Adım Adım Öğretmen Atama Başvurusu

Adım Adım Öğretmen Atama Başvurusu Adım Adım Öğretmen Atama Başvurusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “2016 Yılı Şubat Dönemi Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Duyurusu” 27.01.2016 tarihinde yayınlandı.       Şubat 2016 Öğretmen atamasına başvuracak arkadaşların yapması gerekenleri anlatacağız. Öncelikle duyuruyu çok iyi şekilde okuyun. 2016 Yılı Şubat Dönemi Öğretmenlik Ataması İçin Başvuru ve Atama Duyurusu 2-8 […]

Adım Adım Öğretmen Atama Başvurusu

Adım Adım Öğretmen Atama Başvurusu

Adım Adım Öğretmen Atama Başvurusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “2016 Yılı Şubat Dönemi Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Duyurusu” 27.01.2016 tarihinde yayınlandı.

 

 

Adım Adım Öğretmen Atama Başvurusu
Adım Adım Öğretmen Atama Başvurusu

 

Şubat 2016 Öğretmen atamasına başvuracak arkadaşların yapması gerekenleri anlatacağız.

Öncelikle duyuruyu çok iyi şekilde okuyun. 2016 Yılı Şubat Dönemi Öğretmenlik Ataması İçin Başvuru ve Atama Duyurusu

2-8 Şubat 2016 tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden birisine giriş yapılarak Elektronik Başvuru Formu kullanılarak başvuru yapılacak. DİKKAT! Elektronik ortamda başvuru yaparken “İlk atama”, “Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama” ve “Milli sporcuların ataması” seçeneklerinden uygun olanı seçiniz.
Başvuruların iki aşamada olacağını belirtelim.

Birinci aşama başvuruları 2-8 Şubat 2016 tarihleri arasında eğitim kurumu tercihi,

İkinci aşama başvuruları ise yetiştirilmek üzere görev yapacakları il tercihleri 15-18 Şubat 2016 tarihinde alınacaktır.

Elektronik ortamda yapılan başvurunuzu ve bu başvurunuza ilişkin Elektronik Başvuru Formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri kişiler vasıtasıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatmanız gerekmektedir.

BURASI ÖNEMLİ DİKKAT!

Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir. Belgelerinizin aslını vermeyin, onaylı örneğini onlar alacaklar asıllarını size verecekler.

Öğretmen atamasında başvuruda istenecek belgeler neler?

Başvuruda adaylardan;

– Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,
– Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,
– Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,
-Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği, (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),
-Bakanlığımız dışındaki kurumlarda aday ya da asıl devlet memuru olarak çalışanlardan KPSSP10-KPSSP121 sonuç belgesi ve hizmet belgesi,
– Devlet memurluğunda adaylığı kaldırıldıktan sonra memuriyetten ayrılıp ilk atama yoluyla başvuracaklardan KPSSP10-KPSSP121 sonuç belgesi ile en son ayrıldıkları kurumca düzenlenen hizmet belgesi (Hizmet belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.)

NOT: Yanınızda fotoğraf bulundurun, Elektronik Başvuru Formuna fotoğrafınız yansımazsa orada taratılıp yüklenecek.

Öğretmen atamasında başvuruda sağlık raporu istenecek mi?

Öğretmen atamasında başvuruda askerlik durum belgesi istenecek mi?

Öğretmen atamasında başvuruda adli sicil kaydı istenecek mi?

Bu soruların cevabı net, bu belgelerin hiçbiri istenmeyecek. Lakin elektronik ortamda teyit edilmesi gerekmektedir.

Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır. Sağlık hariç olmak üzere diğer belgelerden ilgili kamu kurumlarından elektronik ortamda teyidi mümkün olmayanlar başvuruda adaylardan istenecektir.

Adayın beyanı ile teyit edilen belgeler arasında çelişki olduğunun tespit edilmesi halinde durum değerlendirilerek başvuruya engel hâli olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul edilecektir.

Öğretmen atamasında kaç tercih yapılacak?

Aday Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak olan eğitim kurumları arasından en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu tercih edebilecektir.

40 tercih yaparken sıralama tamamen siz kalmış. İstediğiniz şekilde tercih yapabilirsiniz.

40 tercih yaptıktan sonra en sonda TERCİH DIŞI SEÇENEK ibaresini göreceksiniz.

Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

a) “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”
b) “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.”

seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir. a seçeneğini işaretlerseniz. Yaptığınız tercihleriniz de gelmezse atanamıyorsunuz. b seçeneğini işaretlerseniz yaptığınız tercihler gelmezse b seçeneğini işaretlemenizden dolayı kura ile herhangi bir yere atanma ihtimaliniz var. İhtimal diyoruz kesinlik yok.

ÖNEMLİ…. TERCİH YAPARKEN BUNU DİKKATE ALIN!

Adım Adım Öğretmen Atama Başvurusu
Adım Adım Öğretmen Atama Başvurusu

Tercilerde en önemli nokta yazılacak okulların seçilmesi. Öğretmen atamasında tercih aşamasında size açılacak okulları elemek ve seçim yapmak hayati öneme sahip. Hizmet puanı ve hizmet alanları açısından okulların son bilgi güncellemesinden sonraki halini sizle paylaşıyoruz.

İnternet sitelerinde dolaşan eski, güncellenmemiş okul bilgileri sizleri yanıltmasın.

İlgili Dosya 4 Parçadan Oluşmakta Olup Dosyalara Ulaşmak İçin Aşağıdaki İlgili Kısımlara Tıklayınız.

Birinci Kısım İçin TIKLAYINIZ.

İkinci Kısım İçin TIKLAYINIZ.

Üçüncü Kısım İçin TIKLAYINIZ.

Dördüncü Kısım İçin TIKLAYINIZ.

 

Tercihlerinizi yaptınız Elektronik Başvuru Formunu onayladınız. Yukarıda belirttiğimiz evraklarla il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne gidiniz.

Evraklarınız belgeleriniz vs incelenecek, Elektronik Başvuru Formunu onlarda onaylayacaklar.Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun üç adet çıktısı alınarak nüshalarıyla birlikte adaya veya vekâlet verilen kişiye imzalattırılacaktır. Onaylanan Başvuru Formunun iki nüshası belge asılları ile birlikte adaya geri verilecek. Belgenizi almayı unutmayınız.

Atamaların Yapılması:

Öğretmen ataması yapıldı ne zaman göreve başlayacağım?

Ataması yapılan öğretmen ne zaman göreve başlar?

Atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Ataması yapılanların atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine internet ortamında gönderilecektir.
Ataması yapılanların başvuruda belirtikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Tebligat, adayın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Adaylar, tebligatın yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddelerinde belirtilen sürelerde göreve başlamak zorundadır.

DİKKAT! Başvuru formunda belirteceğiniz e-posta adresinizin gerçek olması, kullanıyor olmanız lazım. Yoksa tebligat gelmez.

Tebligatı beklemek zorunda da değilsiniz, 

Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir. Açıklaması duyuruda mevcuttur.

İl emrine ataması yapılan aday öğretmenler, görev yerleri valiliklerce belirlendikten sonra en kısa sürede görevlerine başlayacaktır.

Ataması yapılanlar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.
Göreve başlamada istenecek belgeler nelerdir?

Atanan öğretmenlerden istenecek belgeler nelerdir?

Öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

a) Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,
b) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),
c) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

Mal Bildirim Formunu Sizlerle Paylaşıyoruz. Mal Bildirim Formunu, Mal Bildirim Beyannamesini İndirmek İçin TIKLAYINIZ.

ç) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,
d) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
e) Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik işlemleri yapılan millî sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,
f) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,
g) Diğer kamu kurumlarında görev yapmakta olanlardan yetkililerce onaylanmış muvafakat belgesi (Ek-4/a yazı çerçevesinde alınan Ek-4/b muvafakat belgesi).

Tüm Arkadaşlara Hayırlı Olsun, Kolay Gelsin. Soru ve Görüşleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz.

Öğretmenler İçin

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM