MEB Personeli Görevde Yükselme Kılavuzu ve Yazılı Sınav Duyurusu

Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Merkez ve Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme Yazılı Sınav Duyurusu yayınlandı. MEB 10 Ekim 2018 tarihinde kılavuzu yayınladı.

MEB Personeli Görevde Yükselme Kılavuzu ve Yazılı Sınav Duyurusu

MEB Personeli Görevde Yükselme Kılavuzu ve Yazılı Sınav Duyurusu

MEB görevde yükselme kılavuzu ve takvimi yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2018 yılı görevde yükselme takvimi kapsamında yazılı sınav 09/12/2018 Pazar Günü Saat 14:30 da yapılacak. Görevde yükselme sınav başvuruları 15/10/2018-24/10/2018 tarihleri arasında alınacak.

GÖREVDE YÜKSELME SINAV TAKVİMİ

15 Ekim 2018-24 Ekim 2018 tarihleri arasında sınav başvuruları alınacak, 12 Kasım 2018 ve 23 Kasım 2018 tarihleri arasında ise sınav ücretleri belirtilen hesaplara yatırılacak. 2018 yılı görevde yükselme sınav başvuruları için fotoğraflı sınav giriş belgeleri 3 Aralık 2018 tarihinde yayınlanacak. Sınav ise 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşecek. Görevde yükselme sınav sonuçları 10 Ocak 2019 tarihinde ilan edilecek.

Sınav takvimi;

MEB personeli görevde yükselme sınav takvimi
Görevde yükselme sınav takvimi

SINAV MERKEZLERİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik kapsamında Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre belirlenen münhal şef ve memur kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Yazılı sınav Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 09 Aralık 2018 tarihinde saat 14.30’ da Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum,
Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illerinde yapılacak.

Memur ve şef kadroları için belirlenen kontenjanlar;

Görevde yükselme kontenjanlar
Kontenjanlar

Merkez teşkilatında 64 şef, taşra teşkilatında 1750 şef, merkez teşkilatından 40 memur, taşra teşkilatında 3450 memur kontenjanı verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Genel şartlar:

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 1 nci fıkrası gereği;

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile ikinci fıkrada yer alan kadrolar itibariyle belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak,
  • Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Şef kadrosuna atanacaklarda aranacak özel şartlar:
Başvurunun son günü (24/10/2018) itibarıyla;

  • En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.
  • Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak.
  • Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak. Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak.

Memur kadrosuna atanacaklarda aranacak özel şartlar:
Başvurunun son günü (24/10/2018) itibarıyla;

  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
  • Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak.

Sınava girecek adaylar sınav ücreti olarak 100 TL’yi (Yüz TL. KDV dâhil), 12/11/2018 – 23/11/2018 tarihleri arasında MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla yatıracak.

Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Merkez ve Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme Yazılı Sınav Kılavuzu için tıklayınız

Sosyal Medyada Paylaşın:

1 Yorum

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM

Bu Vücut Benim