Özür grubundan il içi ve il dışı ataması çıkan öğretmenin ilişik kesme süresi

Özür grubu atama sonuçları açıklandı. İl içi özür grubu ataması çıkan öğretmenin ilişik kesme süresi, mehil müddeti ile il dışı özür grubu ataması çıkan öğretmenin ilişik kesme süresi, görevden ayrılış zamanı, başlaması, mehil müddeti hususlarında ogretmenlericin.com olarak değerlendirme yapacağız. Özür grubundan ataması çıkan öğretmen ne zaman yeni görevine başlar?

Özür grubundan il içi ve il dışı ataması çıkan öğretmenin ilişik kesme süresi

Özür grubundan il içi ve il dışı ataması çıkan öğretmenin ilişik kesme süresi

MEB 2017 yılı Ocak ayı özür grubu atama sonuçlarını açıkladı. Sonuçların cuma günü açıklanması nedeniyle ilişik kesme işlemi özür grubu atama kararnamelerinin okullara gönderilmesinden sonra yapılacak. Özür grubu kararnameleri okullara ne zaman gelir? haberimizden kararnamelerin okullara gönderilmesi zamanı hakkında bilgi alabilirsiniz. Kararnamelerin okullara gönderilmesi elektronik ortamdan yapılacağından özür grubu atama sonucu yer değiştirmesi gerçekleşen öğretmenler pazartesi gününden itibaren görevden ayrılış ve göreve başlamaları yapabilirler.

İLİŞİK KESME

Özür grubundan yer değiştiren öğretmen görev yaptığı okula giderek oradan ayrılış yazısını ve personel nakil bildirimini alacak daha sonra ise yeni okuluna giderek bu belgeleri teslim ederek görevine başlayacak. Bu süreçte eğer okul küçük okulsa personel nakil bildirimi ve yolluk hesaplama (haketmişse) işlemleri ilçe/il milli eğitim müdürlüğü tarafından yapılacak öğretmene teslim edilecek. Ayrılış işlemleri bittikten sonra yeni okula gidilerek başlama yapılabilir. Bu konuda iller arası özür grubundan yer değiştiren öğretmenin mehil süresi nedir sorusu ile birlikte il içi yer değiştiren öğretmenlerden il içi özür grubundan atanan öğretmenin mehil süresi nedir sorusu tarafımıza fazlaca gelmeye başladı.

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME

İller arası özür grubu atama sonucu yer değiştiren öğretmen ayrılış yaptıktan sonra göreve başlamak için 15 günlük mehil müddeti vardır. İl dışı özür grubu atama sonucu atanan öğretmen 23 Ocak 2017 Pazartesi günü görev yaptığı okuldan ayrılış yaparsa en geç 7 Şubat 2017 Salı gününe kadar yeni okulunda göreve başlaması gerekmektedir. Bu örnek 15 günlük mehil müddetini kullanmak isteyen öğretmenler için.

15 Günlük Mehil Müddeti

15 günlük mehil müddeti öğretmenin inisiyatifindedir. Bu sürede öğretmen ek ders alamaz. Mehil müddeti kullanılan sürenin maaşı öğretmene ödenir. Öğretmenler İçin olarak ataması çıkan öğretmenin mümkün olduğu kadar kısa sürede yeni görev yerinde göreve başlamasını tavsiye etmekteyiz. OHAL‘den dolayı mehil süresinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 657 sayılı devlet memurları kanunu (657 sayılı DMK) 62.maddesinde yer alan ifadede  Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir. denmektedir. Ancak Bakanlar Kurulunun bu konuda bir kararı yoktur. OHAL içerisinde olduğumuzdan bu konuda tereddüt yaşanmaktadır.

657 sayılı devlet memurları kanunu (657 sayılı DMK) 62.maddesi;

Madde 62 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK 2/1 md.)

İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

Yukarıda açıkladığımız üzere ve 657 sayılı DMK’nin ilgili hükmü gereği belirttiğimiz üzere özür grubundan il dışı atanan öğretmenin mehil süresi 15 gündür.

İl dışı atamada, il dışı özür grubu atamasında öğretmenin mehil müddeti 15 gündür. İl dışı özür grubundan atanan öğretmen yolluk alır. Yolluk konusunu farklı bir içeriğimizde ele alacağız.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME

Özür grubundan il içi yer değiştiren öğretmenin yeni yerinde göreve başlama süresi olarak farklı yorumlar yapılmaktadır. İl içi atamada, il içi özür grubu atamasında mehil müddeti nedir? Sorusunun cevabına kamu personel haber sitelerinde, öğretmen haber sitelerinde farklı açıklamalar getirilmiş durumdadır. Açıklamalar arasında tutarsızlık olduğundan bu konuyu daha detaylı incelemek istiyoruz. İl içi atama mehil süresi konusunda 657 sayılı DMK’ye bakacağız. 657 sayılı devlet memurları kanunu (657 sayılı DMK) 62.maddesinde;

Madde 62 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK 2/1 md.)

İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

İl içinde özür grubundan yer değiştiren öğretmen aynı ilçe içerisinde yer değiştirdiyse mehil müddeti bulunmamaktadır. Örneğin Karabük’e bağlı Yenice ilçesinde köy okulunda görev yapan bir sınıf öğretmeni eş durumundan Yenice ilçe merkezinde bir okula atandıysa ayrılış yaptıktan sonra en geç ertesi gün yeni okulunda göreve başlamak zorundadır. Yukarıda 657 sayılı DMK’de görüldüğü gibi aynı yerde görevlerine atananlar ayrılış yaptıktan sonra ertesi gün, yani tebliğ gününü takip eden diğer iş gününde göreve başlamak zorundadır.

Peki aynı yerdeki görevlerine atananlar kavramından ne anlayabiliriz. İlçe merkezinden aynı ilçenin köyüne, köyden aynı ilçenin köyüne, köyden aynı ilçenin merkezine atamalarda mehil süresi yok. Aynı ilçede görev yeri değişen öğretmenin mehil süresi bulunmamaktadır. İlçeler arası, ilçeden il merkezine, il merkezinden ilçeye atanan öğretmenlerin mehil süresi bir gün müdür yoksa 15 gün müdür?

İl içi özür grubunda mehil süresinin 15 gün ya da 1 gün olduğunun cevabının sağlıklı verilmesi için aynı yerdeki görevlerine atananlar hükmünün açığa kavuşturulması gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu içerisinde bu açıklama mevcut değildir. Bu yüzden sadece 657 sayılı DMK’den yola çıkarak bunu yorumlamak yanlış olacaktır. Bu yüzden kamu personel siteleri ve öğretmen haber sitelerinde yorum farklılıkları ortaya çıkmaktadır.

İl içi atama ve il içi özür grubu atama mehil süresinde aynı yerdeki görevlerine atananlar ibaresi neyi kastetmektedir?

Burada ortaya çıkan fikir ayrılıklarını 6245 sayılı Harcırah Kanunu içerisinde yer alan hükümler ortadan kaldırmaktadır. 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3.maddesinde tanımlanan hükümlere bakacağız. 3. maddenin g ve h fıkralarına bakarsak;

g. (Değişik: 10/9/2014 – 6552/89 md.)

Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;

h. Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri; İfade eder.

g fıkrasında yer alan memuriyet mahalli tanımı aynı yer tanımını kastetmektedir. Memuriyet mahalli açıklamasında belirtilen yerlerde yer değişikliğiniz söz konusu ise mehil müddeti yoktur ve belirtilen durum geçerliyse il içi özür grubundan ya da normal il içi atamadan yer değiştiren öğretmen ertesi gün yeni okulunda göreve başlamak zorundadır. Belirtilen durumlar dışında kalan il içi atama, il içi özür durumu atamalarında ise 15 gün mehil müddeti uygulanır.

Öğretmenler İçin

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM