Danıştay MEB ile Ensar Vakfı arasındaki protokolü yasaya aykırı buldu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Ensar Vakfı arasında yapılan protokol için Danıştay önemli bir karar verdi ve protokolü yasalara uygun bulmadı.

Danıştay MEB ile Ensar Vakfı arasındaki protokolü yasaya aykırı buldu

Danıştay MEB ile Ensar Vakfı arasındaki protokolü yasaya aykırı buldu

Danıştay verdiği karar ile Ensar Vakfı ve MEB arasındaki protokol bozulmuş oldu. Danıştay 8. Dairesi tarafından verilen kararda Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ensar Vakfı ile imzaladığı Protokol hakkında yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

MEB VE ENSAR PROTOKOLÜNE DURDURMA

Danıştay kararında gerekçe olarak protokolün ulusu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracak iyi bireyler yetiştirilmesi devletin devredemeyeceği görevler arasında olduğu belirtilirken Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası’na aykırılığa dayandığı da belirtildi. Cumhuriyet’ten Işık Kansu’nun haberine göre Öğrenci velisi Esra Deniz Ağar Şudaşdemir, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında imzalanan ve çocuk istismarları ile gündeme gelen vakfın okullarda eğitim, seminer, sosyal etkinlik düzenlenmesine ilişkin protokolün anayasaya ve Milli Eğitim Temel Yasası’na aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay’da iptal davası açmıştı.

“DEVLETİN DEVREDEMEYECEĞİ GÖREVLER”

Danıştay 8 Dairesi verdiği karara göre MEB ile Ensar Vakfı arasında imzalanan protokolün, bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin, devlet hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin anayasanın amir hükmüne ve Türk milli eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olduğu sonucuna vardı. Danıştay’ın kararında; “Anayasa ve yasalar gereği ulusu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracak teknik, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişme alanlarında iyi bireyler yetiştirilmesi ve bunun için ülke çapında etkin önlemler alınmasının devletin devredemeyeceği görevler arasında olduğu” vurgulandı. Kararda, özetle şöyle denildi:

“Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, kanunda belirtilen amaçlar doğrultusunda salt akademik anlamda eğitim verilmesini aşan bir biçimde kişinin birey olarak gelişiminin sağlanmasına yönelik eğitim öğretim hizmetinin yürütülmesine ilişkin yetkinin, hukuk devleti ilkesi uyarınca anayasaya, üst hukuk normlarına uygun olarak kullanılması gerekmektedir.”

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM