Hizmet İçi Eğitime Katılan Öğretmene Ek Ders Ücreti Ödenir Mi?

Hizmet İçi Eğitime Katılan Öğretmene Ek Ders Ücreti Ödenir Mi? Öğretmenler İçin site takipçimizden gelen soruyu cevaplayalım. Soru: İl dışında MEB tarafından yapılan hizmet içi eğitime katıldım, hafta içi ek ders ücretim ödenir mi? Cevap: Ek ders ücretinizi alırsınız. Herhangi bir engel yoktur. MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın “Ders […]

Hizmet İçi Eğitime Katılan Öğretmene Ek Ders Ücreti Ödenir Mi?

Hizmet İçi Eğitime Katılan Öğretmene Ek Ders Ücreti Ödenir Mi?

Öğretmenler İçin site takipçimizden gelen soruyu cevaplayalım.

Soru: İl dışında MEB tarafından yapılan hizmet içi eğitime katıldım, hafta içi ek ders ücretim ödenir mi?

Cevap:

Ek ders ücretinizi alırsınız. Herhangi bir engel yoktur. MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın “Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller” başlıklı kısmında Madde 16’da bu açık bir şekilde belirtilmiştir. “Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.” açıklaması mevcuttur. Hizmet içi eğitime katılan öğretmenin ek dersi ödenir. Aşağıda ilgili bölümü inceleyebilirsiniz.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN
DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller

MADDE 16- (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;
a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.
b) (Değişik: 21/07/2007 tarihli ve 26589 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) İl düzeyinde millî ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde (*)(Değişik: 10/05/2008 tarihli ve 26872 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.
(*) “ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle” ibaresi 10/05/2008 tarih ve 26872 sayılı resmi gazete ile madde metninden çıkarılmıştır. (Ek: 23/01/2009 tarihli ve 2008/14575 sayılı B.K.K.)
(2) Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.

Öğretmenler İçin

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM