Eş Durumu Atamasında Norm Düzenlemesi Yapıldı

Eş Durumu Atamasında Norm Düzenlemesi Yapıldı Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Düzenleme Yapıldı. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik; tüm devlet memurlarının yer değiştirme işlemlerinde genel esasları düzenleyen yönetmelik olarak adlandırılmaktadır. Aile birlikteliğinin sağlanmasında norm kadro sayılarının dikkate alınmayacağı hususu önceki düzenlemede, 6 grup personel için geçerliydi. Bu personeller arasında uzman jandarma […]

Eş Durumu Atamasında Norm Düzenlemesi Yapıldı

Eş Durumu Atamasında Norm Düzenlemesi Yapıldı

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Düzenleme Yapıldı. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik; tüm devlet memurlarının yer değiştirme işlemlerinde genel esasları düzenleyen yönetmelik olarak adlandırılmaktadır.

Aile birlikteliğinin sağlanmasında norm kadro sayılarının dikkate alınmayacağı hususu önceki düzenlemede, 6 grup personel için geçerliydi. Bu personeller arasında uzman jandarma ve uzman erbaşlar yer almamaktaydı. Yeni düzenleme ile uzman jandarma veya uzman erbaş bir yere atandığında, memur olan eşin uzman jandarma ve erbaşın yanına atanması sırasında norm kadro sayısı sınırlaması uygulanmayacak.

Eş durumu atamasında (naklen atama) norm kadro sınırlamasının uygulanmayacağı unvanlar:

  • Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı
  • Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı
  • Emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar
  • Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar
  • Hakim ve savcılar

 

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karar Sayısı : 2016/8671

Ekli “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‘in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığının 2/3/2016 tarihli ve 1341 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 72 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/3/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile hakim ve savcıların görev süresiyle sınırlı olmak üzere atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

DEĞİŞİKLİK YAPILAN FIKRANIN ESKİ HALİ

(Ek fıkra: 21/10/2000 – 2000/1466 S.Yön./1. md.) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar, hakim ve savcılar ile bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin görev süresiyle sınırlı olmak üzere, atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz.

Kamu Haberleri, Kamudan Haber
Kamu Haberleri, Kamudan Haber

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
atama eş durumu memur norm

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM