Yeni Atanan Öğretmenlerin Net Maaşı Ne Kadar?

Yeni Atanan Öğretmenlerin Net Maaşı Ne Kadar?

2020'de ataması yapılan 20 bin öğretmen ne kadar maaş alacak? Yeni Atanan Öğretmenlerin Maaşı ve Temmuz Ayı Zamlı Memur Maaşları

20 bin sözleşmeli öğretmen bugün yani 22 Haziran 2020 tarihinden itibaren göreve başlayabilecek. Göreve başlama işlemleri tamamlanan öğretmenlerin merak ettiği tek bir soru var "öğretmen maaşı ne kadar? 15 Temmuz'da ne kadar maaş alacağız"? Bu sorunun cevabını haberimizde açıklıyoruz. 

Tahminlere göre enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra memur ve emekli maaş zammı oranları belli oldu diyebiliriz. SSK ve Bağkur emeklileri enflasyon oranına göre zam alacaklar yani %4.41, Memurlar ve memur emeklileri ise %4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon %4ü aştığı taktirde aşan kısım fark olarak yansıtılacaktır.


 
Kim Ne Kadar Maaş Alacak?
Örnek vermek gerekirse ek ödemelerle birlikte en düşük Bağkur emeklilerinde 1.784 TLden 1.862,79 TLye, 2000 yılı öncesi emekli olan SSKlılarda ise en düşük aylık maaş, 2.111,66 TLden 2.204,78 TLye yükselecek. Memur emeklilerinde ise en düşük emekli maaşı 2.661,34 TLden 2.778,71 TLye yükselmiş olacak.

Temmuz ayı öğretmen zamlı maaşları ve ek ders ücretleri ne kadar olacak? 

2020 yılı Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak olan zam maaşlara da yansıyacak. Bu haberimizde öğretmenlerin 2020 yılı Temmuz ayı zamlı maaş tutarlarını ve zamlı ek ders ücreti tutarlarını görebilirsiniz. 


 
Öğretmenlerin farklı çalışma gruplarına ayrılması durumu öğretmenler arası özlük ve maaş farklılıkları da oluşturmaktadır. Kadrolu öğretmenlik, sözleşmeli öğretmenlik ve ücretli öğretmenlik gruplarının birbirlerinden farklı maaş kriter ve oranları bulunmaktadır.

Bunlardan ilki hepimizin de kadrolu öğretmen olarak bildiği 657 sayılı kanunun 4/A maddesine göre çalışma hayatına katılan memur grubudur. Bir diğeri de yine aynı kanunun 4/B maddesine göre kamuda çalışabilme hakkına sahip olan sözleşmeli öğretmenler grubudur.


 
Bu gruplandırmaların dışında bir de kanun kapsamında olmayıp yönetmelikle görevlendirilen ücretli ve vekil öğretmenlik grubu da yer almaktadır. Vekil öğretmenlik çeşitli nedenlerle uzun (doğum, askerlik, hastalık vb.) izin dönemine ayrılmış olan öğretmenlerin yerine görev yapma durumunu ifade ederken, ücretli öğretmenlik ise okullarda kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler tarafından doldurulamayan, eksik kalan ders saatlerini ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenleri kapsamaktadır. 

Öğretmenlerin maaşları da diğer devlet memurlarında olduğu gibi toplu sözleşme hükümlerine göre 6 ayda bir zamlanmaktadır. 2020 yılı ocak ayında ilk altı aylık dilim için %4 zam + enflasyon farkı alan öğretmenler, 2020 yılının ikinci 6 aylık dilimi içinde %4 zam ve oluşursa enflasyon farkı zammı alacaklardır. %4lük zam temmuz 1inden itibaren maaşlara yansıyacaktır.

2020 yılı için açıklanan ilk 5 ayın rakamlarına göre enflasyon yüzde 4,56 arttı. Açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon yüzde 4,56 oldu. Memurlar için yüzde 0,56 enflasyon farkı oluştu.


 
Sözleşmeli öğretmenlerin 2020 yılı için alacakları sözleşme ücreti hem yeni atanan sözleşmeli öğretmenler için hem de hala görev yapan sözleşmeli öğretmenler için geçerlidir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre sözleşme ücretleri şöyle:  

Hizmet yılı 5-10 yıl olanlar 4.314  
Hizmet yılı 10-15 yıl olanlar 4.676  
 Hizmet yılı 15-20 olanlar 5.025  
 Hizmet yılı 20den fazla olanlar 5.211 TL


D/K    Hizmet Yılı     Net Maaş 
1/4   25 ve üzeri     4.409 TL
 1/4   24                  4.408 TL 
1/3   23                  4.405 TL
 1/2   22                  4.399 TL
 1/1   21                  4.384 TL 
2/3   20                  4.300 TL 
2/2   19                  4.295 TL 
2/1   18                  4.285 TL
 3/3   17                  4.210 TL
 3/2   16                  4.206 TL


 
 3/1   15                  4.202 TL 
4/3   14                  4.144 TL
 4/2   13                  4.139 TL 
4/1   12                  4.133 TL  
 5/3   11                  3.982 TL 
5/2   10                  3.953 TL 
5/1   9                   3.947 TL 
6/3   8                   3.939 TL
 6/2   7                   3.922 TL 
6/1   6                   3.903 TL 
7/3   5                   3.894 TL 
7/2   4                   3.887 TL 
7/1   3                   3.884 TL 
8/3   2                   3.875 TL 
8/2   1                   3.826 TL 
9/2   1                   3.824 TL 
9/1   0                   3.819 TL

Öğretmenlerin ek ders ücretlerine de Temmuz ayı ile birlikte %4,56 oranında bir zam yapılacak. Öğretmenlerin ek ders ücreti yaklaşık 17 TL idi yapılacak zam ile birlikte ek ders ücretleri 20 TLyi geçecek.

Maaş zammı nedeniyle memurlara 1-14 Temmuz dönemi için ödenecek olan maaş zammı farkının miktarı, ilgili memurun 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve 15 Ekim 2008 tarihinden önce başlamış olup olmamasına göre farklı hesaplanırken, 15 Ekim 2008 öncesi göreve başlamış olanların alacağı 14 günlük maaş farkının miktarı bu tarihten sonra göreve başlayan emsallerine göre daha yüksek olacak.

Temmuz’da Ödenecek 14 Günlük Maaş Farkı Nasıl Hesaplanacak?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre alan Devlet memurlarının 1-14 Temmuz maaş farkı hesabına değinilecektir.

15 Ekim 2008 öncesi memuriyete başlayanlar için

T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve 15 Ekim 2008 tarihinden önce başlamış olan Devlet memurlarının1-14 Temmuz 2020 dönemine ilişkin farkı hesaplanırken;

   a-14 günlük brüt fark:

Gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylık, kıdem aylığı, yan ödeme, tazminat (aylıkla birlikte ödenen ek, ilave ve diğer tazminatlar dahil) ve ek ödemelerin aylık tutarları toplamının zamlı ve zamsız hali arasındaki fark miktarı bulunacak.


 
Bulunan miktarın 30’a bölünüp 14 ile çarpılmasıyla da maaş zammından kaynaklı 1-14 Temmuz fark ödemesinin brüt tutarına ulaşılacak.
   b-14 günlük kesinti:

     -Gelir vergisi: 14 günlük brüt tutar içerisindeki tazminat ve ek ödeme tutarları çıkarıldıktan sonra kalan tutarın %15’i oranında (bu oran memurun gelir vergisi matrahına göre %20 veya %27’de olabilir) gelir vergisi kesintisi hesaplanacak.

     -Damga vergisi: Hesaplanan 14 günlük brüt tutarın %0,759’u (binde 759) oranında damga vergisi kesintisi hesaplanacak.

   c-14 günlük net ödeme:

1 Temmuz 2020 maaş zammı nedeniyle 1-14 Temmuz için hesaplanacak fark ödemesinin brüt tutarından, gelir vergisi ve damga vergisi kesinti tutarları düşüldükten sonra kalacak olan tutar, ilgili memura 1-14 Temmuz maaş farkı olarak ödenecek.

14 Ekim 2008 sonrası memuriyete başlayanlar için

T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve 14 Ekim 2008 tarihinden sonra başlamamış olan Devlet memurlarının1-14 Temmuz 2020 dönemine ilişkin farkı hesaplanırken;

   a-14 günlük brüt ödeme: 

Gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylık, kıdem aylığı, yan ödeme, tazminat (aylıkla birlikte ödenen ek, ilave ve diğer tazminatlar dahil) ve ek ödemelerin aylık tutarları toplamının zamlı ve zamsız hali arasındaki fark miktarı bulunacak.

Bulunan miktarın 30’a bölünüp 14 ile çarpılmasıyla da maaş zammından kaynaklı 1-14 Temmuz fark ödemesinin brüt tutarına ulaşılacak.

   b-14 günlük kesinti:

     -SGK primi: Gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylık, kıdem aylığı, tazminatların (makam ve temsil/görev tazminatı dahil; aylıkla birlikte ödenen ek, ilave ve diğer tazminatlar hariç)  aylık tutarı toplamının zamlı ve zamsız hali arasındaki fark miktarı bulunacak; bulunan miktarın 30’a bölünüp 14 ile çarpılması suretiyle elde edilen tutarın %14’ü SGK primi kişi kesintisi olarak hesaplanacak.

     -Gelir vergisi: 14 günlük brüt tutar içerisindeki tazminat ve ek ödeme tutarları çıkarıldıktan sonra kalan tutardan SGK primi tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın %15’i oranında (bu oran memurun gelir vergisi matrahına göre %20 veya %27’de olabilir) gelir vergisi kesintisi hesaplanacak.

      -Damga vergisi: Hesaplanan 14 günlük brüt tutarın %0,759’u (binde 759) oranında damga vergisi kesintisi hesaplanacak.

   c-14 günlük net ödeme:

1 Temmuz 2020 maaş zammı nedeniyle 1-14 Temmuz için hesaplanacak fark ödemesinin brüt tutarından, SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesinti tutarları düşüldükten sonra kalacak olan tutar, ilgili memura 1-14 Temmuz maaş farkı olarak ödenecek.

Maaş zammından kaynaklı 1-14 Temmuz fark ödemesine dahil edilmeyecek unsurlar

Aylıklarını 657 sayılı Kanuna göre alanlara 1 Temmuz 2020 maaş zammı nedeniyle yapılacak ödenecek 14 günlük farkın hesabına;

-Aile yardımı (eş ve çocuk için) dahil edilmeyecek.

-Asgari geçim indirimi dahil edilmeyecek.

-Toplu sözleşme ikramiyesi (sendika ikramiyesi) dahil edilmeyecek.

-Sendika aidatı dahil edilmeyecek.

-Emekli keseneği (15 Ekim 2008 tarihinden önce TC. Emekli Sandığı Kanununa tabi bir görevde bulunmuş olan memurlar için) dahil edilmeyecek.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.