Eğitimde 2023 hedefleri

Eğitimde 2023 hedefleri

Eğitimde 2023 hedefleri

Ozan Ömer Kadüker - Üniversiteler de 8 milyon öğrenci ve 200 binin üzerinde akademisyeniyle bahar dönemi için kapılarını açıyor. Peki, eğitimde bizi neler bekliyor? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile sektör temsilcilerinden 2023’e yönelik hedeflerini aldık:

‘Fırsat eşitliğine odaklandık’

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 2022 yılını tamamlayıp Türkiye Yüzyılı’na girerken eğitimde koymuş olduğumuz hedefleri başarıyla tamamlamanın hatta bazılarında daha da ötesine geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Elbette yalnızca 2022 yılının başarıya ulaşan hedefleri değil, bu, son 20 yılda atılan adımların, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde eğitime yapılan devasa yatırımların bir sonucu. Bakanlık olarak temel hedefimiz eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek. Bununla birlikte mesleki eğitimin iyileştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimi de öncelikli alanlarımız arasında.

2022’nin sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu yapmak üzere yola çıktık. Ne mutlu bize bir yıl gibi sürede hedefimizi ikiye katlayıp 6 bin 4 anaokulu kapasitesi oluşturduk. 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 99’a yükseldi. 2023’te yüzde 100’e tamamlayacağız. Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranı Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 95’e ulaştı.

7 milyar TL bütçe

2022’de eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi için okullar arası imkân farklılıklarının azaltılmasına odaklandık. Bu kapsamda 1 milyar TL bütçeli “Mesleki Eğitimde 1.000 Okul Projesi” ve 4 milyar TL bütçeli “Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi”ni gerçekleştirdik. Proje kapsamındaki okulların tamamının her türlü ihtiyaç ve talepleri karşılandı. Tüm okullara, ilk kez 7 milyar TL bütçe gönderildi. Diğer taraftan tüm okullara kütüphane kurduk. 2023’te Ortaöğretimde 10.000 Okul Projesi’ni hayata geçireceğiz.

Mesleki eğitim konusunda çok önemli mesafeler kat ettik. 159 bin olan çırak kalfa sayısını 1 milyon 200 bine çıkardık bir yılda. 2023 hedefimiz 1,5 milyon çırak ve kalfa. Bu konu önemli. Mesleki eğitim merkezleri, genç işsizliği gidermeyle ilgili en önemli enstrüman olarak işlev görüyor. Mesleki eğitimin ikinci boyutu meslek liselerimiz. Burada da sektörle çok kapsamlı iş birlikleri kurduk, istihdam garantili okullarımız var. Bu okullar artık akademik olarak başarılı öğrencilerin tercihi, yüzde 1’lik dilimden öğrenci alıyor. Buradaki üretim kapasitesini de güçlendirdik. 2022’nin ilk 11 ayında meslek liselerinde üretimden elde edilen döner sermaye geliri 2 milyar TL’ye yükseldi. Bu gelirin 100 milyon TL’si öğrencilere, 200 milyon TL’si öğretmenlere katkı payı olarak dağıtıldı. 2023’te döner sermaye gelirinin 3 milyar TL’ye yükseltilmesini hedefliyoruz.

Dijitalleşme önemli

Bir başka konu da çağın ruhunu yakalamak açısından çok çok önemli… Eğitimde dijitalleşme. Biz öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek için bir dijital platform oluşturduk.

Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) adını verdiğimiz bu dijital platform aracılığıyla öğretmenlerimizin uzaktan eğitim almalarını sağladık. Ayrıca, okul temelli mesleki gelişim programını hayata geçirerek öğretmenlerin ihtiyaç duydukları eğitimleri alması için ilk kez okullara 210 milyon TL bütçe gönderdik. Tüm bu adımlarla 2022’de öğretmen başına düşen ortalama eğitim saati 44 saatten 250 saate çıkarıldı. 2023’te ÖBA içerikleri zenginleştirilerek öğretmenlerin aktif kullanımının artırılması ve öğretmen başına düşen ortalama eğitim saatinin 350 saate çıkarılmasını hedefliyoruz.

Yardımcı kaynaklara ilave olarak öğrencilerimizin bireysel öğrenme sürecine destek olmak üzere öğrenci ve öğretmenlerin birlikte kullandıkları yeni bir dijital platform olan “Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi”ni (ÖDS) oluşturduk. Bu platform, öğrencilerin farklı alanlardaki öğrenme eksiklerini belirleyerek bu eksiklikleri giderecek doğru materyallere yönlendirme sağlıyor. Yeni dönemde ÖDS’nin içeriğini zenginleştireceğiz.

Çevre dostu okullar

Bir başka çok önemli konu dünyamıza karşı sorumluluğumuz hakkında. İklim Değişikliği Eylem Planı oluşturarak kamuoyuyla paylaştık. Öğrencilere çevre bilincini kazandırmak amacıyla çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi öğretim programı, ortaokul 6, 7 veya 8. sınıflarda seçmeli ders kapsamında haftada 2 ders saati olarak güncellendi. Ders kapsamında öğrencilerin çevre okuryazarlığı, su okuryazarlığı, tarım okuryazarlığı, gıda okuryazarlığı, ekolojik okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesine yönelik projeler tasarlandı. Ayrıca, öğrencilerin yaşayarak çevre bilinci edinmelerini sağlamak için “Çevre Dostu 1.000 Okul Projesi” hayata geçirildi ve her ilçede en az bir adet olmak üzere 1.000 çevre dostu okul oluşturuldu ve 1.325 sıfır atık kütüphanesi kuruldu.

Yeni platformlar geliyor

Öğrencilerin temel matematik becerilerini artırmak için Matematik Seferberliği başlattık, bu seferberlik kapsamında matematiğin etkili ve verimli öğrenimini destekleyen “Matematik Eğitimi Dijital Platformu” geliştirerek öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetine sunduk. 2023’te platformun içeriği zenginleştirilecek. Ayrıca, Türkçe ve yabancı dil öğretimini destekleyecek dijital platformların oluşturulması için de çalışmalar başlattık. Engeli olan 18 yaş üstü vatandaşlarımızın hayat boyu öğrenme sürecine daha rahat katılımı için ilk kez Engelli Halk Eğitimi Merkezleri kurduk. Şu anda 81 ilde hizmet veriyorlar. 2023’te bu merkezlerin tüm ilçelerimize yaygınlaştırılması ve engelli vatandaşlarımıza hizmet vermesini sağlayacağız.

Uluslararası öğrenci sayısı artırılacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yükseköğretim Meclis Başkanı Bekir Okan: Daha önceki yıllarda, önerimiz üzerine YÖK’te Kalite Kurulu oluşturuldu. Vakıf üniversiteleri kaliteye verdikleri önemden dolayı son yıllarda yükseköğretimde ön plana çıktı. Gerek fiziki şartları, vizyonları ve kadroları gerekse eğitime sağladıkları katkılardan dolayı Türk yükseköğretiminin kalitesinin yükseltilmesine yardımcı oluyorlar. Bu konunun sürdürülebilirliğini sağlamak için TOBB Yükseköğretim Meclisi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısını artırmaya yönelik çalışmalarımıza 2023 yılında da devam edeceğiz. Uluslararası öğrenci sayısını yükseltmek amacıyla yükseköğretimde kalitenin artırılması ve memnuniyet odaklı hareket eden kurumların desteklenmesi öncelikli olmalı.

‘Telafi yılı olsun’

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk: Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te özel okulların son dönemde uğramış oldukları öğrenci kaybı ve şahit oldukları okul kapanışları, öğrencilerimize yüksek bir sosyal bedele mal olan pandemi süreci ve ardından gelen ekonomik dalgalanmaların oluşturduğu mali güçlüklerin telafi edilmesinin öncelikli hedefimiz olduğuna inanıyorum.

2023’te öne çıkacak başlıca konulardan biri de yüksek enflasyon nedeniyle özel okulların genel giderlerini oluşturan kalemlerde yüzde 100’ün üzerindeki artış oranının nasıl karşılanacağı arayışları olacak. Ücretlerin yılda bir kez değiştirilebilmesi ve ilan edilen ücretin bir yıl boyunca değiştirilememesinden dolayı özel okullar yüksek enflasyon karşısında kendilerini koruyamamakta.

EYT’nin de okullara ve eğitim sürecine getireceği problemler, kalifiye çalışanlarımızı kaybetme konusu da bir başka endişe kaynağı. Çok önemli bir husus da okulların öğretmenlerine hak ettikleri hayat standardı ve maaşları verebilmesidir. 2023’te, birkaç yıllığına da olsa, özel okullara teşvik, yatırım desteği, vergi muafiyeti, öğrenci velilerine eğitim desteği gibi alanlarda imkân sağlanması sektörümüzün ortak beklentisidir. Vergi iyileştirmelerinin yapılması bunca zorluk içinde hizmete devam etmeye çalışan eğitim kurumlarımıza bir can suyu olacaktır.

Çok yönlü bireyler yetiştiriyor

Eğitim yolculuğuna 1885’te “Önce iyi insan yetiştirme” ilkesiyle başlayan, 1934’te Atatürk’ün onayıyla “Işık” adını alan FMV Işık Okulları, Nişantaşı, Ayazağa, Erenköy ve Ispartakule yerleşkelerinde anaokulundan üniversite mezuniyetine dek kesintisiz çağdaş eğitim öğretim fırsatı sunuyor. Işık Okulları, öğrencilerini güçlü akademik eğitimin, bilimsel gelişmenin yanı sıra çok yönlü bireyler olarak yetiştirmek için sportif, sanatsal, kültürel çalışmalara da büyük önem veriyor.

Koçluk desteği veriyor

CIS (Uluslararası Okullar Birliği) tarafından akredite edilen FMV Işık Okulları’nda, IB DP (Uluslararası Bakalorya Diploma Programı), 3 ile 12 yaş arasındaki öğrenciler için tasarlanan IB PYP (Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı), AP (Advanced Placement) programları sunuluyor. Güçlü İngilizce eğitiminin yanı sıra Almanca, Fransızca ve İspanyolca ikinci dil seçeneği sunan kurum, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümler Ağı tarafından yürütülen “Küresel Okullar Programı”nın (Global Schools Program) da üyesi.

Yeni çağın öğrenenleri için etkin öğrenme yaklaşımları konusunda araştırmaya ve çalışmaya devam eden FMV Işık Okulları “Anlamaya Odaklı Öğretim Tasarımı” amacını temel alan Understanding by Design (UbD) modelini kullanılıyor. Öğrenci Koçluğu sistemiyle öğrencilerinin hedeflerini belirlemelerine; Anaokulundan Liseye İzleme Sistemi (ALİS) ile onlara eğitim yolculuklarında eşlik eden kurum, çağın gerektirdiği niteliklere sahip, yaşadığı topluma ve bütün insanlığa katkı sağlamayı ilke edinen, Atatürk ilke ve devrimlerini içselleştirmiş, öğrenci yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim anlayışıyla hareket ediyor.

milliyet

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ogretmenlericin.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.