OHAL inceleme komisyonuna başvuru nasıl yapılır, resimli anlatım

OHAL inceleme komisyonu başvuru ekranı 17 Temmuz 2017 tarihinde başvuru yapacaklara aktif edilecek. OHAL inceleme komisyonuna başvuru yaparken dikkat edilmesi gerekenler, internet başvurusunda gerekli aşamalar hakkında bilgi vereceğiz.

OHAL inceleme komisyonuna başvuru nasıl yapılır, resimli anlatım

OHAL inceleme komisyonuna başvuru nasıl yapılır, resimli anlatım

OHAL inceleme komisyonu başvuruları internetten yapılacak. Bu konuda başvuru yapacak suçsuz mağdur kişilere hatırlatmamızı yapalım. 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr adresi üzerinden OHAL inceleme komisyonu elektronik başvurusu yapılacak. Buradan başvuru yapmayan başvuru yapmamış sayılacak. O yüzden ogretmenlericin.com olarak aşağıda resimli olarak anlattığımız OHAL inceleme komisyonu başvuru aşamaları hususuna dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizelim.

OHAL İNCELEME KOMİSYONU BAŞVURUSU

MEB personelleri, kamu personelleri, Emniyet ve TSK personelleri, askeri öğrenciler, kapatılan kurum ve kuruluşların yetkililer, bunlar dışında kalan haklarında Kanun Hükmünde Kararname ile işlem tahsis edilmiş gerçek ve tüzel kişiler OHAL inceleme komisyonu başvurusu yapabilecekler. OHAL inceleme komisyonu nereden yapılacak? OHAL komisyonuna başvuru ilk önce elektronik ortamda yapılacak. OHAL komisyonuna başvuru yapmak için;

Giriş Aşaması:

Öncelikle internetten www.ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr adresine girilecek. Gelen ekranda aşağıda ki gibi GERÇEK KİŞİ, VEKALETEN, VESAYETEN, TÜZEL KİŞİ sekmeleri yer alacak.

Seçenekler

Başvuru yapacak, yapan kişinin, kurumun durumuna göre bu sekmelerden birisi seçilecek. Eğer meslekten ihraç edilen bir öğretmen, memur, kamu çalışanı başvuru yapacak ise GERÇEK KİŞİ sekmesini seçecek. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde başvuru VEKALETEN yapılacaksa VEKALETEN sekmesi, OHAL komisyonuna başvuruda vasi tarafından başvuru yapılacaksa VESAYETEN sekmesi, eğer kapatılan kurum, dernek, sendika, vakıf vs gibi kuruluşların başvurusu yapılacaksa da TÜZEL sekmesi seçilecek. Her başvuru türünün ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

Gerçek kişilerin OHAL inceleme komisyonuna başvuru yapma aşamaları;

Gerçek kişi başvurusu ekran görüntüsü;

Gerçek Kişi

Meslekten ihraç edilen, öğrencilikle ilişiği kesilen, hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile işlem yapılan kişi başvurusunda TC Numarasını, adını, soyadını, annesinin kızlık soyadının birinci ve sonuncu harfini, cep telefon numarasını yazacak ve Onay Kodu Gönder butonuna basacak.

SMS Kodu

Yukarıda girilen cep telefonu numarasına doğrulama kodu gönderilecek. Doğrulama kodu girildikten sonra Devam Et butonuna basılarak OHAL komisyonu başvurusunda diğer aşamaya geçilebilecek.

Başvuru Aşamaları:

Sisteme bilgileri girip giriş yapıldıktan sonra ikinci ve başvuru aşamasına geçilecek. Burada dört aşamalı bir başvuru adımı olacak. Birincisi; Vatandaş Bilgileri, ikincisi; KHK Bilgileri, üçüncüsü; Başvuru Detay, dördüncüsü; Başvuru Önizle ve Tamamla… Bu aşamaları yakından görelim.

Vatandaş Bilgileri:

Vatandaş Bilgileri

Vatandaş Bilgileri kısmında Başvuru Türü, TC Numarası, Ad Soyad, Adres, Doğum Yeri, Doğum Tarihi gibi bilgiler ve Nüfus Bilgileri olacak. Burada çoğu bilgi sistem tarafından alınacak ve pasif durumda olacak. Sadece Öğrenim Durumu, Cep Telefonu, E-Posta kısımları doldurulacak. Elektronik posta adresi olmayan kişilerin şimdiden takip edecekleri bir e-posta adresi almasını Öğretmenler İçin öğretmen haber sitesi olarak önerelim. Nüfusta yer alan adresiniz ile şu anda yaşadığınız adresiniz aynı değilse Nüfusta yer alan adresimi kullanmak istemiyorum seçeneğini seçin. Daha sonra yeni adresinizi girin. Bu ekranda bilgileri girdikten ve tüm bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra sağ alt köşede yer alan İleri butonuna basınız.

KHK Bilgileri:

Komisyon Başvuru KHK Bilgileri

Kanun Hükmünde Kararname bilgileri kısmında başvuru yapan kişinin hakkında işlem yapılan KHK sayısı, Kurumu, Unvanı, Sicil No kısımları yer almaktadır. Örneğin bir öğretmen 672 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilmiş ise orada yer alan KHK Ekle butonuna basarak 672 sayılı KHK seçecek. Eğer seçiminde yanlışlık yaparsa düzeltmek için orada Sil butona basarak KHK sayısını silecek yenisini ekleyecek. Bilgilerin doğruluğundan emin olunduktan sonra İleri tuşuna basarak diğer başvuru aşamasına geçilecek.

Başvuru Detay:

OHAL Başvuru Detay

OHAL inceleme komisyonu başvurusunda dikkat edilecek en önemli kısım burası. Burada başvuru yapan kişi suçsuz olduğunu 6 bin karakter yer ayrılan bölüme yazarak ifade edecek. Bu ekranda Başvurunun Teslim Edileceği Kurum, Dilekçe (Beyan) kısımları yer almaktadır. OHAL komisyonuna internetten başvuru yaptıktan sonra başvuru formunu nereye teslim edecekseniz teslim edilecek kurum kısmında orası seçilecek. OHAL inceleme komisyonu başvurusu dilekçesi beyan kısmında da başvuru yapan kişi suçsuz olduğunu açıklayacak bir metin yazacak. Burada suçsuz olduğunu kanıtlayacak somut veri, bilgi, kişi ne varsa yazılabilir. Daha sonra burası doldurulduktan sonra İleri butonu ile son aşamaya geçilecek.

Başvuru Önizle ve Tamamla:

OHAL inceleme komisyonu başvuru ekranı son aşama yapılan başvurunun önizlemesi ve başvurunun tamamlanması yani kaydetme kısmıdır.

Başvuru Onay Ekranı

OHAL inceleme komisyonu elektronik başvuru onay kısmında bir önceki aşamalarda doldurduğumuz Vatandaşlık Bilgileri, KHK Bilgileri, Başvuru Bilgileri kısımlarını görüyoruz. Yapılan işlemlerde hata yoksa, bilgiler doğruysa komisyon başvurusu onayını bitirebiliriz. Sağ alt köşede yer alan Başvuruyu Tamamla butonuna basabiliriz. Eğer başvuru aşamalarında hata yapılmışsa, bilgilerde yanlışlıklar varsa Geri tuşu aracılığı ile hatalı, ekik aşamaya gidilebilir.

Başvuru Çıktısı:

OHAL inceleme komisyonuna başvuru yapıldıktan ve başvuru onaylandıktan sonra karşımıza son bir ekran gelecek. Bu ekran gelmeden başvuru sayfasını kapatmayınız. Gelen ekranda

Başvuru Formu Çıktı

Başvuru Çıktısını Al butonuna basınız. Elektronik başvurunuzun çıktısını alınız. Her ihtimale karşı fazladan çıktı alınız. OHAL inceleme komisyonu elektronik başvuru formu teslim tarihi nedir? Yapılan bu elektronik başvurunun formunun çıktısı başvuru sırasında beyan edilen kuruma en geç 14 Eylül 2017 tarihine kadar teslim edilmek zorundadır. Başvuru 17 Temmuz tarihinde de yapılmış olsa 10 Eylül tarihinde de yapılmış olsa en geç 14 Eylül 2017 tarihine kadar teslim edilmelidir. Yukarıdaki örnek başvuruda başvuru sırasında Ankara Valiliği seçilmiş olmasından dolayı ANKARA VALİLİĞİ yazmaktadır. Başvuru yapan kişinin beyanında farklılık gösterebilir.

OHAL inceleme komisyonu başvurusunda yanlışlık yapılmışsa ne olacak? Eğer evrakınızı teslim etmediyseniz başvurunuzda güncelleme yapabileceksiniz.

Başvuru Güncelleme

ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr adresi üzerinden yapılan başvuru güncellenebilir. Burada dikkat edilecek husus başvuru formunun kuruma teslim edilmemiş olması gerekmektedir. Ekranda görüldüğü gibi Başvuru Güncelle butonu aracılığı ile yapılan başvuruda güncelleme yapılabilir. OHAL inceleme komisyonunda hata yapıldıysa, eksik yanlışlık varsa bu sayede değiştirilebilir.

OHAL inceleme komisyonuna başvuru nasıl yapılır yazımızda ogretmenlericin.com olarak resimli olarak aşamalı olarak takipçilerimize bilgi vermeye çalıştık. Buraya kadar olan anlatım kişiler için yapılan direkt başvuruları kapsamaktadır. Meslekten ihraç edilen, rütbeleri alınan, ilişiği kesilen askeri öğrenciler gibi haklarında KHK ile işlem yapılan gerçek kişilerin kendilerinin yapacağı başvurular anlatılmıştır.

VEKALETEN, VESAYETEN YAPILACAK BAŞVURULAR

OHAL inceleme komisyonuna vekalet ile başvuru yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Yasal vekil tayin edilecek kişi OHAL inceleme komisyonu başvurusu yapabilir. Vekaleten yapılacak OHAL inceleme komisyonu başvurusunda yukarıda anlattığımız adımların haricinde ek olarak Vekil Bilgileri yer almaktadır.

Vekalet Bilgileri:

Vekaleten Başvuru

Kişi tarafından yapılan direkt başvuruda bu kısım yoktu, burada Vatandaş Bilgileri aşamasından önce Vekil Kişiye Ait Bilgiler kısmı bulunmaktadır. Resimde görülen bilgiler doldurulduktan sonra OHAL inceleme komisyonu başvuru aşamalarına devam edilecek.

Vasi Bilgileri:

OHAL inceleme komisyonunda VESAYET ile yapılacak başvurularda da Vekaleten başvurularda olduğu gibi ek bir aşama bulunmaktadır. Vekalet ile başvurularda Vekil Kişiye Ait Bilgiler kısmı yer alırken Vesayet ile yapılan başvurularda da Vasiye Ait Bilgiler kısmı bulunmaktadır.

Vasi Bilgileri

OHAL inceleme komisyon başvurularında vekaleten veya vesayeten başvurularda bu şekilde yapılacaktır. Tüzel kişilerin, kurumların başvuruları da benzer şekilde giriş yapıldıktan sonra ilgili ekran aşamalarını doldurarak ilerletilecek ve başvurular tamamlanacaktır. OHAL inceleme komisyonu başvurusu nasıl yapılır yazımız hakkında görüşlerinizi, sorularınızı yorum kısmından belirtebilirsiniz.

Sosyal Medyada Paylaşın:

110 yorum

 1. Benim nişanlım 15 temmuz darbe yüzünden assubaylik okudu bunları gönderdiler sizi cagiricaz diye cagirmadilar şimdi askere gidecek askerliğini erteleyip duruyorlar

 2. Ben eşim ıÇin avukata bildirmiştim vekaleti var nasılsa ohal komisyonuna başvuru yapması için ama son gün aradığımda henüz yapmadığını anladım sonrasında bana başvuru yaptığını söyledi ama ben emin değilim nereden öğrenebilirim acaba komisyona başvurulur vurulmadığini.eşim 1 yıldır cezaevinde 7.mahkemesi bu ay olacak ihraç aynı zamanda

 3. ohal inceeleme komisyonuna giriş yaptığımda bu kimlik bigileri başvuru yapmaya uygun değildir yazıyor ben de ohal madurlarından biriyim ne yapmam gerekiyor bi yol gösterebilirmisiniz.

 4. kolay gelsin admin ben dilekçemi valiliğe verdim internetten de yaptım. bana alında belgesi verdiler takip et diye. ama hangi siteden nereden takip edeceğim bilmiyorum dilekçemin ne aşamada olduğunu, ayrıca dilekçem hakkında karar çıktıktan sonra bana nasıl ulaşacaklarını da bilmiyorum. kararı adresimemi gönderecekler. internetten mi yayınlayacaklar bu konuda bilginiz varsa paylaşır mısınız ?

 5. Ohal başvurusu için nette başvuru çıktısı al kısmı karşınıza gelmeden ekranı kapatmayın yazıyor. Başvuruyu yapıp çıktıyı sonra alamıyor muyuz

 6. Sayin editorkendi sahsim uzerine olan benim etut merkezimi kapattilar.ilk once valilik oluruyla.daha sonra agustos12.sinde khk da kurumlarin ismi yayinlandi.basvuru yapmaya calisiyorum fakat ozel kurumlarda sadece okul ve yurtlar var.etut merkezleri yok .nasil basvuru yapicam bilgi verebilirmisiniz

 7. Sayın admin özel güvenlik görevlisi olarak çalışırken 2011 yılında bir ceza davasından aldığım adli para cezası hasebiyle 680 sayılı khk ile çalışma iznim iptal edildi. Başvuru sayfasına girdiğimde girmiş olduğunuz kimlik bilgileri ohal kapsamında başvuru yapmaya uygun deildir diye bir ibare çıkıyor. Benim durumumda olanlar hiçmi başvuru yapamıyor yoksa benmi hata yapıyorum anlayamadım. Lütfen yardımcı olursanız müteşekkir kalacam size. İyi geceler

 8. Sayın editör istediğimiz ilin valiliğine mi yoksa son görev yaptığımız yerin valiliğine mi evraklar verilecek. Teşekkür ediyorum.

 9. MERHABALAR BEN BU OHALKOMISYONU.BASBAKANLIK.GOV.TR SAYFASINI 2 HAFTADIR ACAMIYORUM VE HALEN ACAMADIM.NE YAPACAM? BU SAYFAYI NASIL ACACAM? MESAI VE MESAI HARICI GECE GUNDUZ DENEDIM OLMUYOR.ACILMIYOR VE ACAMIYORUM. NE OLR BANA BIR YOL GOSTERIN,BIR AKIL VERIN. SAYGILARIMLA
  SiNAN ESiYOK
  30.07.2017

  • Sayfanız nasıl açılmıyor? Hiç mi ekran gelmiyor yoksa açılıyor giriş mi yapamıyorsunuz? Farklı tarayıcılar deneyin, mobilden tabletten girmeyin.

 10. Sayın editör ben dilekçeyi yazdım ohal komisyonundan sıramı aldım.yalniz olmamalıdır demem gerekirken olmalıdır yazdım.bunu düzeltme imkanım var mı benim için çok onemli

  • dilekçede yanlış yazdığım bir kelime var olmamalıdır demem gereken kelimeyi olmalıdır diye yazdım.bunu nasıl düzeltirim.ohal bürosundan sıramı aldım.şu anda başka bir düzeltme yapamıyorum.bunu düzeltmenin bir yolu var mı

 11. kolay gelsin. öncelikle her zaman olduğu gibi yine çok güzel bir sayfa hazırlamışsınız. anlamadığım yerleri tekrar soracağım affınıza sığınarak. ben öğretmenlikten atıldım. açığa alındığımda önce okuluma sonra ilçe milli eğitime itirazname gibi bir şey gönderdim noterden. bimere ve cimere dilekçe yazdım internetten. sonra valiliklere dilekçe alındığı zaman oraya dilekçe verdim. sonra idare mahkemesine dava açtım ama khk ile ihraç edildiğimiz için mahkeme incelemeksizin ret kararı geldi ve bende maddi açıdan gelirim olmadığı için bir üst mahkemeye dava açmadım. bu belgeler elimde mevcut. ama mesela valilik dilekçesinde sadece imzam var. onun dışında diğerlerinin fotokopisi vb var. bunları komisyon dilekçesine eklemeye gerek var mı yoksa sadece burda olduğu gibi anlatıp ifade etsem olur mu.
  birde ben ihraç oldum ve hiç bir şekilde emniyetten vb den haber gelmedi. yani takip yada takipsizlik vb yok. yani bu durum normal mi. benim hakkımda bir soruşturma olması için vb benim emniyete gitmeme gerek var mıydı. sendikadan dolayı atılmış olan öğretmenler dilekçeye ne yazmalı tam olarak. sorularımı cevaplarsanız teşekkür ederim.

  • Sizin ihraç edildikten sonraki yaptığınız suçsuz olduğunuzu kanıtlamaya çalıştığınız tüm evrakları, belgeleri başvuru ekinize koyunuz. Fotokopi olsun, aslı gibidir yaptıramayıyorsanız, aslına ulaşamıyorsanız mecburen fotokopi olacak. Emniyete gitmenize gerek yok, genellikle sadece sendika üyeliğinden ihraçlarda bu tür adli işlem yapılmadı.

 12. Kamu bankasından Ağustos ayında ihraç edildim. Ohal komisyonuna itiraz etmek istediğimde ”Girmiş olduğunuz kimlik bilgileri OHAL kapsamında başvuru yapmaya uygun değildir.” uyarısını aldım

 13. iyi günler. ben 1 eylül de ihraç edildim. 10 ağustosta bana atılan maille açığa alındığımı öğrendim. mayıs 2016 ta aktifsenden istifa ettim.
  bir mailde 6 sayfa var. sayfanın birinde sendikaya üye olan ve üye olup daha sonra istifa edenlerin bu örgüte üye olduğu ve yardımda bulunduklarından dolayı görevden uzaklaştırıldı diyor. diğerinde ise fetöye sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı finansal destek sağladığı doğrudan yada dolaylı iş birliği içerisinde olduğu iddiaları ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılmış yazıyor.
  birinci sorum şu: sendika ile ilgili üye ve istifa sebeplerimi dile getirmeli miyim. bunları beyan kısmında mı açıklayacağım. istifa formum yok ama istifa ettim. bu sıkıntı olur mu.
  ikinci sorum şu: benim hiçbir şekilde sosyal medya hesabım veya bir finansal yardımım yok. burada açık açık facebook tweeter vb yada bank asya vb bir isim kullanılmamış. acaba sendika üyeliği de neticede finansal destek olarak görülmüş olabilir mi maaştan kesilen kesintilerden dolayı. yada sendikanın sosyal medya hesabını tüm üyelere genellemiş olabilirler mi. ordan sendika bir şey paylaştıysa tüm üyeler zan altında kalmış olabilir mi. yada bu tüm atılanlara kullanılan bir ifade mi. işte durumum burada karışık bu kısmı bende isim vermeden genelde hiçbir finansal yada sosyal medya propagandası yapmadım desteğim ve yardımım yok diye beyanda belirtsem olur mu. çünkü neticede ben olmayan bir şeyi ispat edememki benim sosyal medyam yok. yani sosyal medya hesabım diye artı bir paragraf yapsam bu defa bunu kastetmedilerse boşuna işi karıştırmış olmayayım. kusura bakmayın karışık ve uzun ifadeler kullandım ama bu durum benim için çok stresli ve soracak bir avukatım yok. bu süreçte yaşadığım stres ve zorluk cümlelerim uzun olmasına sebep oldu.

 14. Sayin admin bu dolduracagimiz ek 1 bbelgesinde hakkinda adli ve idari basvuru bilgilerine ne yazacağız

 15. stajer avukatım..farklı illerden müvekkilimiz var . komisyon başvurusu için o illeremi gitmemiz gerekiyor yoksa hepsini bulunduğumuz ilden yapabilirmiyiz

 16. Sayın Admin;
  Açığa alınanlar komisyona başvurabiliyor mu? Yanıtınız benim için çok önemli. Çok teşekkürler.

 17. Sayın admin 1. Sorum: dilekçemizde beyan kısmında ek belgelerimizi belirtecek miyiz Ek1: sendika istifa formu ek2: …. Gibi
  2. Sorum istediğimiz sayfada ek belge verebilir miyiz sinirlama var mı benokudum resmi gazeteyi sinirlama goremedim ek belge sunumunda

 18. Ppalavra kacsefer yaptik asliyok artik milleti oyalamayin yeterartik allahkorkusuolan halleder bittikzaten bizimvebalimizde nkurtulamazsiniz

 19. Eşim şu an izmirde cezaevinde daha önce izmir valiligine başvuru yapmıştım sonra sinopa taşındım esimin mahkemesi 14 eylülde basvuruyu ben yapabilirmiyim sinop valiliginemi yapıcam bilmiyorum

 20. eşim ilk kyk ile ihraç oldu polisti.şuan tutuklu iddanamemiz henüz hazırlandı ilk dava tarihimiz 6 ay sonraya atıldı.ihraç olunca idari dava açtık danıştaya red geldi avukatımızsa idari davalar için vekalet var omu yapmalı başvurularımızı

 21. 6000 karakter meselesini anlayamadim.daha ayrintili yazacagimiz bir bolum var mi yoksa 6000 karaktere mi sigdiracagiz.yardimci olurmusunuz…

 22. Girmiş olduğunuz kimlik bilgileri oval kapsamında değildir yazısı çıkıyo bunun anlamına lütfen yardımcı olun

 23. ben 21 temmuz 2016 emeklilik dilekcesi verdim emekli oldum yalnız ilk önce beni açığa aldılar tekrar göreve dönebilirmiyim

 24. Selam… Dilekçe beyan kısmına nasıl başlık atmalı. Ben Kayseri valiliğine verecem o zaman başlık için TC Kayseri Valiliği Ohal Komisyonuna diye yazı belirtmeliyim mıyım.

 25. Ev hapsindeyim.Avukatım yok. Eşim vekaleten adıma müracaat edebilir mi? Vekaletten kasıt avukat vekaleti mi?

  • Eşiniz bulunduğunuz ilin Valilik Ohal bürosuna sorsun. Siz başvuru yaptıktan sonra belgeleri o teslim edeceği için büro ne istiyor bilmeniz lazım.

 26. Ben 17 temmuzda bu kurumun yemek hanesinde bulaşıkcıydım Benin’de çıkardılar benim 12 senelik tazminatım gitti şimdi birşey yapamıyorum babada bir yol gözetdin bende baş vursam şansım okurmu

 27. Merhaba benim oğlum 1 Ocak 2017 de ihraç sebebi açıklama yapılmadan ihraç kararı çıktı Zabıt katibi idi sorum şu biz geçen sene mart ayında valiliğe itiraz dilekçesi vermiştik Şimdi tekrar İHMAL komisyonuna tekrar dilekçe vermemiz gerekiyor mucevaplandırırsanız memnun olurum

 28. “Girmiş olduğunuz kimlik bilgileri OHAL kapsamında başvuru yapmaya uygun değildir.” hatası alıyorum.

 29. Milli eğitim personelinin. Başvuru kısmında kurumumuz aktif değil müracaat edemedim acaba bir çalışma var mı?

  • Dun benimde bosluktu ve aktif degildi sorun hala devam eciyor bir kac ilgili yeri aradik o sekilde basvuru yapabilirziniz yapan var dediler siz ne yaptinix

 30. Khk bilgileri kısmında sicil yerine otomotik tc no atanmış ne yapmam gerekiyor çok acil bir kaç dakika içinde cevap lütfen

 31. merhaba, abim polis memuru idi şuan tutuklu onun yerine başruyu ben yapmak istiyorum vesayeten ben yapabiliyor muyum? ayrıca vasi bilgilerinde Mahkemenin adı esas no karar no soruluyor buralara ne yazmam gerekiyor? yardımcı olur musunuz

 32. Diğer konudada sormuştum benim kardeşim ve eşi kapatılan okullarda calıısıyordu lisansları iptal oldu biz basvurmak istiyoruz ohal degerlendirmesinde değil diyor biz kime basvuracaz o b u degerlendirmede değilse kriteler arasında kapatılan okullarda yazıyor

 33. Akıllı telefonun azizligi.Birkac ay sonra takipsizlik kararimiz olduguna dair emniyetten aradilar.diger soru soran arkadasa yanit olarak da belirteyim Adana da degilim baska il.

 34. Merhaba. Ben 15 temmuzda ankara Polatlı da askerlik yapıyordum. Askerdeyken öğretmen olarak atanmıştim. Ancak 15 temmuz gecesi birliğimdeki herkes gibi ben de tutuklandım. 8,5 ay sonra tahliye edildim. Yeni atandigim kuruma görevime başlamak için gittiğimde atamamin iptal edildiği söylendi. Zamanında göreve baslamadigim için. Bnm hakkımda ihraç yada açığa alınma yokken atamam iptal edildi. Başvuru yapabilecek miyim komisyon a

 35. biz takipsizlik karari oncesi emniyete ifadeye cagrildik.daha sonra arayip takipsizlik karariniz var.gelip alin degil.

 36. NEYLE SUÇLANDIĞIMI BİLMİYORUM DİLEKÇE ÖRNEĞİNİ NASIL DOLDURACACAĞIM (KENDİMİ NEYLE SUÇLAYACAĞIM) SAÇMA BİR DURUM.BİLGİ VERİRMİSİNİZ.

 37. sayın editör ben adana öğretmendim istifa edilmiş sendikadan dolayı ihraç edildim. takipsizlik kararı alan arkadaşlara sorum olacaktı. tanıdık bir hukukçu bana takipsizlik kararı için öncesinde bir gözaltı soruşturma vs olması gerekir dedi ama benim öyle bir durumum olmadı. bir yazı vs de gelmedi. takipsizlik kararınızı nasıl öğrendiniz ve öncesinde bahsettiğim şeyler oldu mu ? şu anda adana da olmadığım için adliyeye gidip öğrenemiyorum.lütfen yardımcı olur musunuz ona göre adana ya gideceğim.

  • biz takipsizlik karari oncesi emniyete ifadeye cagrildik.daha sonra arayip takipsizlik kararimizi almamizi soylediler.

 38. Mrb kardeşim üniv. öğrencisi ve tutuklu başvuruyu ben yapabilir miyim ve nasıl yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim

 39. kapatılan özel okullardaki öğretmenler komisyona basvuruda hangi yolu takip edecek bilgisi olan var mı?

 40. ben hem kurumun 667 khk baz alıp senato kararıyla hem 1 ay sonra 677 khkla ihraç oldum,khk bilgiler kısmına hangisini yazacağım,ikisinide yazsam olurmu sayın editör…

 41. sayın editör, askeri öğrencilerin başvurusunu kabul etmiyor. girmiş olduğunuz kimlik bilgileri ohal kapsamında başvuru yapmaya uygun değildir yazısı geliyor. bizimde başvuru hakkımız vardı ama neden böyle oluyor anlamadım üstelik arkadaşlarım da aynı durumu yaşıyor sadece bize mi oluyor yoksa sistemde bir sorun mu var.

  • Başvuru yapabilmeniz lazım, birkaç yerde belirttik tekrar belirtelim acele etmeye gerek yok hala sistemde bazı konularda eksiklikler vardır. Düzelecektir.

 42. ARKADAŞLAR BEN ENSON ÇALIŞTIĞIM KURUMA YANİ OKULA BAŞVURMAYI DÜŞÜNÜYORUM.OKUL DAN DA BAŞVURABİLİYOR MUYUZ.?

 43. Sayin editör taşeron elemaniydim. İşten çıkarıldım valilik ohal bürosu yazısıyla.Memur değilim. Bu durumda bende bu magdutiyetimin giderilmesi için başvuru yapabilir miyim.

 44. Sayın editör, şahsen başvuru yapıp noter onaylı vekil aracılığı ile başvuru olabilir mi? Yani teslim etme işine avukat vekili göndersek olur mu? Siz teslim anında onay gibi birşey yazmışsınız. Teşekkürler

 45. Sayın editör ben özel güvenlik görevlisiyim hangi khk ile kimlğim iptal edildi bilmiyorum ayrıca sicil no falanda yok memur olmadığım için benim gibi olanlar ne yapacak yardımcı olurmusunuz

 46. İnternetten şahsen başvuru yaptığımda benim adıma başkası verebilir mi?Başka ildeyim.Evrakları kargo ile göndermeyi düşünüyorum

 47. Sayın editörüm, resimli anlatım için teşekkürker. Sayın bakan İsmet Yılmaz, yine tek kritere bakmadıklarını birçok kriteri bulunanları ihraç ettiklerini söylemiş. Bunun doğru olmadığını dile getiren bir haber yapmanızı rica ediyorum. Vatandaşların doğruları bilmesi adına. İstifa ettiğim sendikadan(Kasım 2015’te istifa ettim)ihraç olduğumu söylediğim hâlde,sözlerime inanmayan, sendikadan adam mı atılır? Vardır başka bir şeylerin, diye çok insanla karşılaştım.
  Son olarak, sizce bu komisyondan bir şey çıkar mı?

 48. İyi günler ben memur değilim şirketim kapandı biz çıktıktan 1.2 ay sonra tekrar açıldı biz nasıl başvuru yapacağız tşk.

 49. Online başvuru formunda dilekçe/beyan için 6000 karakterlik küçük bir yer ayrılmış. Tebliğde ise 10 sayfa gibi geniş bir alandan söz ediliyordu. Bu durumda, kapsamlı dilekçemizi beyanımıza EK olarak mı başvuru formuna ilave edecegiz, ne dersiniz?

 50. İstifa edilmiş sendika başka kriter taşımayanlar adli olarak ne durumda yanıt verecek yok mu? Sadece adanadakiler mi takipsizlik aldı lütfen cevap yazin

  • ben baska bir ildeyim.burda once il merkezine ifadeye cagrildik.birkac ay sonra arayip takipsizlik karariniz var.gelip alin dediler

 51. Sayın editörüm başvuruyu en son görev yaptığımız Valiliğe mi yoksa herhangi bir Valiliğe yapabilir miyiz. Şu an il dışındayız onun için soruyorum. Benim için çok önemli bu soruya yanıt verirseniz çok sevinirim.

  • Sistem yarın açıldığında eğer tüm Valilikler gözüküyorsa sorun yok. Sistem açılmadığı için başvuruda seçilecek kurum seçeneklerini bilemiyoruz. Otomatik görev yerinize bağlı olarak kısıtlama seçenekleri de olabilir, her yer de olabilir.

 52. SAYIN EDİTÖR SİCİL NO KISMINA MEBBİS NUMARAMIZI MI YAZICAĞIZ YOKSA EMEKLİLİK SİCİL NUMARAMIZIMI YAZICAĞIZ? TEŞKRLER

 53. Sayin editör yeni cikan khk da komisyon basvurusuna eklenecek belgelerin asli veya noter onayli olmasi gerekiyor deniyor.Sendika istifa belgesinin fotokopisi var elimizde ki aslini vermezler bi de savciliktan aldigimiz takipsizlik karari var o da bilgisayar çıktısı.Bunlari nasil delil gosterecegiz.Ayrica komisyon kimseyi dinlemeyecek deniyor.Calistigim okulda herkes Fetocu olmadigima sahitlik eder ama bununda bir anlami kalmiyor.Yine de dilekceye yazilmali mi?

  • “ç) Varsa başvuruya esas belgelerin aslı veya noter ya da ilgili kamu kurumu veya kuruluşu tarafından tasdikli sureti.”
   Varsa diyor. Aslı ya da onaylısı yoksa yapacak bir şey yok. Elinizde olduğu gibi vereceksiniz. Savcılıktan aldığınız belgeyi savcılıkta onaylatabilirseniz iyi olur. Sizi temize çıkartacak her şeyi kısa ve öz yazabilirsiniz.

   • İhraç olmadan önce çalıştığınız kurumdaki özlük dosyanızda sendikadan çekilme formunun aslı vardır ve okula gidip okul müdüründen aslı gibidir diye onay alabilirsiniz.

  • sendika istifa belgeni çalıştığın okuldan aslı gibidir veya fotokopi nüshasıdır şeklinde müdür mühürlü imzalı yaptır.ben yaptırdım.ikincisi öğretmen arkadaşlarından FETÖCÜ OLMADIĞINA DAİR YAZILI İMZALI İFADE ŞAHİTLİK TUTANAĞI AL.hazır matbu hazırla bilgisayarda öğretmen arkadaşların üç beş cümle yazsın imzalasın.ben öyle yaptım.

  • İpek hanım kurumumuza gidip aslı gibidir yaptırın. ..Bu arada bende sendikadan istifa ettim banka yada başka bir kriter yok…istifa edilmiş sendikadan başka. ..bende takipsizlik alirmiyim acaba? Adana ilinde verilmişti aylar önce sizde o gruptanmisiniz yoksa başka illerde sendikadan istifa durumuna takipsizlik verildiği. ..tesekkurler

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • YORUM