Avcı, Milletvekillerinin Sorularını Cevapladı

Avcı, Milletvekillerinin Sorularını Cevapladı Avcı, Milletvekillerinin Sorularını Cevapladı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakanlığının 2016 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurul’ndaki görüşmelerinde, milletvekillerinden gelen soruları cevaplandırdı. Okul Müdürlerinin Atanması Okul müdürlerinin atanmasına ilişkin mahkeme kararlarına yönelik bir soru üzerine Avcı, okul müdürlüğü için görevlendirilmek üzere komisyonlar kurulduğunu, o komisyonların mülakat yaptığını, 75 ve üzeri alanların […]

Avcı, Milletvekillerinin Sorularını Cevapladı

Avcı, Milletvekillerinin Sorularını Cevapladı

Avcı, Milletvekillerinin Sorularını Cevapladı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakanlığının 2016 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurul’ndaki görüşmelerinde, milletvekillerinden gelen soruları cevaplandırdı.

Okul Müdürlerinin Atanması

Okul müdürlerinin atanmasına ilişkin mahkeme kararlarına yönelik bir soru üzerine Avcı, okul müdürlüğü için görevlendirilmek üzere komisyonlar kurulduğunu, o komisyonların mülakat yaptığını, 75 ve üzeri alanların görevlendirildiğini belirtti.

Avcı, mahkemelerde açılan davaların, komisyonların aldığı bu kararlara yönelik olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mahkeme, bu davalardan şikayetçiyi, haklı bulduğu zaman şunu öngörmüş oluyor; bu komisyonun kararı geçerli değil, yeni bir komisyon kurun ve daha nesnel kriterlerle bu adayı yeniden değerlendirin. Birçok mahkeme kararında bu yanlış anlamayı önlemek üzere, dava kararında ‘Bu karar, okul müdürlüğüne iadesini gerektirmez’ hükmü de var. Yani okul müdürlüğünden zaten alınmış, 16 bin öğretmen ve müdür daha önce alınmış, yasayla alınmış, buna karşı yapılan itiraz Anayasa Mahkemesince reddedilmiş. Dolayısıyla yasal olarak zaten o komisyonlara giren adaylar okul müdürü olarak girmiyorlar, okul müdürü adayı olarak giriyorlar. Komisyonun bir yanlış yaptığına mahkeme karar verirse, o komisyonları yeniden kuruyoruz.

Şube müdürlüğü alımı için açılan dava sayısı 620. Bu davalardan 280’i idare, Milli Eğitim Bakanlığı lehine kararlaştırılmış, 64 yürütmenin durdurulmasının kabulü kararı verilmiş, 104 ret kararı, kesin ret, 217’si iptal kararı. İdari dava daireleri kurul kararı bekleniyor, onun neticesine göre de uygulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığının, mahkeme kararlarından, o güne kadar uygulamadığı herhangi bir mahkeme kararı yok.”

“Kitap tavsiye edemez”

Avcı, okullardaki kitap tavsiyelerine yönelik eleştiriler üzerine, bakanlığının 2004’ten beri ders kitabı dışında herhangi bir yayını okullara tavsiye etmediğini bildirdi.

Daha önce Talim ve Terbiye Kurulu tarafından uygulanan tavsiye yönteminin çok suistimallere, birtakım çıkar ilişkilerine de yol açtığının görüldüğünü kaydeden Avcı, il, ilçe, şube müdürlüklerinin okullara kitap tavsiye edemeyeceğini açıkladı.

Aday Öğretmenlerin Yetiştirme Süreci

Aday öğretmen yetiştirmenin, öğretmenlerin niteliğini artırmaya yönelik bir düzenleme olduğunu belirten Avcı, Şubat’ta atamalarını gerçekleştirdikleri 30 bin aday öğretmenin adaylık sürecinin farklı planlandığını ifade etti.

Avcı, her bir aday öğretmen için meslekte başarılarıyla ön plana çıkan, en az on yıllık mesleki tecrübesi olan, ulusal ve uluslararası projelerde koordinatör, danışman olmuş, iletişim becerisi, temsil yeteneği yüksek öğretmenler arasından danışman öğretmenler tayin ettiklerini anlattı.

Bu çerçevede 98 bin danışman öğretmen adayı belirlediklerini, onlara beklentilerini anlattıklarını, hizmet içi eğitim başlattıklarını vurgulayan Bakan Avcı, bu süreçte kendisi de dahil, merkez teşkilatı olarak üst düzey bürokratların sürecin her adımında görev aldıklarını kaydetti.

Aday öğretmenlere, adaylık sürecini hangi ilde yürütmek istediklerini sorduklarını ifade eden Avcı, aday öğretmenlerin tamamına yakınının birinci tercih ettiği ildeki danışman ve okullarla ilişkilendirildiğini vurguladı.

Avcı, 1 Mart itibariyle aday öğretmenlerin, danışman öğretmenlerin rehberliğinde adaylık yetiştirme süreci kapsamındaki çalışmalara başladığını açıkladı.

Avcı, danışman öğretmenlerin, yetiştirme programı çerçevesinde aday öğretmenlere izleme, yöneltme, rehberlikte bulunma, mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarıyla ilgili tecrübelerini aktarma, öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği çerçevesinde birinci performans değerlendirmeleri yapma çalışmalarından sorumlu olacağını bildirdi.

Bu süreçte gönüllü olarak görev almak isteyen öğretmenlerin, il milli eğitim müdürlüklerince tespit edileceğini, danışman havuzuna sürekli yeni isimler ekleneceğini aktaran Bakan Avcı, gelecek haftalarda danışman öğretmen havuzunda yer alanlara eğitim verileceğini belirtti.

“Avcı: Kürtçe, Arapça, Çerkezce gibi dillerde eğitim”

Milli Eğitim Bakanı Avcı, düzenledikleri program kapsamında, 26 hafta üzerinden eğitim planladıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk 16 haftasında aday öğretmenler, danışmanları eşliğinde haftanın üç günü sınıf içi gözlem ve uygulamalar yapacak. Ders planlaması, ön hazırlık, değerlendirme çalışmalarına katılacaklar. Haftanın bir günü okul içi faaliyetler kapsamında okul içindeki idari, mali, sosyal, kültürel faaliyetleri izleyip, bunlarda görev alacaklar. Aday öğretmenlerimiz haftanın bir günü okul dışı faaliyetler kapsamında yaşadığı ilin kültürel, tarihi özellikleri tanıtıcı faaliyetler yürütecekler, valilik, kaymakamlık, belediye başkanlığı, il, ilçe milli eğitim müdürlüğü gibi kurumların işleyişi hakkında bilgi edinecekler. İl, ilçesinde bulunan rehberlik ve araştırma merkezi, bilim ve sanat merkezlerinde, halk eğitim merkezlerinde gözlem yapıp, işleyiş hakkında bilgi sahibi olacak. Aday öğretmenler emekli öğretmenler ve eğitime gönül vermiş kişilerle bir araya gelecek, tecrübelerinden yararlanacaklar. Bu okul içi ve okul dışı faaliyetler toplam 16 hafta sürecek, 474 saatlik faaliyet programı uygulanacak. Yaz aylarında da 10 haftalık, 50 gün, 300 saat sürecek seminer, kurs türü çalışmalarımız olacak. Yazın yapılacak seminerler kapsamında farklı dil ve lehçelerin yoğun olarak kullanıldığı bölgelere gidecek aday öğretmenler, yörenin folkloru, kültürü ve insanlarıyla daha rahat iletişim kurabilmeleri amacıyla iki hafta boyunca, Türkçe dışında yaygın olarak kullanılan Kürtçe, Arapça, Çerkezce gibi dil ve lehçelerle ilgili temel düzeyde iletişim sağlayabilecekleri bir dil eğitiminden geçirilecekler.”

“Avcı: Öğretmen, öğretmen gölgesinde yetişir”

Bu süreci sadece aday öğretmenleri yetiştirme süreci olarak görmediklerine vurgu yapan Avcı, “Aynı zamanda danışman öğretmenlerimiz de mesleki olarak kendilerini yenileyecekleri, çok değerli, verimli ve bereketli bir süreç olarak görüyoruz. Bu süreçte bizim temel sloganımız, bütün kadim geleneklerde de geçerli olan insan, insan gölgesinde yetişir düsturudur. İnsan, insan gölgesinde, özellikle öğretmen de öğretmen gölgesinde yetişir. Çünkü öğretmenlik sadece bilgiyle yapılan bir meslek değil aynı zamanda bir sanattır. Bu sanat da ustaların yanında kamil manada öğrenilir” diye konuştu.

“FATİH Projesi Hayranlıkla izlenen proje”

FATİH Projesi hakkında da bilgi veren Avcı, bunun, bakanlığın bütün okullarını, dersliklerini kapsayan, okulları teknolojik donanımla buluşturmayı amaçlayan, bütün yurt sathını hedefleyen çok büyük bir eğitim hamlesi olarak nitelendirdi.

FATİH projesinin, bütün dünyada yakından takip edilen, Avrupa Konseyi üyesi ülkeler de dahil, pek çok ülke tarafından hayranlıkla, gıptayla izlendiğini kaydeden Avcı, projenin sadece donanım değil içerik projesi de olduğunu ifade etti.

Sadece eğitim teknolojisi alanında değil, elektronik ders içerikleri alanında da dünyanın en öncü ülkesi konumunda bulunduklarını aktaran Bakan Avcı, FATİH içerik bileşini, eğitim, bilişim ağı “eba.gov.tr” nin, dünyanın en büyük örgün eğitim portalı olduğuna dikkati çekerek, milletvekillerine, “Bunu da alkışlamayacaksanız ne zaman alkışlayacaksınız” diye espri yaptı.

Avcı, 2016-2017 yıllarında 604 bin uç kurumu daha yapılarak toplamda 1 milyon 519 bin 145 uç kurulumunun tamamlanacağını, bununla her dersliğe bir internet bağlantı noktası çektiklerini, öğretmen odası, kütüphane, çok amaçlı salon, laboratuvar, okul idarelerinin talep ettiği benzeri alanlara da uç kurulumu gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Dağıtılan Tabletlerin Durumu

Bugüne kadar 9. sınıftaki öğrenci ve öğretmenlere 1 milyon 437 bin 800 adet tablet bilgisayar seti dağıtıldığını açıklayan Avcı, ihale sürecinin ardından 2016’da 10 milyon 600 bin tablet bilgisayar seti dağıtımına başlanmasının planlandığını ve tabletleri işlevsel kılacak ve ders işleme süreçlerinde kullanılmasını sağlayacak yazılımın da hazır olduğunu vurguladı.

Avcı, 45 bin 653 adet çok fonksiyonlu yazıcının da okullara dağıtıldığını belirtti.

Kayıtlı kullanıcı sayısı, içerik sayısı ve tıklanma oranları bakımından Türkiye’nin ve dünyanın en büyük internet sitelerinden biri olan eba’nın, kayıtlı kullanıcı sayısının 11 milyon 369 bine ulaştığını kaydeden Avcı, “Eba üzerinden kurulan içerik ekosistemine öğretmenlerimizi de katmak ve öğretmenlerimizin hazır içerikleri kullanmak yanında, kendi ürettikleri içerikleri de kullanabilmelerini ve paylaşabilmelerini sağlamak da temel hedeflerimiz arasındadır” diye konuştu.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM