Atama Kriterleri Değişiyor Mu?

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü , İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı ve üst kadrolara atama şartlarının değişeceği konuşuluyor.

Atama Kriterleri Değişiyor Mu?

Atama Kriterleri Değişiyor Mu?

Atama Kriterleri Değişiyor Mu? MEB bu konuda nasıl bir çalışma yapıyor? Milli Eğitim Bakanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü , İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı ve üst kadrolara atama şartlarının değişeceği konuşuluyor.

Peki şartlar değişirse kriterler neler olabilir?

Görev süresince göstermiş olduğu başarı, ödül dikkate alınacak.

Haklarında yolsuzluk, maddi usulsüzlük söylentileri olanlara görev verilmeyecek.

Merkez ve taşra teşkilatında geçen yöneticilik süreleri dikkate alınacak.


Son dönemde atanan Şube Müdürleri için atama şartları nelerdi?

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda;

Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadroları için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya sayman kadrolarında iki; okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; şef kadrosunda dört veya öğretmen kadrosunda beş ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.”,

“Yazılı sınava başvuru’’ başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla atanmak isteyenlerden ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla gerekli şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilir.”,

“Atama” başlıklı 21 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara; şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürleri bakımından sözlü sınav, … sonuçları esas alınarak oluşturulan başarı listeleri üzerinden, tercihler de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılır. Eşitlik hâlinde şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü bakımından sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana; … öncelik verilir.”

Aynı maddenin ikinci fıkrasında; “Atamaları yapılanlardan, yasal süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilir. Bu durumda olanların görevde yükselme suretiyle atanabilmeleri için, bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme sınavına yeniden girmeleri ve başarılı olmaları gerekir.”

hükümleri yer almaktadır.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
İlk Atama meb

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM