OHAL işlemleri inceleme komisyonu çalışmaları hakkında duyuru

OHAL inceleme komisyonu başvuruları 14 Eylül 2017 tarihinde sonuçlandı. Komisyonun başvurularının sona ermesinden sonra komisyondan duyuru yayınlandı.

OHAL işlemleri inceleme komisyonu çalışmaları hakkında duyuru

OHAL işlemleri inceleme komisyonu çalışmaları hakkında duyuru

685 sayılı KHK (685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname) kapsamında kurulan ve 17 Temmuz 2017 tarihinde elektronik ortamda başvuruları almaya başlayan OHAL işlemleri inceleme komisyonu çalışmaları hakkında duyuru yayınlandı.

BAŞVURULAR SONA ERDİ

OHAL inceleme komisyonu başvuruları 14.09.2017 tarihinde sona ererken OHAL komisyonundan yapılan açıklamada 60 günlük süre içerisinde 101.243 kişinin başvurusunun onaylandığı bilgisine yer verildi.  692 sayılı KHK ve öncesinde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler için son başvuru süresinin 14 Eylül 2017 olduğu belirtilen duyuruda, 102 bine yakın başvurunun Valilikler ve ilgili kurumlarca onaylatıldığı açıklandı.

23 EKİM 2017 TARİHİNE KADAR BAŞVURU ALINACAK

OHAL işlemleri inceleme komisyonu tarafından yapılan açıklamada 693 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile haklarında işlem yapılan gerçek ve tüzel kişilerin OHAL inceleme komisyonuna 23 Ekim 2017 tarihine kadar başvuruda bulunabileceği belirtildi. ogretmenlericin.com olarak belirtirsek 14.09.2017 tarihinde sona eren başvurular 693 sayılı KHK öncesinde çıkan KHK’lerde haklarında işlem yapılanlar için geçerlidir. 693 sayılı KHK için son başvuru 23 Ekim 2017 dir.

ÖNCEKİ BAŞVURULARDA İNCELENECEK

OHAL komisyonu tarafından yapılan duyuruda komisyonun incelemelerinin dosya üzerinden olacağının altı çizilirken haklarında Kanun Hükmünde Kararnameler ile işlem yapılmış olan kamu çalışanlarının önceden kamu kurumlarına yapmış oldukları başvuruların da toplanarak incelemeye dahil edileceği açıklandı. Yapılacak inceleme sonucunda başvurusu kabul edilen ve göreve iadesine karar verilen kamu personellerinin bilgilerinin Devlet Personel Başkanlığına bildirileceği açıklanırken iade edilmesine karar verilen kişilerin kadro unvanlarına göre atamaları ilgili hükümler uyarınca yapılacaktır dendi.

OHAL inceleme komisyonu duyurusu;

OHAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU
ÇALIŞMALARI HAKKINDA DUYURU

    23.01.2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince oluşturulan Komisyon, 22.05.2017 tarihi itibariyle çalışmalarına başlamıştır.

    Başvurular, https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr adresinde bulunan ve elektronik ortamda hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle, 17 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla yapılmaya başlanmış olup, tamamlanan başvurular valilikler veya ilgili kurumlar vasıtasıyla onaylanarak Komisyona gönderilmektedir.

    692 sayılı KHK ve öncesinde yayınlanan KHK‘ler ile haklarında işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişiler açısından başvuru süresi olan altmış günlük sürenin son başvuru tarihi olan, 14 Eylül 2017 tarihi itibariyle, Komisyon tarafından oluşturulan bilgi işlem sistemi üzerinden 101.243 kişi başvurularını yaparak Komisyona gönderilmek üzere valilik veya ilgili kurumlarına onaylatmışlardır.

    693 sayılı KHK ile haklarında işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişiler açısından başvuru süresi 23 Ekim 2017 tarihine kadar devam edecektir.

Komisyon başvuru sürecinin tamamlanmasından sonra, haklarında KHK’ler ile işlem tesis edilmiş olan kişilerin daha önceden kamu kurumlarına yapmış oldukları başvuruları da kendi bünyesinde toplayarak inceleyecektir.

Komisyon incelemelerini dosya üzerinden yapacaktır. Komisyon tarafından yapılacak inceleme sonucunda başvurunun reddine veya kabulüne karar verilecektir.

    Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü halinde karar Devlet Personel Başkanlığına bildirilecektir. Bu kişilerin kadro unvanlarına göre atamaları ilgili hükümler uyarınca yapılacaktır.

    Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurunun kabulü halinde ilgili kanun hükmünde kararname hükümleri, söz konusu kurum ve kuruluş bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte söz konusu kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılacaktır.

    Başvurunun reddi halinde Komisyon kararlarına karşı idari yargı yolu açılmış olacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Sosyal Medyada Paylaşın:

3 yorum

  1. Bu komisyon açıklaması daha önce çıkmamışmıydı? Yeni olduğunu tahmin etmiyorum. Sayın ediyor neden eski bir haberi yayinliyorsunuz? Insanların ne kadar ağır durumda olduğunu biliyorsunuz. Bundan kendimizce nemalanmaya mi çalışıyorsunuz. Sizlere yakışmadı biliniz.

  2. “ Bir saat adaletle hükmetmek, bir yıl ibadet etmekten daha hayırlıdır.” H. Şerif.
    Kalplerde olanı yalnız ve ancak Allah bilir, fiilleri ortaya koyup karar verin, ya oldurun, ya öldürün ama süründürmeyin, çok veballi bir iş, anama babama çocuklarıma baktıkça kıyamıyorum canıma.. Yoksa itibarsızlık o kadar zor ve o kadar basitmiş ki hala inanamıyorum…

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM