MEB yönetici atama başvuruları dikkat edilecek hususlar

2018 yılı müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevlendirme başvuruları başladı. Yöneticilik atama sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar.

MEB yönetici atama başvuruları dikkat edilecek hususlar

MEB yönetici atama başvuruları dikkat edilecek hususlar

22/04/2017 tarihli ve 30046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği kapsamında 2018 yılı yönetici atama başvuruları başladı. Müdür yardımcılığı atamaları başta olmak üzere, müdür başyardımcılığı ve müdürlük başvuruları 7-12 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak.

2018 YILI YÖNETİCİ ATAMA BAŞVURULARI

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 17. ve 19. maddeleri uyarınca boş bulunan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı kademelerine yönetmeliğin 5., 6. ve 7. maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlar arasından yönetmeliğin 18. ve 20. maddelerine göre görevlendirmeler/atamalar yapılacaktır.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 23/02/2018 tarihli ve 3887523 sayılı yazısı 2018 yılı yönetici atama takvimi çerçevesinde 07-12 Mart 2018 tarihleri arasında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklere ilişkin EK-1 “Yönetici Değerlendirme Formu” üzerinden ilgili yönetmelik ve İKGM’nin yazıları kapsamında yönetici atama başvuruları alınacak.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

2018 yılı müdürlük, müdür yardımcılığı atama başvurularında dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Adayların, hizmet belgesindeki görev yerlerini, kadro unvanlarını, görevlerinden ayrılma ve başlama tarihlerini kontrol etmelerini, hata var ise ilgili birimlere müracaat ederek düzeltmeyi yaptıktan sonra başvurularını yapmaları gerekmektedir.
 • Başvuruda bulunacak adaylar; EK-1 Yönetici Değerlendirme Formunda belirtilen değerlendirmeye esas bilgi ve belgelerinin MEBBİS modülüne işletilmesinden ve Yönetici Görevlendirme Başvurusu Ekranına girilen bilgilerin doğruluğundan kendileri sorumlu olacaklardır.

Adayların öğretmen ve yöneticilikte geçen süreleri ile ilgili olarak;

 1. Yöneticilikte vekaleten/geçici görevlendirme olarak geçirilen süreler asaleten bulunduğu kadroda geçmiş sayılacaktır. Örnek; A eğitim kurumunda öğretmen/ müdür/müdür başyardımcısı/müdür yardımcısı iken B eğitim kurumuna müdür/müdür başyardımcısı/ müdür yardımcısı olarak vekaleten veya geçici olarak görevlendirilenlerin bu süreleri asıl bulunduğu kadro olan öğretmen ise öğretmenlikten müdür ise müdürlükten müdür başyardımcısı ise müdür başyardımcılıktan, müdür yardımcısı ise müdür yardımcılığı kadrosunda sayılacaktır.
 2. Yöneticilikte vekaleten/geçici görevlendirme olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri öğretmenlikte geçmiş gibi değerlendirilecektir.
 3. Yöneticilikte (kurucu müdürlük ve müdür yetkili öğretmenlik dahil) geçen süreler ile aylıksız izinli olarak geçirilen süreler öğretmenlikte geçen hizmet süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır.
 4. Yargı kararına bağlı olarak iptal edilen idari işlemler yok sayılacağından bu durumda olanların hizmetleri atama öncesi bulunduğu görevde geçmiş sayılacaktır.
 5. Elektronik ortamda yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 6. Adaylar, kurum müdürünce onaylanmış birer örneğini Eğitim Kurumu Yöneticiliği Başvuru ve Onay Form ekinde; Hizmet Belgesi (Adaylar, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümünün 9. maddesine göre, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Müdürlüğümüzce yasal işlem yapılacağının bilgisine sahip olarak hizmet belgesindeki bilgilerinin doğru olduğunu yazıp, imzalayacaklardır.) Öğrenim Belgesi, Teşekkür Belgesi veya Başarı Belgesi, Takdir Belgesi veya Üstün Başarı Belgesi ve Terhis Belgesini (erkek adaylar için) ekleyerek dosya halinde kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne başvuru süresi içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.
 7. Atamaya yetkili amir (Bakan, Vali ve Kaymakamlık Makamı) tarafından verilen ödüller geçerli olacaktır.
 8.  http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden “Yönetici Başvuru Ekranı” üzerinden öğretmenlik ve yöneticilikte hizmet sürelerini başvuruların son günü itibariyle (08/06/2018) gün/ay/yıl olarak hesaplayarak gireceklerdir. Bu sütun doğrudan puanlamaya etki edeceğinden adayların dikkatli ve doğru bir şekilde veri girişlerini yapmaları gerekmektedir.
 9. Yöneticilik görevinden, ilgi (a) Yönetmeliğin 26/2. maddesi “… aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine bağlı yer değiştirenler, bir üst yönetim görevine görevlendirilenler ve 25 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 28 inci maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine yöneticilik görevinden ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren değerlendirme başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz. ..” hükmü çerçevesinde kendi isteği ile istifa edip görevinden ayrılanların değerlendirme başvuru tarihi son günü itibariyle 1(bir) yıllık süreyi doldurmaları gerekmektedir. Bu süreyi doldurmadan başvuruda bulunan adayların atamaları yapılsa dahi iptal edilecektir.

OKULUN VE MİLLİ EĞİTİMİN YAPMASI GEREKENLER

Adayların, başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı ayrıca elektronik ortamda girdiği bilgilerin başvuru evrakları ile uyumlu olup olmadığı okul ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından titizlikle incelenecektir. Adayın, girdiği bilgilerin doğru olmadığı tespit edildiğinde kesinlikle onay verilmeyerek, reddedilecektir. Adayların bilgilerinde eksiklik/hata olması halinde öncelikle aday sonra ise eksik veya yanlış onaylayan okul/İlçe Müdürlükleri sorumlu tutulacaktır.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurusunu yazımızda yer alan açıklamalar doğrultusunda, belirtilen tarihler arasında elektronik ortamda onaylandıktan sonra elektronik başvuru formu ile birlikte puana esas belgelerin onaylı örneklerini 13/03/2018 Salı günü saat: 12:30’a kadar Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

11 yorum

 1. Merhabalar. Hocam bugün tercihlerin son günüydü, benim basvurumu il hala onaylamadı. Öglenden beri arıyorum onaylayacaklarını söylüyorlar bana. Saat gece 12 oldu ama hala onay falan yok. Mebbistende göremiyorum. Bir sorun oluşturur mu bu durum bana. Benim sorumsuzluğum degil bu durum.

 2. Görev süresine 4/C Sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler dahil edilmiyor mu acaba?

 3. Basvurular 16 mart 2018 tarihine kadar uzatildi.onay modulu bugun ogleden sonra aktif edilecek

 4. 12/03/2018 e gore değil 08/06/2018 tarihine göre yazılacak. Denilmiş Biz başvuruyu 12/03/2018 e göre başvuru yaptık bu durumda ne yapmamız gerekiyor ? Başvuru iptalinden sonra tekrar başvuru yapmamız mümkün mü ?

  • Merhaba başvuru yaparken MEBBİS ekranınızda “Not: Süreler 08/06/2018 tarihine göre girilecektir.” uyarısı var. Kırmızı renkle yazılan bir uyarı. Bunu farketmeniz gerekiyor. Bazı ilçe ve il milli eğitimlerde hatalı duyuru yayınladılar ve 12.03.2018 olarak belirttiler. Bizde kısa süreli hatamızda bu milli eğitimlere uyduk. Milli Eğitimle görüşün durumunuzu anlatın.

   • Aynı şekilde bizede 12/03/2018 olarak yapılacak oradaki uyarı 4/8 yılını dolduracak idareciler için demişlerdi ama halen başvuru onay ekranları açılmamış durumda. Bu sebepten dolayı başvuru uzatma durumu olur mu ? Milli eğitimi aradık bizde bekliyoruz diyorlar. Ne yapmamız gerektiğini şaşırmış durumdayız.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • YORUM