2016 yılı Sözleşmeli Öğretmenlik başvurusu

2016 yılı Ağustos ayı sözleşmeli öğretmen ataması için Milli Eğitim Bakanlığı duyuru yayımladı. Sözleşmeli öğretmenlik başvuru kılavuzu MEB tarafından yayımlandı.

2016 yılı Sözleşmeli Öğretmenlik başvurusu

2016 yılı Sözleşmeli Öğretmenlik başvurusu

Ağustos 2016 sözleşmeli öğretmen atama duyurusu, sözleşmeli öğretmen atama takvimi yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü (İKGM) sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ile ilgili beklenen atama duyurusunu yayımladı. 2016 yılına ait yapılacak olan bu atama ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tekrar sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirmiş olacak.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru kılavuzu, sözleşmeli öğretmenlik atama duyurusu (Ağustos 2016) için TIKLAYINIZ 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK

MEB, önceki yıllarda sözleşmeli öğretmen ataması yapıyordu. 2010 yılında mevcut sözleşmeli öğretmenleri kadroya alarak MEB personelleri içerisinde sözleşmeli öğretmen/kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırmıştı. Milli Eğitim Bakanlığına gelen Milli Savunma eski Bakanı, Milli Eğitim yeni Bakanı İsmet Yılmaz, göreve gelir gelmez sözleşmeli öğretmenlik kavramını tekrar gündeme getirdi. Doğu ve Güneydoğu bölgeleri başta olmak üzere zorlu şartlarda, kalkınmada öncelikli yerlerde görev yapan öğretmenlerin o bölgelerde uzun süre kalmaları için çalışmalarını sürdüren MEB, personellerini oralarda tutmak için sözleşmeli öğretmenliği tekrar getirdi. 2017 Şubat ayında yapılması planlanan sözleşmeli öğretmen ataması, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası açığa alınan, meslekten atılan öğretmenlerin durumu ile kapatılan özel okulların öğrencilerinin devlet okullarına aktarılması durumlarından dolayı eğitim öğretimin aksamaması için Ağustos 2016’da MEB’in sözleşmeli öğretmen ataması yapmasını mecbur kıldı.

KPSS VE SÖZLÜ SINAV

Sözleşmeli öğretmenlerin ataması nasıl yapılacak, sözleşmeli öğretmen olarak atanacaklarda aranan şartlar nelerdir sorularına MEB yayımlamış olduğu yazıda yanıt verdi. Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KPSS’den belirlenen taban puanı alan adaylar arasından ilgili branş için açıklanan kontenjanın 3 katı aday sözlü sınava alınacak. Örneğin, sınıf öğretmenliği için belirlenen kontenjan 3000 ise, KPSS’den belirlenen taban puanı geçen 9000 kişi sözlü sınava alınacak.

Sözleşmeli öğretmen olarak atanmak için sözlü sınava çağrılan adaylar arasından sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirme yapılacak. Sözlü sınav komisyonu değerlendirmeyi 100 puan üzerinden yapacak olup, sözleşmeli öğretmen olarak atanacak adayın 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekmektedir. Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav baraj puanı 60 olarak belirlendi.

20 TERCİH HAKKI

Sözlü sınavdan 60 puan ve üzeri alan adaylar sözleşmeli öğretmen olarak atanmak için elektronik ortamda tercih yapacaklar. Sözleşmeli öğretmen olarak atanmak için tercih yapacak adaylar 20 tercihte bulunabilecek. Tercih sırasında, tercih dışı atanmayı kabul eden adaylar tercihleri gelmediği takdirde tercih dışı atamasının da yapılmasını kabul etmiş sayılacak. Tercih dışı atamayı kabul etmeyen aday, tercihlerine yerleştirilmediği takdirde ataması yapılmayacak.

ATAMA PUANI SÖZLÜ SINAVA GÖRE

Sözlü sınavdan 60 üzeri puan alan adayların yapmış olduğu tercihlere atamaları sözlü sınav puanına göre yapılacak. Sözlü sınav puanının eşit olması durumunda adayların KPSS puanlarına bakılacak. Puan eşitliği devam ettiği takdirde, bilgisayar tarafından kura ile atanacak. Örneğin, KPSS’den 90 alan bir aday ile KPSS’den 70 alan bir aday sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra sözlü sınav puanları sırasıyla 70 ve 85 olsun. KPSS’den 90 almasına rağmen sözlü sınavdan 70 aldığı için bu aday sözlü sınavdan 85 alan adayın gerisine düşmüş olacak.

SÖZLEŞME İMZALANACAK

Ataması gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlerin yapması gerekenler atandıkları yerin milli eğitim müdürlükleri tarafından açıklanacak. Atanan sözleşmeli öğretmen atandığı yerin milli eğitim müdürlüğü ile sözleşme imzalayacak. Sözleşmeli öğretmen ile imzalanan sözleşme sonrasında görevden ayrılan, ataması iptal edilen veya belirlenen süre içerisinde göreve başlamayan sözleşmeli öğretmen bir yıl süre içerisinde tekrar sözleşmeli öğretmen olarak atanamayacak.

ADAYLIK SÜRECİ

Sözleşmeli öğretmenin adaylık süresi 4 yıl olacak. Sözleşmeli öğretmenler atandıktan sonra adaylık eğitimine alınacaklar. Okulun kapatılması, ders sayısının azalması vs nedenlerden dolayı oluşacak öğretmen fazlalığında ilk önce sözleşmeli öğretmenler öğretmen fazlası olarak yani norm fazlası olarak değerlendirilecekler. Norm fazlası, ihtiyaç fazlası olan sözleşmeli öğretmenler tercihleri dikkate alınarak bulundukları ilde normu olan okullara atamaya esas puanlarına göre atama isteyebilecek. Sözleşmeli öğretmenlerin il içi atamaları valiliklerce yapılacak. İhtiyaç fazlası, norm fazlası olan sözleşmeli öğretmenin bulunduğu ilde norm açığı olmaması ya da öğretmenin il içinde başka yere gitmek istememesi durumu oluştuğunda sözleşmeli öğretmenin sözleşmesi sona erdirilecek

4+2 YIL TOPLAM 6 YIL

Dört yıllık adaylık sürecini başarı ile tamamlayan sözleşmeli öğretmenler bulundukları eğitim kurumuna öğretmen olarak atanacaklar.  Öğretmen kadrolarına atanan sözleşmeli öğretmenler bulundukları kurumda 2 yıl daha görev yapacaklar. Bu 2 yıllık süreçte sözleşmeli öğretmenlere adaylık hükümleri uygulanmayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN ÖZLÜK HAKLARI

Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları açıklamalara göre diğer öğretmenlerin maaşlarından farklı olmayacak, sözleşmeli öğretmen ile diğer öğretmenlerin maaşları aynı olacak. Askere giden sözleşmeli öğretmenin sözleşmesi ile doğum yapan bayan sözleşmeli öğretmenin hizmet sözleşmesi feshedilecek. Ancak pozisyonları saklı tutulacak, pozisyonları saklı tutulan bu durumdaki sözleşmeli öğretmenler istekleri doğrultusunda ayrıldıkları kurumda tekrar hizmete alınabilecek. Sözleşmeli öğretmenler yaz tatili ve yarı yıl tatili sürecinde izinli sayılacaklar. Sözleşmeli öğretmenler hastalık izinleri ve diğer izinler dışında yıllık izin kullanamayacak.

AYRINTILAR

MEB personellerine yeni katılacak olan sözleşmeli öğretmenler için atama duyurusu, sözleşmeli öğretmenlik başvuru kılavuzunda ön plana çıkan ayrıntılar;

Sözleşmeli öğretmenlik için taban baraj puanı  50 olarak belirlendi. Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (Almanca, İngilizce), Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden 50 puan alan sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavına katılmaya hak kazanacak. Diğer alanlardan ise adayın sözlü sınava katılabilmesi için KPSSP10 puanından 50 alması gerekecek.

Adaylar sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav merkezi tercihlerinde en fazla 5 tercih yapabilecek.

Askerde olan, askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları sözleşmeli öğretmenlik için başvuruda bulunabilecekler. Sözleşmeli öğretmenlik için başvuruda bulunan ve askerde olan aday terhis olduktan sonraki ay görevine başlamak zorunda olacak. Başvuru yapan ve sözleşmeli olarak atanan aday askerde olduğunu ve tahmini terhis tarihini gösterir belgeyi atandığı yerin milli eğitim müdürlüğüne dilekçe yazarak göndermek zorunda.

İSTENEN BELGELER

Sözleşmeli öğretmenlik için, sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda istenecek belgeler;

  1. Diploma, mezuniyet belgesi, geçici mezuniyet belgesi. Aslı ve onaylı örneği.
  2. Sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda sabıka kaydı, adli sicil kaydı istenmeyecek.
  3. Sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda sağlık raporu istenmeyecek.
  4. Sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda askerlik durum belgesi istenmeyecek.
  5. Askerlik durum belgesi, sabıka kaydı ve sağlık raporu sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda elektronik ortamda beyan alınacaktır.

DEĞERLENDİRME FORMU

Alanlarına göre  KPSSP10-KPSSP121 puan türlerinden 50 ve üzeri puan alan, alanına göre alınacak kontenjanın 3 katı kadar aday sözlü sınava alınacak. Sözlü sınava alınan adaylar Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formu baz alınarak değerlendirmeye alınacak.

EK-3 Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formu için TIKLAYINIZ

Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formu kapsamında 60 puan ve üzeri alan aday başarılı sayılacak. Sözlü sınavdan 60 ve üzeri alan aday tercih yapmaya hak kazanacak ve elektronik ortamda en fazla 20 tercih yapabilecek.

GÖREVE BAŞLAMA

Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenin göreve başlaması sırasında istenecek belgeler;

Göreve başlamada sözleşmeli öğretmenden istenen belgeler;

  1. 6 adet son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
  2. Mal bildirim beyan formu (Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınabilir)
  3. Başvuru formunun onaylı örneği (Elektronik ortamda yapılan başvuru formu)
  4. Sağlık kurulu raporu. (Sağlık kurulu raporu tam teşekküllü hastaneden alınacak, sağlık raporu devlet ya da özel hastane fark etmez, tam teşekküllü olması yeterli, sağlık kurulu raporunda sağlık yönünden öğretmenlik yapmasına engel yoktur ibaresi yer alacak)

GÖREVE BAŞLAMAMA

Ataması yapılan sözleşmeli öğretmen 15 gün içerisinde görev yerine giderek sözleşmeli öğretmenlik göreve başlamasında istenilen belgeler ile göreve başlayacak. 15 gün içerisinde göreve başlamayan sözleşmeli öğretmenin ataması iptal edilecek. Ayrıca mazereti nedeniyle ve mazeretini belgelendirmesi koşulu ile sözleşmeli öğretmen 2 aylık süre içerisinde göreve başlamak zorundadır. 2 aylık mazeret süresinde göreve başlamadığı takdirde sözleşmeli öğretmenin ataması iptal edilecektir.

KONTENJANLAR

2016 Ağustos/Eylül Sözleşmeli öğretmenlik branşlara göre atama kontenjan listesi için TIKLAYINIZ 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM