuklari

Adıyaman müd. yrd. Zarftan çıkan 3 soru:

1- Atamalarda memur kaç gün içinde göreve başlamalıdır? (Cvp: İkamet ettiği il ise tebliği izleyen
gün, farklı il ise 15 gün içinde...)
2- Gerçekte olmayan sanal paraya ne denir? (Cvp: Kripto para.)
3- Efkan Ala’dan sonra içişleri bakanı kim olmuştur? (Cvp: Süleyman Soylu)

1)    ABD de üretilen il bilgisayar; ENİAC
2)    Meb taşra teşkilatı birimleri; il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri
3)    sözlü soru türk destanlarından 5 tane sayın.

Elazığ müdür yardımcılığı
Soru 1: Türkiye'nin en büyük adası (Gökçeada)

Soru 2: Öğretmenlerin sağlık raporunu kimin, nasıl vereceğini, bu işin prosedürünü hangi kurum belirler?

Nevşehir Müdür yardımcılığı
1.Eğitim sistemini, eğitim ve programını ve ders kitaplarımı hazırlatan bakanlık birimi. TTK
2. En iyi psikolojik roman yazarımız? Mehmet Rauf Eylül
1.    Tusunamide en çok zarar gören müslüman ülke. Endenozya
2.    Suc ve ceza . Dostoyewski
3.    En çok döviz rezervi olan ülke. Çin
4.    Nobel odullerini veren ülke . İsveç

Erzurum müdür yardımcılığı :
Sr:1- öğrencisini okula göndermeyen veliye verilen para cezası Cevap:500 TL

2 -aşkı memnu yazarı. Halit Ziya Uşaklıgil

Niğde
S1) 4982 bilgi edinme kanunu sorusuna göre kişi bilgileri rıza alınarak kaç gün sonra açıklanır. C1) 7
S2) İlk Müslüman Türk Devleti Karahanlılar.

1.    Döngel Mağaraları ve Afşin Elbistan Termik santrali hangi ilimizde bulunmaktadır. K.Maraş

2.    Hangi hallerde özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmen,öğretici yada usta öğreticilerin çalışma saati yada süresi hangi makamca iptal edilir

Gaziantep 1. soru meclisteki memurların yargılanmasına kim bakıyor cevap meclis genel sekreteri 2. soru Nizamülmülkün eserinin adı Siyasetname

1.    Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın 3 eseri verilip kime ait olduğu soruldu.(Toprak ana ,Çocuk ve Allah,Üç Şehitler Destanı)


 
2.    Memurun doğum öncesi izni ne kadardır?Cevap 8 hafta
3.    1739 da Egitim hakki nedir. ilgi ilkogretim kurumlarindan sonra da istidat ve yetenekleri ölcusunde yararlanir

4.    5018 e gore merkezi yonetim kapsamindaki kamu idarelerin butceleri arasindaki odenek aktarlamaları hangi mevzuat ile yapilir. Kanun ile


Şanlıurfa 4. Komisyon.
1.    İlk yerli roman(taassuku Talat ve Fitnat)

2.    657 ye göre aynı yere atanma durumunda kaç gün içersinde göreve başlanılması gerekiyor(atamayı takip eden ilk iş günü)

Sivas

1.    222 sayili kanuna gore muhtarlar ders yili baslamadan kac gun once mecburi ogrenim cagi gelen ogrencilerin kunyesini hazirlar -15 gun

2.    Kuyucakli yusufun yazari kimdir - sabahattin ali

1.    2019 Cumhurbaskani insan kaynaklari ofisi baskanı kimdir. Salim Atay
2.    Memurun dogum izni ne kadar. 10 gün
3.    Memurun ölüm izni ne kadar 7 gun
4.    Cehennem vadisi, pirinci ile ünlu ilimiz. Kastamonu

5.    Preveze Deniz Savası hangi padisah zamaninda oldu. Kanuni Sultan Suleyman. Barboros Hayrettin paşa

1.    Cilo dağı hangi ilimiz dedir (Hakkari )
2.    kaldırımlar şiiri kime aittir (Necip Fazıl Kısakürek)

1.5018 gecici butçe kac ayligina hazirlanir - 6 ay .
2. Anadoluda Türk birligini saglayan hukumdar- Yıldırim Bayezid

Sivas

1.    222 sayili kanuna gore muhtarlar ders yili baslamadan kac gun once mecburi ogrenim cagi gelen ogrencilerin kunyesini hazirlar -15 gun

2.    Kuyucakli yusufun yazari kimdir - sabahattin ali

Gaziantep
S-1 5018 e göre aktüeryal hesaplar kaç yılda bir yapılır... 20 yıl
S-2 zoraki Tabib in yazarı. Aslen Moleire
Ahmet Vefik Paşa

Aydın müdür yardımcılığı
1.    2015 yılında vefat eden boğazın boğası olan boksör kimdir? Sinan şamil sam
2.    1739 da ki her yerde eğitimin tanımı

Kayseri :
1- Sucuğu, kaymağı ve mermeri ile ünlü ilimiz? ( Afyon )

2- 657 de "Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak" hangi disiplin cezasını gerektirir? ( Kademe İlerlemesinin Durdurulması )

1.    medeni bilgiler adlı eser kime aittir? Afet Inan
2.radyo tv üst kurulunun görev yetki ve süreleri ne ile belirlenir? Kanunla

Diyarbakır 2 kez komisyon
1.657baglı memurun partiye üye olamaması hangi yönünü gösterir
TARAFSIZLIK
2.TBMM ve sayıştay giderlerini muhasebe eden memuru kim ataması yapar
MECLİS BAŞKANI

3.mecliste milletvekili kalmayan ilin ara seçim ne kadar süre içinde yapılması gerek. 90. günün ilk pazarı

4.imam, Şeydi baba, küfe kimin eseri. M. AKİF ERSOY

Konya 1. Komisyon

1)    TBMM başkanı 4. turda nasıl seçilir. Cevap: Salt çoğunluğun oyuyla

2)    WHO’nun merkezi. Cevap: Cenevre

Mersin 2. Komisyon.

1.    Kamuya ait toplantı salonunun izinsiz kullanılmasına yardımcı olmak ne cezası verilir cevap aylıktan kesme.

2.    Bilge Lider olarak bilinen devlet adamı kimdir cevap Aliya Izzetbegoviç

Adana 4.
1.    222 sayılı kanuna göre ilköğretim haftası kutlanir kutlanir? Eylül 3. Hafta
2.    Adaylık sırası memuriyeti ne son verilenler kaç yıl devlet memuru olamaz? 3 yıl
3.cumhuriyet tarihinin en büyük maden kazası? Soma

İstanbul 3.komisyon sorusu
1.    Sakarya savasında genelkurmay başkanı kimdi (Mareşal Fevzi Çakmak Paşa)

1.    Valinin hazırlık sorusturmasıni kim yapar. Yargitay Cumhuriyet baş savcisi ya da vekili
2.    Kaymakamin hazirlik sorusturmasini kim yapar. Il cumhuriyet bassavcisı ya da vekili

1.    Babalilik izni 10 gun
2.    Omer Halisdemire 30 kuş isimli şiiri yazan kim. Dursun Ali Erzincanlı
3.    Sophia adlı robotun ülkesi. Suudi Arabistan

1.    Ani antik kenti hangi ilimizdedir? Cevap: Kars

2.    Anayasa mahkemesine Cumhurbaşkanı kaç üye seçer. cevap 4

Adıyaman

1)657 göre Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödenen para- iş güçlüğü zammı

2)    yorgun savaşcı kitabının yazarı - Kemal Tahir
3)    yüksek hızlı internet- fiber internet

Adana 3.komisyon 1. Gizli bilgileri açıklama durumunda verilen ceza ( görevden çıkarma)

2.    Vekaleten göreve gelindiğinde maaş neye göre ödenir( kendi maaşını alır bir de yerine baktığı memurun maaşının 1/3 alır.)

3.    IBAN nedir

Kaynak: www.mebpersonel.com

Batman 2. Komisyon
1.G8 den çıkarılan ülke rusya
2. mali bütçe nezaman cumhurbaşkanlığına sunulur cevap 75

Soru1: Kurtuluş Savaşında silahlı mücadele dönemini sona erdiren ve 11 Ekim 1922 tarihinde
imzalanan antlaşma hangisidir? Cevap: Mudanya Ateşkes Antlaşması.

2.    Memurun haksız yere suçlanması, iftiraya uğraması sonucunda ne yapılır? cevap: memurun haklarının savunulması amacıyla ilde vali ilçede kaymakam Cumhuriyet Başsavcılığına kamu davası açılması talebinde bulunur.

Kahramanmaraş

1)Anadolu ve Rumeli hukuk cemiyeti birlestirme karari hangi kongre de alindi? (Sivas Kongresi) 2.1. Inonü savasindan sonra Londra konferansina katilan sonra görevden alinan dışisleri bakani kimdir? ( Bekir Sami Bey)

3.    Tbmm kamu kurum kuruluslarindan gonderilen dilekceleri kac gun icinde cevaplandirir? (60 gun icinde)

1.soru bir öğretmen kadrosu bulunduğu birimden başka bir birime görevlendirilirse disiplin amiri kim olur (kadrosunun bulunduğu birim amiri)

2.Türkiye cumhuriyetinin ilk başbakanı (ismet İnönü)

1. İlk demokrasi muzesi hangi şehirdedir. Gaziantep

(İstanbul 11 komisyon )

1.    2018 FIVB dünya kulüpler şampiyonası finalinde üçüncü kez dünya şampiyonu olan takım ,Cevap Vakıfbank.

2.soru 5018 göre iç denetçinin kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az kaç yıl çalışmış olması gerekir.C. 5 yıl.

Hatay
1.    Eşinin ve çocuğunun ölümünden memura kaç gün izin verilir(7 gün)
2.    Ahit kulesi ,osmanlı simitçiler kasidesi kimin eseridir (nuri pakdil)

1.    Osmaniye ilk bibliyografya eseri keşfü’z zünun kimin eseridir? ( katip çelebi)
2.    5018 kamu mali yönetimi iç denetim komisyonu kaç üyeden oluşur? ( 7)

İstanbul
S1:Anayasaya göre katılma hakkı ... hangi haklardandır? Cevabı Siyasi hak
S2: Milliyetçi akımı başlatan yazar kimdir gibi bir soru. Cevabı Mehmet Emin yurdakul idi.

İstanbul 1. Komisyon:
1.2222 Sayılı kanuna göre çocuğunu okula göndermeyen veliye günlük kaç TL ceza verilir?(15)
2.    İsviçre'nin başkenti neresidir. (Bern)
3.Bir de neden müdür yardımcısı olmak istiyorsunuz diye sözlü soru sordular.

Şanlıurfa 2.komisyon
1.    ilk natüralist roman olan Zehra kimin eseridir. Cevap nabizade nazım
2.    2.soru 657 dmk ya göre bir öğretmen ilk çocuktan sonra ne kadar süre yarım gün çalışabilir.
Cevap 2 ay


1- Kutadgu Bilig kimin eseridir(Yusuf Has Hacib)

2- 1739 MEB temel kanuna göre Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersimin müfredata girmesi hangisiyle alakalıdır(Laiklik ilkesi)

Bir de milli eğitimin aksayan yönleri sizce nelerdir Görüşümü sordular


Batman;

1.    İlk natüralist eser: Nabizade Nazım-Zehra

2.    4982 Bilgi Edinme Kanununa göre kurum ve kuruluşlar kaç gün içinde yanıtlar: 15 gün

1.    Birleşmiş milletlerde tek başına veto hakkı olan kaç ülke vardır. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere,

Fransa, Rusya ve Çin'dir

2 izinden sürrsinden önce dönecek olan memurun kaç gün içinde göreve başlaması gerekir

3 abide nedir. Abide akademik başarıyı izleme ve değerlendirme

4 2023 vizyonu hakkında görüşleriniz ve vizyon konular

Aksaray

1.    Soru. Bakanlığın sivil savunma hizmetlerini hangi birim yapar.

2.    Soru. Osmanlı'da tarih yazarına ne denir.

1.    Amire itiraz etmenin cezası nedir? (kınama dedim)

2.    Milletvekili seçilme yaşı kaçtır? (18 dedim)

Bingöl s.1 vali ilde yapılacak hangi resmi törenlere başkanlık yapar ve tebdilleri kabul eder. Cevap. Cumhuriyet Bayramı

S2. Asos antik kenti hangi sehrimizdedir. Cevap. Çanakkale

Izmır-2.komisyon

1- Fuat Uzunkinay tarafından 1914 yılında çekilen ilk yerli belgeselin adı nedir? (Ayastefanos'taki Rus

Abidesinin Yıkılışı)

2- Memeurun Kademe ilerlemesi ne kadar sürede bir yapılır ? ( 1 yıl ve özel haller )

S1. Atatürk'ün babasının babasının(dedesi)adı nedir? C1: Feyzullah Ağa.

S2. Hicri takvim hangi ay ile başlar? C2. Muharrem ayı.

1.    2018 ne yılı ilan edilmiştir ? Yanıt: Troya

2.    Avrupa birligine karsi kurulan birligin adi nedir? Cevap: Avrasya birligi

1.    Amire saygısızlık yapmak hangi disiplin cezasını gerektirir? (Kınama )

2.    Modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk adlı kitabın İngiliz yazarı kimdir? (Andrew Mango)

Çanakkale de 2. Komisyon

1.    Soru 657 memur 1 ila 10 yıl arasındaki ise kaç gün yıllık izin hak eder? 20 gün dedim

2.    Soru 1923 ' te kurulan Türkiye İdman Cemiyetine ilgiliydi.Sonrası kendimizi tanıtmak. Öğretmenin mazeret izni var mıdır kaç gün gibi sorular sordular. 10 gün dedim

İstanbul 1.komisyon

1.Soru: 657’ye göre devlet memurlarının 1 yıl ile 10 yıl görev süresinde izin süreleri kaç gündür?
20 gün

2.Soru: Kürk Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan adlı Kitapların yazarı kimdir? Sabahattin Ali


1. Amire sozlu hakaret

2. Cinliler sirkeyle kayayi parcalamis , turkler aclik, sefalet cekmis vss.. hangi destan. Göç Destanı

Şanlıurfa 2.komisyon

S1) Aihm deki ilk Türk yargıç kimdir ? C1) Ayşe Işıl KARAKAŞ

S2) 1 nolu Cb ye göre yurtdışında bulunan öğretmen öğrenci burs ödeme gibi işlerle ilgilenen hizmet birimi hangisidir?

C2) Avrupa birliği ve diş ilişkiler genel müdürlüğü

İstanbul 13. Komisyon

2017'de ilk yerli tohum olan Sorgül nerede yetiştirilmiştir? Mardin

Toplu sözleşme görüşmelerine katılacak Kamu İşveren Heyetine dahil kurum temsilcileri ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti başkan ve üyeleri ile yedek üyeler görüşmelerin başlamasından en az kaç gün önce Devlet Personel Başkanlığına bildirilir? 15 gün

Isparta. 1.soru bir akarsuyun taşıdığı su miktarına ne denir? Debi
2. Anayasaya göre mülkiyet edinme hakkı hangi haktır? Kişi hakları ve ödevleri

Düzce:
1.    2. Dünya Savaşı’nda atom bombasının atıldığı ikinci şehir. Nagazaki

2.    Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve
şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç kaç gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. 30 gün

Manisa 1. İlk dış borç hangi ülkeden hangi savaş sırasında alındı. Kırım savaşı. Ingiltere 2. Toplu sözleşmede uyuşmazlık çıkarsa nereye başvurulur. kamu hakem heyeti

Adıyaman

1)657 göre Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödenen para- iş güçlüğü zammı

2)    yorgun savaşcı kitabının yazarı - Kemal Tahir
3)    yüksek hızlı internet- fiber internet

1.    Öğretmen okulu kim kurdu 2. Mahmut
2.    657 dmk temel haklar liyakat. Sınıflandırma. kariyer

İstanbul 13. Komisyon

1- 5442 kanuna göre bucak kurulması nasıl olur? İçişleri bakanlığının kararı Cumhurbaşkanı onayı ile

2- Akdenizi Kızıldenize bağlayan kanal ? — Süveyş Kanalı

Sirnak
1-uyarma kinama ayliktan kesme cezalarinda zaman asimi-1ay
2-dogu eksperesi hangi ilde baslayip hangi ilde bitiyor -ankara-kars
Sozlu olarak safahat eseri kimin ve icerigi-karsin ani harabeleri ve sinir kapisi-hicaz bolgesi hakkında

Ankarada müdür yardımcılığı
1.    2000 yılında yapılan Birecik barajı altında kalan arkeolojik kalıntılar (cevap zeugma harabeleri)

2.    Siyasi içerikli afiş asan ve propaganda yapan devlet memurunun cezası (cevap memuriyetten çıkarma olacak)

Isparta
1.    Turkiyede yapımı süren nukleer santral hangi ildedir? (Mersin)
2.    bakanliktaki hangi birim bilgi edinme islemleriyle uğraşır? ( Basın ve Halkla iliskiler müşavirliği)

Manisa / salihli.

1.    1739 A göre yoksul ogrencilerin egitimini saglayan ilke nedir? Fırsat Eşitliği
2.    Soru. Medineli müslümanlara evlerini açan muslumanlara ne denir? ensar


Şanlıurfa müdürlük mülakatı:
1.    Atlas okyanusunu akdenize baglayan boğaz? Cebelitarık
2.    5442 il idaresi kanununa göre il idarekurulları nasıl karar alır? İdari İstişari kazai

1. Yayladagı, cilvegözü sınır kapısı hangi ulkeye açilır. Suriye

1.    4688 sayılı kanuna göre kamu görevlileri hakem kurulu tarafların basvuru tarihinden itibaren kaç gün içinde kararini verir? 5 gün

2.    misakı milliden verilen ilk taviz? Batum

Hakkari

1.    Bilgisayar ekipmanlarına ne denir: Donanım
2.    N harfi hangi yöndür:Kuzey

Konya
S1 Dil,din,ırk ayrımı yapan öğretmene hangi disiplin cezası verilir? Kademe ilerlemesi
S2 Sigarada bağımlılığa neden olan madde nedir? Nikotin

Soru 1. YEGİTEK'in açılımı. Cevap:Yenilik ve eğitim teknolojileri genel müdürlüğü Soru 2: kırmızı ve siyah adlı eserin yazarı kimdir? Cevap: Stendhal

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 07 Mayıs 2021
İmsak 05:12
Güneş 06:42
Öğle 13:45
İkindi 17:32
Akşam 20:37
Yatsı 21:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 37 81
2. Fenerbahçe 37 76
3. Galatasaray 37 75
4. Trabzonspor 37 64
5. Sivasspor 37 58
6. Alanyaspor 38 57
7. Hatayspor 37 57
8. Gaziantep FK 37 54
9. Göztepe 37 51
10. Karagümrük 37 51
11. Konyaspor 37 45
12. Rizespor 37 45
13. Antalyaspor 38 43
14. Başakşehir 37 43
15. Malatyaspor 37 41
16. Kasımpaşa 37 40
17. Kayserispor 37 39
18. Ankaragücü 37 38
19. Erzurumspor 38 37
20. Gençlerbirliği 37 35
21. Denizlispor 37 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 33 67
2. Giresunspor 33 67
3. Samsunspor 33 67
4. İstanbulspor 33 61
5. Altay 33 60
6. Altınordu 33 57
7. Ankara Keçiörengücü 33 55
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 33 47
10. Bursaspor 33 46
11. Bandırmaspor 33 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 33 35
14. Adanaspor 33 34
15. Menemenspor 33 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 33 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 34 80
2. M. United 33 67
3. Leicester City 34 63
4. Chelsea 34 61
5. West Ham 34 58
6. Tottenham 34 56
7. Liverpool 33 54
8. Everton 33 52
9. Arsenal 34 49
10. Aston Villa 33 48
11. Leeds United 34 47
12. Wolverhampton 34 42
13. Crystal Palace 33 38
14. Brighton 34 37
15. Southampton 33 37
16. Burnley 34 36
17. Newcastle 34 36
18. Fulham 34 27
19. West Bromwich 34 26
20. Sheffield United 34 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 34 76
2. Real Madrid 34 74
3. Barcelona 34 74
4. Sevilla 34 70
5. Real Sociedad 34 53
6. Villarreal 34 52
7. Real Betis 34 51
8. Granada 34 45
9. Athletic Bilbao 34 45
10. Celta de Vigo 34 44
11. Osasuna 34 40
12. Cádiz 34 40
13. Levante 34 38
14. Valencia 34 36
15. Getafe 34 34
16. Deportivo Alaves 34 31
17. Real Valladolid 34 31
18. Huesca 34 30
19. Elche 34 30
20. Eibar 34 26