Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmelerinin feshedilmesi ile ilgili karar

Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmelerinin feshedilmesi ile ilgili karar

Türk Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklamada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmeliğin "sözlü sınav konuları ve ağırlıkları" başlıklı 11. maddesi ile 18. maddenin ikinci fıkrasına yürütmeyi durdurma kararı verdiği belirtilirken SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN SÖZLEŞMELERİNİN FESHİNE DANIŞTAY GEÇİT VERMEDİ vurgusu yapıldı.

Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmelerinin feshedilmesi ile ilgili karar

03/08/2016 tarih ve 29790 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında yer alan bazı maddelere Türk Eğitim-Sen tarafından açılan davada dava konusu Yönetmeliğin 11. maddesi ile 18. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması….” İbaresi yönünden, itirazımızın kısmen KABULÜ ile söz konusu düzenlemelerin yürütmesinin durdurulmasına, diğer düzenlemelere yönelik itirazın reddine karar verilmiştir denildi.TÜM ATAMALAR KADROLU OLSUN


Türk Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklamada yönetmelikle ilgili dava sürecinin devam ettiğine dikkat çekilirken sendikanın konunun takipçisi olduğu belirtildi. Sendikanın yazılı açıklamasında MEB personel istihdamı kapsamında atanacak tüm öğretmenlerin sadece kadrolu ve KPSS puan üstünlüğüne göre atanmasını savundukları belirtilirken bu konuda hukuki ve demokratik mücadelenin devam edeceğinin altı çizildi.SÖZLEŞMELER FESHEDİLMEYECEK


Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik 18.madde;
İhtiyaç fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmeleri

(2) İhtiyaç fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarına uygun eğitim kurumlarına valiliklerce atanır. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması ya da öğretmenlerin bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabul etmemeleri hâlinde sona erer.Bu madde içerisinde yer alan "Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması...." ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve bu hükmün iptal edilmesi için Türk Eğitim-Sen tarafında açılan davada Danıştay 12. Dairesi'nin 2016/7383 E. sayılı ve 13.04.2017 tarihli kararıyla yürütmeyi durdurmayı ret kararı verilmiştir.


Sonrasında sendika tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na itirazda bulunulmuş olup itiraz sonucu  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından YD İtiraz No: 2017/875 sayılı ve 14.09.2017 tarihli kararında;
"Sözleşmeli öğretmenlerin görev yaptığı il içinde alanında ihtiyaç bulunmaması durumunda, ihtiyaç olan ve sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilecek illerde istihdam edilmesi hakkaniyet gereği olup, salt olarak görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilebileceğine ilişkin düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir."tespitini yaparak sözleşmeli öğretmenlerin, bulunduğu ilde ihtiyaç olmaması halinde sözleşmesinin feshedilmesi işlemin yürütmesini durdurmuştur. Bu kararla birlikte sözleşmeli öğretmenler için uygulanan ilgili sözleşmenin feshedilmesi yapılmayacaktır. Sözleşmeli öğretmelerin bu durum karşısında sözleşmeleri feshedilmeyecek.


Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı;

https://www.turkegitimsen.org.tr/userfiles/files/D%C4%B0DDK_YD%C4%B0T%C4%B0RAZ_2017_845.pdf

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ogretmenlericin.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.