Telafi Eğitiminde Öğretmenlere Ödenecek Ek Ders Ücretleri

Telafi Eğitiminde Öğretmenlere Ödenecek Ek Ders Ücretleri

Aslında 4 Eylül 2020 tarihinde MEB personel Genel Müdürlüğünce tüm illere resmi yazı gönderilmiş olsa da telafi eğitiminde öğretmenlere hangi kalemlerde ek ders ücreti ödeneceğine dair kafalardaki soru işaretleri güncelliğini koruyor. Bu yüzden telafi eğitiminde öğretmenlere hangi kalemlerde ek ders ücret ödemelerinin yapılacağını mevzuattaki yerlerini göstererek açıklık getireceğim.

Mevcut mevzuat ve MEB Personel Genel Müdürlüğü yazısı gereği telafi dönemi (31 Ağustos-18 Eylül 2020) için öğretmenlere fiilen yapmış oldukları ders ve görevler karşılığında ek ders hesaplaması yapılacak. Dolayısıyla Normal ek ders,10 saate 1 hazırlık planlama ek ders, sınıf rehberliği ek ders (2 saat) hesabı yapılacak.

Yazıma geçmeden önce telafi döneminde öğretmenlere ödenecek ek ders tablosunu göstermek istiyorum;

Öncelikle MEB Personel Genel Müdürlüğünün 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermiş olduğu 04.09.2020 tarih ve “Ek Ders Ücreti” konulu resmi yazısına bakalım ;

Bakanlığın bu görüş yazsından da anlaşılacağı üzere,Telafi eğitimi süresince ( 31 Ağustos-18 Eylül 2020) mevcut mevzuat gereği fiilen yerine getirilen görevler değerlendirmeye alınacaktır. Yani fiilen yerine getirilen canlı dersler yüzyüze verilen dersler gibi değerlendirlerek , bu kapsamda normal dönemde maaş ve ek ders ücreti karşılığı dersler olarak hesaplanması ifade edilmiştir.

Aslında Bakanlığın yazısındaki hükümler yeni bir husus bulunmayıp, kısacası normal dönemde nasıl dersleri ve karşılığında ek ders ücreti hesabı yapıyorsanız Telafi Eğitimi döneminde aynı hesaplamayı yapacaksınız demiş…

Bu yazıya göre öğretmenlere ödenecek ek ders hesabı şu şekilde yapılması gerekiyor;

1)Canlı Dersler ve DYK Dersleri Öncelikle Maaş karşılığı Sayılır Fazlası Ek Ders Olarak Hesaplanır ( Hafta Sonki canlı ders ve DYK’lar hariç)

Yazıda belirtilen, Ek Ders kararının 8. Maddesinin 2. Fıkrası ve 27.02. 2007 tarih ve 2007/19 sayılı genelgenin 4. Maddesi gereği ders yılının içinde(31 Ağustos 2020 tarihi itibariyle yaz tatili sona erip ders yılı başladı) hafta içinde fiilen yerine getirilen ders görevleri (DYK dersleri dahil) öncelikle maaş karşılığı olarak hesaplanır. Çünkü bir öğretmenin hafta içi yani iş günlerinde vermiş olduğu dyk dersleri dahil tüm dersleri öncelikle maaş karşılığını doldurmasına esastır. Bu durum okul müdür ve müdür yardımcıları içinde geçerlidir. Müdür ve yardımcılarının hafta içi verdiği canlı ders ve dyk dersleri 6 saate kadar olanları maaş karşılığı olarak sayılır.

Fakat hafta sonu (tatil günleri olduğu için) yerine getirilen tüm ders görevleri maaş karşılığı ders saatini doldurulup doldurulmadığına bakılmaksızın direk ek ders ücreti olarak hesaplanır.

2) Her 10 Saat Ders(Canlı Ders ve DYK Dersleri ) İçin Ayrıca 1 Saat Hazırlık ve Planlama  Ek Ders Ücreti Olarak Ödenir.

(Hafta İçi ve Hafta sonu olan tüm Canlı Ders ve DYK Dersleri)

Hazırlık ve planlama görevi

MADDE 11- (1) Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dâhil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.

MEB Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 11. Maddesindeki “Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dâhil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.” Hükmünden de anlaşılacağı üzere, normal ek dersten bağımsız olarak her fiilen yerine getirilen aylık ve ücret karşılığı (hafta içi veya hafta sonu tüm canlı ders ve DYK dersler) olan 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti, ödenmektedir.

Dipnot : 10 saate 1 hazırlık ve planlama ek ders ücretini yaparken ; “...aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları” ifadesinden dolayı Maaş karşılığı veya ek ders ücreti(DYK dahil) karşılığı girdiği tüm dersler  10 saate 1 hazırlık ve planlama ek ders ücreti hesabında sayılır. Yani Maaş karşılığını doldursun doldurmasın “…aylık karşılığı” hükmünden dolayı öğretmenin hafta içi veya hafta sonu fiilen yaptığı her 10 saat ders için(DYK dahil) 1 hazırlık ve planlama ek ders ücreti olarak ödenir.

3) Sınıf/Şube Rehber Öğretmenlerine Ayrıca 2 Saat Ek Ders Ücreti Ödenir.

31 Ağustos 2020 tarihi itibariyle öğretmenlere sınıf veya şube sorumluluğu verilerek fiilen bu görevleri yerine getirdiği için ayrıca bu görevleri için 2 saat ek ders ücreti ödenir . Şöyle ki ;

1/12/2006 tarih ve 2006/11350 sayılı kararı ile 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı resmi gazetede yayımlanan MEB Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın “Ek Ders” Başlıklı 6. Maddenin 5. Fıkrasında yazılı bulunan “Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.” Hükmü ile ,
Bahsettiğim  Ek ders kararının 6.madde 5. Fıkrasını açıklayan  27/02/2007 tarih ve 2007/19 sayılı Genelge’nin 2. Maddesinin içindeki 5. Sayfanın ikinci paragrafında yazılı bulunan “ Bu hükme göre, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenleri, bu görevleri karşılığında, diğer görevlerine bağlı olarak almaları gereken ek ders ücretlerinden bağımsız olarak haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılacaklardır. İki görevin birlikte yapılması durumunda da sadece bir görev için ek ders ücreti ödeneceği dikkate alınarak, danışman öğretmenlik ve sınıf/şube rehber öğretmenliği görevinin birlikte aynı öğretmene verilmemesi uygun olacaktır.” yazılı bulunan hükümlerine göre; herhangi bir sınıf veya şubenin sınıf/şube rehber öğretmeni olarak  sorumluluğu verilen  öğretmenler haftalık  rutin müfredat programına bağlı olarak aldıkları ek derslerden ayrı ve bağımsız olarak haftada 2 (iki) saat ek ders ücreti alırlar .8. sınıf şube rehber öğretmenliği verilenler hariç çünkü 8. Sınıflarda Rehberlik ve Kariyer Planlama dersi fiilen 1 saat olarak okutulmaktadır. O yüzden 8. Sınıf sorumluluğu verilen öğretmenler fiilen Rehberlik ve Kariyer Planlama dersini veremedikleri için bu kapsamda ek ders ücreti alamazlar.

Not: Tablodaki branş öğretmenlerinin hesabı lise öğretmenleri için geçerli olup 9,10,11. Sınıf rehber öğretmenlerine 2 saat ek ders ödemesi yapılır iken 12. Sınıf rehber öğretmenine ek ders ödemesi yapılmaz.

Sedat DEĞER

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ogretmenlericin.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.