YÖK meslekten ihraçlarla ilgili genelge yayınladı, üniversitelere gönderdi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelere gönderilen ihraçlarla ilgili genelgeye göre kamudan ihraç edileceklerin ihraç nedenleri somut bilgi ve belgelere dayanmak zorunda.

YÖK meslekten ihraçlarla ilgili genelge yayınladı, üniversitelere gönderdi

YÖK meslekten ihraçlarla ilgili genelge yayınladı, üniversitelere gönderdi

Üniversitelerdeki ihraçlara YÖK’ten hukuki düzenleme geldi. Akademideki ihraçlara YÖK’ten hukuki format bilgisi ile paylaşılan genelgeye göre ihraçlarda en önemli hususlardan birisi somut bilgi, belge ve bulgu dayanağının olması olacak.

YÖK’TEN İHRAÇ GENELGESİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 31.07.2018 tarihli ve 30495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7145 sayılı Kanun çerçevesinde üniversiteler tarafından gönderilecek kamu görevinden çıkarma teklifleri ile ilgili usul ve esasları belirleyerek ilgili genelgeyi üniversitelere bildirdi. YÖK’ten üniversite ihraçları için yeni düzenleme kapsamında meslekten çıkarma teklifinin hukuki nitelikte somut bilgi, belge ve bulgu ile temellendirilmesi gerektiği belirtildi.

SAVUNMA HAKKI VERİLECEK

Hakkında meslekten çıkartma kararı verilen personel kendini savunabilecek. Genelgede maddeye göre 7 günden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

YÖK’ün üniversitelere göndermiş olduğu genelge;

YÖK'ün üniversitelere göndermiş olduğu genelge
YÖK ihraç genelgesi

YÖK tarafından belirlenen genelge maddeleri;

  • Kamu görevinden çıkarma teklifine esas teşkil edecek olan dosyanın Rektörlüğünüzce görevlendirilecek bir komisyon marifetiyle hazırlanması;
  • Bu komisyonun teşkilinde, komisyon üyelerinin, hakkında çıkarma teklifinde bulunulan şahısla geçmişte herhangi bir husumete konu ilişkilerinin olmaması, haklarında daha önce herhangi bir disiplin cezası verilmemiş olması, idari tecrübesi olanlara öncelik verilmesi ve hakkında inceleme yapılan akademik personelden daha üst veya denk unvana sahip olmaları gibi hususların gözetilmesi;
  • Kamu görevinden çıkarma teklifine esas teşkil edecek dosyanın hazırlanmasında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53/A maddesindeki usule ilişkin hükümlerin esas alınması;
  • Çıkarma teklifinin hukuki nitelikte somut bilgi, belge ve bulgu ile temellendirilmesi;
  • Dosyada yer alan bilgi, belge ve bulgu ile ilgili olarak hakkında dosya tanzim edilene gerekli açıklamaları yapması ve kendisini savunabilmesi için 7 günden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi, savunma hakkının tam ve eksiksiz olarak kullandırılması;
  • Hakkında dosya tanzim edilenin savunmasının ilgili komisyon tarafından kabul görmemesi halinde bunun komisyon raporunda gerekçelendirilmesi ve komisyon görüşünün oluşmasında istinat edilen delillerin zikredilmesine özen gösterilmesi;
  • Çıkarma teklifine esas komisyon raporunun mutlaka Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanması;
  • Rektörün ilgili personelin çıkarılması yönündeki kanaatinin teklife esas olmak üzere “açıkça” belirtilmesi;
  • Teklife esas dosyanın bir dizi pusulasına bağlanarak Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM