MEB Personel Genel Müdürlüğünün 03.11.2021 tarih ve ''Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Kuruluş Duyurusu'' konulu yazısı

MEB Personel Genel Müdürlüğü 03.11.2021 tarih ve ''Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Kuruluş Duyurusu'' konulu yazısıyla yeni bir sendikanın kurulduğunu duyurdu. İlgili yazıya göre yeni kurulan sendikanın adı Eğitim Gücü Sen olacak.

İşte MEB'in o yazısı:

Gözden kaçırmayın

MEB ile Eğitim Bir Sen Arasında Çalışma Raporu MEB ile Eğitim Bir Sen Arasında Çalışma Raporu

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : E-28892082-915.99-36133519 03.11.2021

Konu : Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma

              Sendikası Kuruluş Duyurusu

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikasının 01.11.2021 tarihli ve 2021/6 sayılı yazısı.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde kurulduğunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca adlarına (387) numaralı dosya açıldığını belirten Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikasının (EĞİTİM GÜCÜ SEN), konu hakkındaki ilgi yazısı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerini arz ve rica ederim.

    Fehmi Rasim ÇELİK

    Bakan a.

    Genel Müdür