Ocak 2016 Özür Grubu Duyurusu Yayınlandı

Ocak 2016 Özür Grubu Duyurusu Yayınlandı Ocak 2016 Özür Grubu Duyurusu Yayınlandı şimdi ne yapılacak? MEB, 2016 Ocak Ayı Öğretmenlerin Özür Grubu Duyurusu Yayınlandı. Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ile Engellilik Durumu ve Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu Aşağıdadır.   Kılavuz hakkında değerlendirmemizi Öğretmenler İçin (www.ogretmenlericin.com) olarak en kısa sürede yayıp sizlerle paylaşacağız. Eş durumu […]

Ocak 2016 Özür Grubu Duyurusu Yayınlandı

Ocak 2016 Özür Grubu Duyurusu Yayınlandı

Ocak 2016 Özür Grubu Duyurusu Yayınlandı şimdi ne yapılacak? MEB, 2016 Ocak Ayı Öğretmenlerin Özür Grubu Duyurusu Yayınlandı. Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ile Engellilik Durumu ve Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu Aşağıdadır.

 

Kılavuz hakkında değerlendirmemizi Öğretmenler İçin (www.ogretmenlericin.com) olarak en kısa sürede yayıp sizlerle paylaşacağız. Eş durumu ve sağlık özrü kısımlarını buraya aktarıyoruz.

 

 

AİLE BİRLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

 1. Öğretmenlerden eşleri;
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/B maddeleri kapsamında,
 3. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı,
 4. 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi,

ç) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında,

 1. Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak,
 2. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak,

çalışanlar ile aşağıda 2 nci maddede belirtilenlerin eşleri, eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

 1. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar, noter, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar (657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar dâhil); 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar; özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan, eşlerinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir),

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlardan;

 1. Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,
 2. Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,
 3. Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,

ç) İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge istenecektir.

Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar

 1. Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan atandıkları yerde 28 Şubat 2016 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir. Bu şekilde görev yerleri değiştirilen aday öğretmenler, en geç 15 Şubat 2016 tarihinde atandıkları yerlerde görevlerine başlayarak adaylıklarının kaldırılmasına esas sınava yeni görev yerlerinde katılacaktır.
 2. Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup ilk atama veya yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandıkları yerde 28 Şubat 2016 tarihi itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.
 3. Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
 4. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.
 5. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, borçlanılmak kaydıyla askerlikte geçen süreler ile ücretsiz doğum veya analık izni sürelerinde geçen süreler de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecektir.
 6. Öğretmenlerden;
 7. Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar,
 8. Eşleri geçici görevli olanlar,
 9. Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar,

yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.

SAĞLIK MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğretmenlerden;

 1. Kendisi, eşi veya çocuklarının,
 2. Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin,

hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Ayrıca, anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Başvuruda istenecek belgeler şunlardır:

 1. Başvuru tarihi itibarıyla araştırma hastanesi veya üniversite hastanelerinden son altı ay içinde alınan yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu,
 2. Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı.

Eş, anne, baba, çocuk ve kardeş için veya vasi tayini sebebiyle alınmış sağlık kurulu raporları ile yapılan başvurularda onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Birinci Aşama
Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci : 7-13 OCAK 2016

İkinci Aşama
Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci : 18-21 OCAK 2016

Atamalar : 25 OCAK 2016
Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri : 26 OCAK 2016’dan itibaren

İlgili Duyuru İçin Tıklayınız

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • YORUM