Milletvekili adayı olmak isteyen kamu personellerinin yapması gerekenler

24 Haziran 2018 tarihinde genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. 24 Haziran 2018 günü gerçekleşecek olan erken seçimlerde milletvekili adayı olmak isteyen memurlar, TSK personelleri, kamu çalışanları için gerekli tüm bilgileri paylaşıyoruz.

Milletvekili adayı olmak isteyen kamu personellerinin yapması gerekenler

Milletvekili adayı olmak isteyen kamu personellerinin yapması gerekenler

24 Haziran 2018 tarihinde erken seçim kararı alındı. Normal süreçte erken seçim kararı alınmamış olsaydı milletvekili adayı olmak isteyen memurlar için istifa süresi çok önceden açıklanabilirdi. Ancak erken seçimden dolayı “memurlar seçimden kaç ay önce istifa eder” sorusunu sormak imkansız oldu, çünkü istifa etmek için YSK tarafından yapılan açıklamada aday olmak isteyenlerin sadece 5 günü var.

SEÇİM İÇİN İSTİFA EDECEKLERİN SON GÜNÜ

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre YSK’nın 262 sayılı kararıyla, milletvekili olmak ve adaylıklarını açıklamak isteyen kamu görevlilerinin istifa etmesi için son tarihin 26 Nisan 2018 saat 17.00 olduğu kesinleşti. YSK’nın kararında, TBMM’nin genel seçimlerin yenilenmesi ve seçimin 24 Haziran’da yapılmasına ilişkin kararın 20 Nisan’daki birleşimde kararlaştırıldığı ve bu kararın aynı gün mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandığı vurgulanırken kamu görevlilerinden adaylık için istifa edeceklerin ve emeklilik dilekçesi vererek ayrılacak olanların en geç 26 Nisan Perşembe gününe kadar dilekçelerini kurumlarına vermeleri istendi. Memurların milletvekilliği için istifa süresi 26.04.2018 günü sona eriyor.

İSTİFA ETMESİ GEREKENLER

24 Haziran tarihinde yapılacak erken seçimlerde milletvekili olmak isteyen ve istifa etmesi gereken kişiler ile ilgili Devlet Personel Başkanlığının 2015 yılında yapılan genel seçimler öncesi yaptığı açıklamadan yola çıkalım. Milletvekili Genel Seçimlerinde, aday olabilmek için Kanun gereği çekilmesi veya görevlerinden ayrılması gerekenlerin çekilme veya görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerekmektedir.

Milletvekili adaylığı için istifa etmesi gerekenler;

 • Hâkimler ve savcılar,
 • Yüksek yargı organları mensupları,
 • Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,
 • Yükseköğretim Kurulu üyeleri,
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,
 • Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,
 • Kamu idarelerinde görev yapan sözleşmeli personeller,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamındaki geçici personeller,
 • Belediye başkanları,
 • Subaylar ile astsubaylar,
 • Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri,
 • Belediye meclisi üyeleri,
 • İl genel meclisi üyeleri,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar.

Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların da 26 Nisan 2018 tarihine kadar  emeklilik isteğini belirten dilekçelerini vermeleri gerekmektedir. Öğretmenler İçin Haber sitesi olarak milletvekili adayı olmak için görevden çekilmesi gerekenler içerisinde tüm memurların, öğretmenlerin de olduğunu belirtelim. Görevden ayrılma başvurusu yapan kamu görevlisine, dilekçenin alındığına dair bir belge verilmesi, dilekçenin kuruma geldiği tarihten itibaren de en geç on gün içinde ayrılma isteğinin kabul edildiğinin dilekçe sahibine tebliğ edilmesi gerekmektedir.

İSTİFA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Görevden ayrılma dilekçesinin özel bir şekli bulunmamaktadır. Her dilekçede bulunması gereken şekil özelliklerinin yanında “24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek 26. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde aday olabilmek için görevimden ayrılmak istiyorum.” şeklinde bir ifade yeterli olacaktır. Biz yine de örnek bir istifa dilekçesi hazırladık ve milletvekili adayı olmak için istifa edecek memurların vermesi gereken dilekçe örneği şablonu oluşturduk.

Mv adayı olmak isteyenlerin kurumlarına vermesi gereken istifa dilekçesi örneği TIKLAYINIZ

MİLLETVEKİLLİĞİ İÇİN İSTİFA EDEN MEMURUN DURUMU

Seçimde aday olabilmek için istifa eden memurlar memuriyete ilişkin haklardan yararlanma bakımından normal şekilde istifa eden memurlarla aynı durumdadır. Bu şekilde görevlerinden ayrılan memurların görevlerinden ayrı kaldıkları sürece memuriyete ilişkin özlük haklarından yararlanmaları mümkün olmadığı gibi bu sürelerin emeklilik bakımından değerlendirilmesine de imkân bulunmamaktadır. Aynı şekilde, aday olamamaları ya da aday olup da seçimi kazanamamaları üzerine görevlerine geri dönmeleri halinde, görevden ayrı kaldıkları süre için kendilerine mali ve sosyal haklar kapsamında hiçbir ödeme yapılmayacak, bu döneme ilişkin olarak sosyal güvenlik kesintileri de kurumları tarafından ödenmeyecektir.

SEÇİM İÇİN İSTİFA EDENLERİN GERİ DÖNÜŞÜ

Seçim için istifa eden memurun geri dönüşü için iki durum bulunmaktadır. Birincisi kısıtlama olmaksızın göreve dönenler, ikinci durum ise göreve dönemeyecek olanlar. Milletvekilliği için adaylık koyan hangi meslekler geri dönemez? Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile subay ve astsubaylar istifa sonrası tekrar görevlerine dönemezler. Bunların dışındaki unvanlarda görev yapan kamu personelleri görevlerine dönebilirler.

Seçim için istifa eden ve milletvekili olamayan memurların göreve geri dönüşleri ile ilgili hususlar 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ek 7 nci maddesinde düzenlenmiştir.

“Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler.”

Göreve dönemeyecek olanlar dışında yer alan kamu personelleri koşulsuz şartsız göreve dönecekler, bu konuda kamu idarelerinin takdir hakkı bulunmamaktadır. “Sen istifa ettin, sen geri dönemezsin” gibi bir keyfi uygulama ya da inisiyatif söz konusu değildir. Ayrıca, idari yargı mercileri tarafından konuya ilişkin verilmiş kararlarda, seçimlere katılmak üzere istifa eden ancak aday listelerinde yer alamayanların, başvuruda bulunması ve seçime katılmak için ayrıldığı kadronun boş olması halinde, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca kesin seçim sonuçlarının açıklanmasından önce eski görevlerine dönmelerinin mümkün olacağına hükmedilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu da, adaylığı ve seçimi kaybeden memurların göreve döndürülmesi konusunda Danıştay Kararları doğrultusunda işlem yapılmasının uygun olacağını belirtmiştir.

İstifa eden memur geri dönüş süresi konusunda istifa etmiş ancak aday adayı veya aday olamamış kamu görevlilerinden geri dönüş hakkı bulunanların aday listelerinin kesinleşme tarihinden itibaren kurumlarına müracaat etmeleri halinde Yüksek Seçim Kurulunca kesin seçim sonuçlarının açıklanması beklenmeksizin atamalarının yapılması mümkün bulunmaktadır.

GÖREVE DÖNÜŞ DİLEKÇESİ

Görevden ayrılış dilekçesinde olduğu gibi göreve dönüş dilekçesinde de şekil zorunluluğu bulunmamaktadır. Dilekçede; “24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek 26. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde aday gösterilmediğim/seçilemediğim için 298 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi hükmü gereğince görevime dönmek istiyorum.” şeklinde bir ifade bulunması yeterli olacaktır.

Milletvekili adayı olmak için istifa eden ancak seçilemeyen, aday olamayanların göreve dönmek için kurumlarına vermesi gereken göreve dönüş talep dilekçesi örneği TIKLAYINIZ

Bu konuda sorularınızı yorumlar kısmından sorabilirsiniz.

Sosyal Medyada Paylaşın:

8 yorum

 1. ben jandarma astsubayım kanun hükmünde kararname ile jandarma silahlı genel kolluk tanımı ile silahlı kuvvetlerden bagını kesip tamamiyle içişleri bakanlığına bağlanmıştır mseçim nedeni ile istifa eden bir jandarma astsubay geri dönebilirmi mesleğine

 2. Verdiğiniz kıymetli bilgilere teşekkür ederim. Vakıf Üniversitesinde kadrolu ve sözleşmeli bir Öğretim üyesinin Milletvekil aday adayı olması halinde kurumundan istifa etmesi gerekir mi?
  Erken cevap verilmesini özellikle talep ederim.
  Selem Sevgi ve saygılarımla.

  • Evet istifa etmesi gerekir ancak tanınan istifa süreci geçti, bundan sonra yapılacak istifalarda görevine dönüş olmayacak. Bu konuda resmi makamlardan kesin bilgi almanızı tavsiye ediyoruz.

 3. Üstte ki yazıda istifa ve emeklilik işlemlerinin aynı gün 26 nisan tarihi ile verilmesi gerekliliği belirtilmiş,milletvekilliği için emeklilik dilekçesi verildiğinde emekliliğin kabulu beklenmeden m.vekilliğine istifa etmiş gibi aynı şartlarda başvuru yapabilecekmiyiz.

 4. Öğretmenim..
  Milletvekilliği başvuru öncesi istifa dilekçemin kabulünü beklemek gereklimidir yoksa istifa dilekçesini verdikten sonra milletvekilliği başvurusu yapabilir miyim?
  YSK nın açıkladığı resmi sonuçlardan sonra işe geri dönüş için süre ne kadardır.
  Aday adaylığım kabul olmadığında dahi işe geri dönüş sürem yine aday olanlar ile aynımıdır

  • İstifa dilekçenizin kabulünü bekleyeceksiniz. YSK açıkladıktan sonra 1 ay içerisinde dönüş için başvuru yapacaksınız. Aday adaylığınız kabul edilmediği takdirde de dilekçe vererek işe dönüş talebinde bulunabilirsiniz. Aday olanlardan daha erken göreve başlarsınız.

  • Aday adayI olmak icin istifa edersem ancak daha sonra vazgeçersem ne kadar süre içinde kurumuMDA tekrar görevine başlayabilirsiniz saygılar

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • YORUM