Raporunu İşlemeyelim, Ek Dersi Okula Ver!

Raporunu İşlemeyelim, Ek Dersi Okula Ver! Raporunu İşlemeyelim, Ek Dersi Okula Ver! Bu sözü muhakkak duymuşsunuzdur. Bazı okul idarecilerinin bunu söyleyerek suç işlediklerini, rapor alan öğretmeni de bile bile ateşe attıkları gerçeğin ta kendisidir. Okul idarecisi okulun eksiklerini, ihtiyaçlarını giderdiğini söyleyerek böyle bir savunma içerisine girmektedir.Okulun eksiği, ihtiyacı böyle giderilemez. Komik ve karşı tarafı küçük […]

Raporunu İşlemeyelim, Ek Dersi Okula Ver!

Raporunu İşlemeyelim, Ek Dersi Okula Ver!

Raporunu İşlemeyelim, Ek Dersi Okula Ver! Bu sözü muhakkak duymuşsunuzdur. Bazı okul idarecilerinin bunu söyleyerek suç işlediklerini, rapor alan öğretmeni de bile bile ateşe attıkları gerçeğin ta kendisidir.

Okul idarecisi okulun eksiklerini, ihtiyaçlarını giderdiğini söyleyerek böyle bir savunma içerisine girmektedir.Okulun eksiği, ihtiyacı böyle giderilemez. Komik ve karşı tarafı küçük düşürücü bir açıklamadır. Bunun adı zimmettir!

Doğru mudur?

ASLA. Suç işlemektedir. Mesleğini ateşe atmaktadır.

Öğretmenin yaptığı doğru mudur?

Okul müdürünün/idarecinin suçu ne kadar büyükse bunu kabul eden öğretmenin suçu o kadar büyüktür.

Okul Müdür İçin İncelersek;

657 Devlet Memurları Kanunu’n Bakalım:

Önce en ağır cezadan başlayalım;

E – Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.
Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

Eğer suçu g fıkrası ile ilişkilendirirsek direkt memurlukta çıkarılırsınız.

D – Kademe ilerlemesinin durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 – 3 yıl durdurulmasıdır.

c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

Buradaki fıkralara göre Kademe İlerlemesi cezası ile karşı karşıya kalırsınız.

C – Aylıktan kesme : Memurun, brüt aylığından 1/30 – 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.
Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,

d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,

ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

Buradaki fıkralara göre ilişkilendirirsek Aylıktan Kesme cezası alırsınız.

Böyle bir tutum içerisinde olan idareci en hafif Aylıktan Kesme en ağır Memurluktan Çıkarma cezası ile karşılaşabilir.

Suça ortak olan öğretmen hangi cezalarla karşı karşıya kalabilir?

Öğretmenin cezasını en hafiften en ağıra göre inceleyelim;

B – Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,

C – Aylıktan kesme : Memurun, brüt aylığından 1/30 – 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.
Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,
b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,
c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,
d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

D – Kademe ilerlemesinin durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 – 3 yıl durdurulmasıdır.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
b) Özürsüz ve kesintisiz 3 – 9 gün göreve gelmemek,
c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,
f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,
E – Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.
Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

d) Özürsüz olarak (…) (2) bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,
g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

Görüldüğü gibi Kınama cezasından Memurluktan Çıkarma cezasına kadar öğretmen karşı kaşıya kalabilir.

Bu tarz tekliflerle öğretmene giden idarecileri şikayet edin, bu teklifleri kabul etmeyin. Suçtur. Cezası büyüktür.

Raporunu İşlemeyelim, Ek Dersi Okula Ver!

Öğretmenler İçin

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM