MEB Yönetici Atama Kılavuzunda Ne Demek İstiyor, İşte Ayrıntılar

MEB Yönetici Atama Kılavuzunda Ne Demek İstiyor, İşte Ayrıntılar Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzu 22.03.2016 tarihinde MEB tarafından yayımlandı. Bunun haberini buradan sizlerle paylaşmıştık. Öğretmenler İçin olarak maddeler halinde kılavuzda ön plana çıkan unsurları size özetleyeceğiz; Görevi Sona Erecek Yöneticilerin Durumu 2015-2016 ders yılı sonu itibariyle aynı eğitim kurumunda aynı unvanda toplam dört yılını […]

MEB Yönetici Atama Kılavuzunda Ne Demek İstiyor, İşte Ayrıntılar

MEB Yönetici Atama Kılavuzunda Ne Demek İstiyor, İşte Ayrıntılar

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzu 22.03.2016 tarihinde MEB tarafından yayımlandı. Bunun haberini buradan sizlerle paylaşmıştık.

Öğretmenler İçin olarak maddeler halinde kılavuzda ön plana çıkan unsurları size özetleyeceğiz;

Görevi Sona Erecek Yöneticilerin Durumu

 1. 2015-2016 ders yılı sonu itibariyle aynı eğitim kurumunda aynı unvanda toplam dört yılını dolduranlar ile aynı eğitim kurumunda aynı unvanda toplam sekiz yılını dolduran yöneticilerin yöneticilik görevi sona erecek 17 Haziran 2016 tarihi itibariyleöğretmenliğe atanacaklar.
 2. Yöneticilik görevi sona erenler, açık norm varsa ve kendileri isterlerse kendi eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklar. Eğer norm yoksa ya da istemezlerse il içinde bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanacaklar.

Kurucu Müdür, Müdür Yetkili Öğretmen ve Görevlendirme Süreleri

 1.  Kurucu müdürlük ve müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler ile yöneticilikte vekaleten ve geçici görev kapsamında geçen süreler dört ve sekiz yıllık sürelerin hesabında değerlendirilmeyecek.
 2. Görev yaptığı eğitim kurumu veya farklı bir eğitim kurumunda, aynı veya farklı unvanda vekaleten veya geçici olarak görevlendirilenlerin, görevlendirildikleri bu süreler asli görev unvanlarının dört ve sekiz yıllık sürenin hesabından sayılacak. Lakin, öğretmen veya yönetici iken kurucu müdürlükte, müdür yetkili öğretmenlikte veya eğitim kurumu yöneticiliğinde vekaleten veya geçici görevli olarak geçen süreler, bu eğitim kurumu yöneticiliğine asaleten görevlendirilmeleri halinde dört ve sekiz yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacak.

Maddelerden kafanız karışmış olabilir, MEB tarafından verilen örnekleri biz de aynen size aktaralım:

Örnek: A eğitim kurumu müdür/müdür başyardımcısı/müdür yardımcısı B eğitim kurumunda kurucu müdür/müdür yetkili olarak veya vekaleten ve geçici görevli olarak görevlendirilenlerin görevlendirildikleri bu süreler, A eğitim kurumundaki müdür/müdür başyardımcısı/müdür yardımcısı görev unvanın dört ve sekiz yıllık sürenin hesabında dikkate alınacak; ancak, daha sonra B eğitim kurumuna 4 yıllığına görevlendirilmesi halinde ise bu süreler B eğitim kurumunun dört ve sekiz yıllık sürenin hesabına dahil edilmeyecektir.

İzin Sürelerinin Yöneticilik Süresine Hesabı

 1. Dört ve sekiz yıllık sürenin hesabında; yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin, yöneticilik dışındaki geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan yöneticilik görevleri dikkate alınacak ve bu süreler dahil edilecek.

Kim Hangi Kuruma Atanacak?

 

 1. Yönetici adaylarının görevlendirileceği eğitim kurumuna türü gereği öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olması ve görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği en az bir saat ders bulunması şartı bulunmaktadır.
 2. Eğitim kurumu türleri;
  okul öncesi,
  ilkokul,
  ortaokul,
  ortaöğretim eğitim kademelerinden, aynı eğitim kademesi içerisinde farklı programlar uygulayan okullar olarak anlaşılması gerekmektedir.MEB bu konuda aşağıdaki örneği vermektedir;

Örnek: Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinden eğitim kurumunun bağlı bulunduğu Genel Müdürlükler dikkate alınacak.

Temel Eğitim: Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul

Din Öğretimi: İmam Hatip Ortaokulları, İmam Hatip Liseleri

Mesleki ve Teknik Eğitim: Mesleki ve Teknik Eğitim Liseleri, Çok Programlı Liseler

Ortaöğretim: Anadolu ve Fen Liseleri

Özel Eğitim: Bilim ve Sanat Merkezleri, RAM, Özel Eğitim Okulları

olarak değerlendirilecektir.

Aynı Binada Bulunan Kurumların Durumu

 

 1. Aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kurumları yöneticilerinin, dört ve sekiz yıllık görev sürelerinin hesaplanmasında, bu okul ve kurumlar tek bir eğitim kurumu gibi değerlendirilecek.

Görev Süresi Uzatılacakların İşlemleri

 1. Görev süresini dolduran müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının görev süreleri, Yönetmelikteki şartları taşımaları kaydıyla eğitim kurumu müdürünün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile aynı veya farklı eğitim kurumlarına dört yıl süreyle uzatılabilecektir.
 2. Görev süresini doldurmuş, şartları taşıyan müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarından görev süresinin uzatılması uygun görülenlerin inhaları, bu kılavuz eki takvim uyarınca görevlendirilmesi uygun görülen müdürler tarafından yapılacaktır. Ancak, görevlendirme yapılamayan münhal eğitim kurumları bakımından ise, kendi inhaları hariç müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı inhalarını vekaleten ya da geçici görevli müdürler yapabilecektir.

Yönetici Atama Kılavuzunda Diğer Hususlar

 1. İlahiyat Fakültesi mezunu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alan öğretmenleri ile İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenleri, her iki alanın da atanabileceği eğitim kurumlarının yöneticiliklerine görevlendirilebilecektir.
 2.  Yönetmelikte cinsiyet ve alan önceliği bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine, şartları taşıyan adaylarla birlikte diğer adaylar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, görevlendirmeler öncelikli adaylardan başlanarak puan üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Öncelikli aday bulunamaması halinde ise diğer adaylar arasından da puan üstünlüğüne göre görevlendirme yapılabilecektir.
 3. Yöneticilikte dört yıllık görev süresini dolduranlardan, görev yaptıkları eğitim kurumu bakımından Yönetmelikte belirlenen şartları taşımayanların görev süreleri, görev yapmakta oldukları eğitim kurumunda uzatılmayacaktır.
 4. Halk eğitim merkezleri ile öğretmenevi yöneticiliklerine görevlendirilecekler için herhangi bir alan öğretmeni olmak yeterli olacaktır.
 5. Ders görevi bulunmayan (rehber öğretmen gibi) alan öğretmeni yönetici adayları, türü itibariyle öğretmen olarak atanabilecekleri eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilebilecektir.
 6. görev süresi uzatılan yöneticiler, yazılı sınava dayalı görevlendirme başvurusunda bulunamayacaktır.
 7.  Aynı veya farklı kademe, derece ve türde birden fazla eğitim kurumunun bir arada bulunduğu (ilkokul-ortaokul, ortaokul-imam hatip ortaokulu veya imam hatip ortaokulu- imam hatip lisesi gibi) eğitim kurumlarına, yönetici norm kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu dikkate alınarak yönetici görevlendirmesi yapılacaktır.
 8. Okul Öncesi alanı öğretmenleri türü itibariyle atanabilecekleri bağımsız anaokulları ile bünyesinde anasınıfı bulunan ilkokullara yönetici olarak görevlendirilebilecektir. Okul Öncesi Öğretmenler Ortaokula Atanamayacak
 9. Halen yönetici olanlardan (müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı) görev süresini doldurmayanlar aynı veya farklı yönetim görevleri dahil olmak üzere görevlendirme başvurusunda bulunamayacaklardır.
 10. Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı tercihleri bir arada alınacaktır. Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı tercihlerinden birine görevlendirilen adayların diğer başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

MEB Yönetici Atama Takvimi

Görev süresi dolan yöneticilerin belirlenmesi ve ilgililere duyurulması 28 Mart – 8 Nisan
Müdürlüğü münhal bulunan eğitim kurumlarının ilanı 11-15 Nisan
Eğitim kurumu müdürlerinin EK-1 form üzerinden değerlendirecek değerlendirme komisyonlarının oluşturulması ve Sözlü sınav komisyonlarının kurulması                 11-15 Nisan
Müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin başvuruların EK-1 form üzerinden alınması 25-28 Nisan
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına göre başvuruların alınması (Boş kurum sayısının üç katı kadar aday bulunamayan iller) 02- 03 Mayıs
Müdür adaylarının EK-1 form üzerinden değerlendirilmesi 02- 05 Mayıs
Müdür adaylarının EK-1 değerlendirme sonuçlarının ilanı 06 Mayıs
Müdür adaylarının EK-1 değerlendirmeye itirazı 09-13 Mayıs
Müdür adaylarının EK-1 değerlendirmeye ilişkin itirazlarının değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması 16-17 Mayıs
Müdür adaylardan sözlü sınava katılacaklara ilişkin duyuru 18-20 Mayıs
Müdür adaylarının sözlü sınavların yapılması 23 – 31 Mayıs
Müdür adaylarının sözlü sınav sonuçlarının duyurulması 1 Haziran
Müdür adaylarının sözlü sınav sonuçlarına itirazı 2 -8 Haziran
Müdür adaylarının sözlü sınava itirazların değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması 09-10 Haziran
Sözlü sınav puanlarının sisteme girilmesi 13 Haziran
Görevlendirmeye esas puanların ilanı 14 Haziran
İl Milli Eğitim Müdürlüklerince müdür görevlendirmeleri için boş kontenjanların girilmesi 15 Haziran
Müdürlük tercihlerinin alınması 16-20 Haziran
Başvuruların onaylanması 16-21 Haziran
Başvuru sonuçlarının açıklanması ve görevlendirme 22-30 Haziran
Dört yılını dolduran müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına inhaların yapılması ve sonuçlandırılması 27 Haziran-11 Temmuz
İl Milli Eğitim Müdürlüklerince müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri için boş kontenjanların girilmesi 12 Temmuz
Yazılı sınav sonucu müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru 13-15 Temmuz
Yazılı sınav sonucu başvuruların onaylanması 13-18 Temmuz
Yazılı sınav sonucu müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına başvuru sonuçlarının açıklanması ve görevlendirme 19-29 Temmuz
İhtiyacı karşılanamayan eğitim kurumu yöneticiliklerine duyuru, başvuru ve görevlendirme 01-12 Ağustos

Öğretmenler İçin

Sosyal Medyada Paylaşın:

1 Yorum

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • YORUM