MEB yönetici atamada sözleşmeli öğretmenlere idareci olma hakkı verdi

MEB yönetici atamada sözleşmeli öğretmenlere idareci olma hakkı verdi

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlerin eğitim kurumu yönetici olabilmesi için düzenleme yaptı. MEB yönetici atama yönetmeliğine göre sözleşmeli öğretmenler de idareci olabilecek.

MEB yönetici atamada sözleşmeli öğretmenlere idareci olma hakkı verdi. MEB yönetici atama yönetmeliğine göre sözleşmeli öğretmenler idareci olabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği 21 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı ve MEB yönetici atama yönetmeliğini yaklaşık bir yıl içerisinde bir kez daha değiştirmiş oldu. Yayımlanan son yönetmeliğe göre sözleşmeli öğretmenler de okul müdürü, müdür yardımcısı unvanlarında eğitim kurumlarında, okullarda yönetici olabilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERE İDARECİLİK YOLU


Sözleşmeli öğretmenler idareci olabilirler mi sorusunun yanıtı 21.06.2018 tarihli 30455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan MEB yönetici görevlendirme yönetmeliğine göre EVET OLABİLİRLER. Milli Eğitim Bakanlığının yönetmelik içerisinde yaptığı değişiklikle öğretmen tanımı da değiştirildi. 22/4/2017 tarihli ve 30046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği tanımları içerisinde "öğretmen" tanımı yer almazken yeni yönetmelikte öğretmen tanımı yapıldı.

MEB yönetici atama yönetmeliği (21.06.2018)
h) Öğretmen: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bentleri kapsamında eğitim ve öğretim hizmeti yürütenleri,

Öğretmen tanımında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının A ve B bentlerinde neler var?
İstihdam şekilleri:

A) Memur:
Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

B) Sözleşmeli personel:
Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

Milli Eğitim Bakanlığının yönetici görevlendirme yönetmeliği içerisinde yaptığı bu düzenleme ile sözleşmeli öğretmenler yönetici olarak görev yapabilecekler.

Arif Muzaffer KUL
[haber id="31486"]
[haber id="31473"]
[haber id="31479"]

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ogretmenlericin.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2 Yorum