Aday öğretmenler merkezi sınavlarda görev alamazlar

Aday öğretmenlerin merkezi sınavlarda görev alıp almayacağı konusunda yaptığımız değerlendirmede aday öğretmenlerin merkezi sınavlarda görev alması uygun değildir.

Aday öğretmenler merkezi sınavlarda görev alamazlar

Aday öğretmenler merkezi sınavlarda görev alamazlar

Aday öğretmenlerin merkezi sınavlarda görev alıp alamayacağı konusunda gelen sorulardan yola çıkarak aday öğretmenlerin merkezi sınavlarda görev alamayacağını değerlendirelim.

ADAY ÖĞRETMEN YÖNERGESİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 7198525 sayılı yazıları ile 02.03.2016 tarihinde kabul edilen 2456947 sayılı Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönergenin, yetiştirme süreci başlıklı 5. maddesine baktığımız zaman;

“(1) Aday öğretmenler, adaylıklarının ilk altı ayında yetiştirme sürecine tabii tutulurlar. Yetiştirme süreci, Bakanlıkça belirlenen Yetiştirme Programı doğrultusunda aday öğretmenlerin görevlendirildiği eğitim kurumunda, eğitim kurumu yöneticileri ve danışman öğretmenlerin sorumluluğunda gerçekleştirilir.

(3) aday öğretmenlere yetiştirme sürecinde bağımsız olarak ders ve nöbet görevi verilemez. Aday öğretmenler bu süreçte derslere danışman öğretmen nezaretinde girer ve danışman öğretmenin nöbetçi olduğu zamanlarda nöbet görevini izlemek üzere danışman öğretmenin yanında yer alır.”

hükümleri yer almaktadır. Aday öğretmenlerin görevlerini açıklayan 13. maddeye baktığımız zaman;

“(1) Aday öğretmenlerin görevleri şunlardır;
a) Çalışma programındaki faaliyetlere eksiksiz olarak katılmak,
b) Danışman öğretmeni ve eğitim kurumu yöneticinin süreçle ilgili talimatlarına uymak,
c) Aday öğretmen yetiştirme süreciyle ilgili tüm faaliyetlerinde Milli Eğitim mevzuatına uygun hareket etmek.”

hükümleri bulunmaktadır.

2011 yılı Şubat ayı tebliğler Dergisinde yayımlanan MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi “Bölge sınav yürütme komisyonu” başlıklı 9.maddenin 8.fıkrasının a bendinin 1 numaralı alt beninde “fiilen görevde olan öğretmenler arasından seçilir” ifadesi yer almaktadır.

Bu değerlendirme ile, aday öğretmenlerin fiilen görevde olan bir öğretmen olmadığı için, aday öğretmenlerin merkezi sınavlarda görev alması uygun değildir. Aday öğretmen merkezi sınavlarda görev alabilir mi? Sorusuna yanıt vermiş olduk.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM