MEB; kariyere liyakate dayalı atama görevde yükselme sistemi yetersiz

Milli Eğitim Bakanlığı görevde yükselme sistemini yayınladığı raporda zayıflık olarak açıkladı.

MEB; kariyere liyakate dayalı atama görevde yükselme sistemi yetersiz

MEB; kariyere liyakate dayalı atama görevde yükselme sistemi yetersiz. Bakanlığın açıkladığı 2018 yılı idare faaliyet raporunda zayıf yönlere de yer verildi. MEB kariyer ve liyakate dayalı atama ve görevde yükselme sistemini yetersiz buluyor.

ZAYIFLIKLAR ARASINDA YER ALDI

Millî Eğitim Bakanlığı 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu içerisinde MEB bünyesinde yer alan tüm hususlar değerlendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planın da yer alan üstünlükler ve zayıflıkları faaliyet raporunda da yayınlarken açıklamada “Bu kısım Bakanlığımız 2015-2019 Stratejik Planında yer alan üstünlükler ve zayıflıklarımız, 2018 yılsonu itibari ile genel ekonomik koşullar, bütçe imkânları ve beklentiler ışığında değerlendirilerek hazırlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Zayıflıklar;

 • Kariyer ve liyakate dayalı atama ve görevde yükselme sisteminin yeterliliği

MEB yukarıdaki maddeyi zayıflıklar içerisinde yer verirken MEB’in görevde yükselme konusunda yürürlükte olan, atamalar için kullanılan sistemin kariyer ve liyakat konusunda yetersiz gördüğünü kabul ettiği düşünülebilir.

MEB 2018 yılı idare faaliyet raporu
MEB faaliyet raporu

MEB Personelleri için önemli başlıkların yer aldığı 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu içerisindeki zayıflıklar;

 • Okul öncesi eğitim imkânlarının yaygınlık ve yeterliliği
 • Ortaöğretimde okul türü kontenjanlarının öğrenci talepleri ile uyumu
 • Özel eğitim okul ve kurumlarının yaygınlık ve yeterliliği
 • Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tespitine yönelik etkili bir tarama ve tanılama sisteminin yeterliliği
 • Hayat boyu öğrenme kapsamındaki faaliyetlere ilişkin farkındalık düzeyi
 • Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik sunulan eğitim imkânlarının ve izleme değerlendirme sisteminin yeterliliği
 • Zorunlu eğitimden ayrılmaların ve devamsızlıkların önlenmesine ilişkin etkili bir izleme ve önleme mekanizmasının yeterliliği
 • Eğitim ve öğretime erişimde bölgesel farklılıklar
 • Bakanlık ile öğretmen yetiştiren kurumlar arasındaki iş birliği
 • Üstün yetenekli bireylerin eğitim ve öğretimine ilişkin politikaların yeterliliği
 • Okul ve kurumlarda güvenlik, sağlık ve hijyen koşullarının yeterlilik düzeyi
 • Sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlerin yeterlilik düzeyi
 • Haftalık ders saatlerinin öğrencilerin gelişim düzeylerine uygunluğu
 • Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerinin yeterliliği
 • Yabancı dil eğitiminin yeterlilik düzeyi
 • Ücretli öğretmen uygulaması
 • Bakanlığın bazı birimleri arasındaki, yetki ve sorumluluk çakışması
 • Kariyer ve liyakate dayalı atama ve görevde yükselme sisteminin yeterliliği
 • İnsan kaynakları planlama ve yönetim politikalarının yeterliliği
 • Mevzuatın açıklık, anlaşılırlık ve ihtiyaca uygunluk düzeyi
 • Eğitim sistemindeki düzenlemelere ilişkin pilot uygulamalarının yeterliliği
 • Hizmet içi eğitimlerin verimliliği
 • Çalışanların motivasyon ve örgütsel bağlılık düzeyleri
 • Bütçe dağıtımında objektif kriterlerin yeterliliği
 • İç kontrol sisteminin hayata geçirilme düzeyi
 • Veri, bilgi ve belge arşivleme ile bilgi yönetimi sisteminin yeterlilik düzeyi
 • İzleme ve değerlendirme sisteminin yeterliliği
 • Öğretmenlerin bazı bölgelerde daha uzun süreli çalışmasını sağlayacak teşvik edici mekanizmaların yeterliliği
 • Derslik başına düşen öğrenci sayısında bölgesel farklılıklar ve ikili eğitim uygulamaları

Millî Eğitim Bakanlığı 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu için tıklayınız

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • YORUM