e-Müfredat modülü yıllık planların girişi sıkça sorulan sorular

e-Müfredat Yıllık Plan modülü üzerinde yapılması gereken iş ve işlemler. Öğretmenlerin idarecilerin yıllık plan modülünde yapması gerekenler.

e-Müfredat modülü yıllık planların girişi sıkça sorulan sorular

e-Müfredat modülü yıllık planların girişi sıkça sorulan sorular

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene faaliyete geçirilen ve öğretmenler ile idarecilerin aktif olarak kullanmaya başladığı e-müfredat modülü ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüklerine sıkça sorular gelmeye devam etmektedir. MEB yıllık plan modülü sıkça sorulan sorular ve cevapları ile ilgili hususlara açıklık getirmektedir.

E-MÜFREDAT YILLIK PLAN MODÜLÜ İŞLEMLERİ

ogretmenlericin.com olarak e-müfredat modülü içerisinde yer alan yıllık plan modülü ile ilgili sık sorulan soruları ve cevapları sizler için derledik. Yıllık plan modülü üzerinde işlem gerçekleştirme sırasında karşılaşılan hata ve yapılması gereken işlem hakkında tereddütte düşülen hususlara buradan ulaşabilirsiniz.

 • Bir okulda çalışıyorum. Yıllık Plan modülünü nasıl kullanabileceğime ait bir doküman mevcut mudur?
 • İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde çalışıyorum. Yıllık Plan modülünü nasıl kullanabileceğime ait bir doküman mevcut mudur?
 • İl Millî Eğitim Müdürlüğünde çalışıyorum. Yıllık Plan modülünü nasıl kullanabileceğime ait bir doküman mevcut mudur?
 • Okulumda veya ilçede veya ilde zümre başkanı veya katılımcı olarak görev alıyorum. Yıllık Plan modülünü nasıl kullanabileceğime ait bir doküman mevcut mudur?

Detaylı bilgiler ana sayfadaki “Dokümanlar” bölümümüzdeki “M.E.B. Eğitim Kurumları Kurulları Zümreleri ve İşlemleri Bilgilendirme Notları” ve “Yıllık Plan Modülü Kullanım Kılavuzu” dokümanlarında mevcuttur.

 • Zümre veya kurulu kim e-Müfredat sistemine kaydedecektir?

Zümre veya kurulu başkanı e-Müfredat sistemine kaydedecektir.

 • Zümre veya kurulu oluşturduktan sonra hangi aşamaya kadar silebilirim?

Zümre veya kurulu oluşturduktan sonra “Kurul Zümre bilgilerini katılımcıların görebilmesi için onaylıyorum.” kutucuğunu işaretleyip “Yeni Kayıt” veya “Kayıt Güncelle” düğmelerine basmadığınız sürece değişiklikler yapabileceğiniz gibi tamamen de silebilirsiniz. Bu aşamadan sonra silme yetkisi kurum müdürüne aittir.

 • Katılımcılara duyurduğum bir kurulda/zümrede hangi aşamaya kadar değişiklik yapabilirim?

Zümre veya kurulu oluşturduktan sonra “Kurul/Zümrebilgilerinikatılımcılarıngörebilmesiiçinonaylıyorum.” kutucuğunu işaretleyip “YeniKayıt” veya “KayıtGüncelle” düğmelerine bastıktan sonra toplantı tarihine kadar karar giremezsiniz. Bu tarihe kadar kararları girmeden önce çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. Bu değişiklikleri “Kurullar Bilgi Değişiklikleri” ekranından yapabilirsiniz.

 • Kararlarını girdiğim bir kurulda/zümrede değişiklik yapabilir miyim?

Kararları girmeye başladığınız anda artık “KurullarBilgiDeğişiklikleri” ekranından değişiklik yapamazsınız. Yapmanız gerekiyor ise kararları silerek tekrar kararlar girilmemiş hale dönebilir ve değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Değişiklik sonrası tekrar kararları girebilirsiniz. Katılımcılar onaylamadığı sürece kararlarınızı değiştirebilirsiniz.

 • Bir kurulda/zümrede kararları Katılımcılar onaylamaya başladı. Değişiklik yapabilir miyim?

Bu aşamada değişiklik yapma yetkisi artık kurul/zümre başkanında değil, kurum müdüründedir. Kurum müdürü bunu “Kurul Onaylama” ekranından yapabilir. Kurum müdürü tüm katılımcıların onayladığı kurulları/zümreleri “Onay bekleyen kurulları/zümreleri görmek istiyorum.” seçeneği ile görebilir. Burada “Kurulu/Zümreyi Onaylama/İade Seçenekleri” bölümünden veya “Kurulu/Zümreyi Onaylama/İade Seçenekleri” bölümünden iade edebilir, kısmi silebilir veya tamamen silebilir. Kurum müdürü bu işlemi “Kararları girilmiş fakat katılımcıları tarafından henüz onaylanmamış kurulları/zümreleri görmek istiyorum.” seçeneğini kullanarak ta yapabilir.

 • Bir kurulda/zümrede kararları Katılımcılar onayladı. Kurum müdürü de onayladı. Bundan sonra ne tür değişiklikler yapılabilir?

Kurulu/zümreyi kurum müdürü de onayladıktan sonra bazı kısıtlı değişiklikler yapma yetkisi kurum müdüründedir. Yapabileceği değişiklikler kurul/zümre başkanını değiştirmek, varsa yedek başkanı değiştirmek, katılımcı eklemek veya çıkarmak şeklindedir.

 • E-Müfredat, Yıllık Plan modülüne her yaptığımız kurul/zümre toplantısını girmek zorunda mıyız?

Kurulların/Zümrelerin yapılmasının temel amacı eğitim öğretim yılı boyunca yapılacak çalışmaların planlanması, bunların haftalık, aylık görüşülmesi, hedeflere ne kadar ulaşılabildiğini tespiti ve varsa sorunlar ile ilgili tedbirleri alınması şeklindedir. Böyle olunca Eylül ayında okullar açıldığı zaman yapılan kurullar/zümreler dışında, yeni bir gündem maddeniz oluşmuyor ise e-Müfredat sistemine gireceğiniz bir toplantı kaydınız bulunmamaktadır. Her toplantınızda aldığınız kararları görüşecek, sonuçlarını oluştu ise “Kararlarve Sonuçları” isimli ekrandan girişi yapılacaktır. Bu sistem böylece iş yükünüzü önemli ölçüde rahatlatacaktır. Ancak Eylül ayında gündeme alınan konular dışında yeni bir gündem maddesi/maddeleri oluşuyor ise bu toplantı kaydı girilmelidir. Fakat tüm toplantıların eğitim öğretim yılı bitimine kadar sonuçları girilmelidir.

 • Oluşturduğum kurulda/zümrede raporlu veya izinli olduğunu belirten katılımcılar Onların onaylarını kim yapacak?

Kurulların/Zümrelerin başkanı tarafından onaylanabilmesi için tüm katılımcıların onaylaması gerekir. Raporlu veya izinli olduğunu belirten bir katılımcı için kurul/zümre başkanı bu durumu kurum müdürüne iletecektir. Kurum müdürü bunu “Kurul Onaylama” ekranından yapabilir. Kurum müdürü tüm katılımcıların henüz onaylamadığı kurulları/zümreleri “Kararları girilmiş fakat katılımcıları tarafından henüz onaylanmamış kurulları/zümreleri görmek istiyorum.” seçeneğini işaretleyerek ilgili kurulu/zümreyi seçer. Daha sonra “Henüz Onaylamamış Katılımcı” bölümünde raporlu veya izinli olan kişiyi seçerek onun yerine gerekçe yazarak onaylar. Daha sonra zümre başkanı toplantıyı sona erdirebilir. Böylece en son olarak kurum müdürü onaylayabilir.

 • Okulda alanında tek olan öğretmen zümre toplantısı yapacak mı?

Yeni yönerge gereği okulda alanında tek olan öğretmen bir müdür yardımcısı veya okul müdürü ile beraber zümre toplantısını yapacaktır. Bu toplantıda zümre başkanı alan öğretmeni, yedek başkan müdür yardımcısı ya da okul müdürü olacaktır. Böylece bu öğretmenimiz ilçe zümresine katılabilecektir. Okulda tek öğretmen var ise ve hiç yönetici yok ise bu durumdaki öğretmenimiz okul zümresi yapmayacak, alanı ile ilgili ilçe zümresine katılacaktır.

 • İlçede alanında tek olan öğretmen zümre toplantısı yapacak mı?

İlçede alanında tek olan veya tek eğitim kurumu zümre başkanı olan öğretmen il zümresine katılır.

 • Zümre toplantımızı yaptık.  Yıllık  planı  zümreye  bağlı  mı  yoksa  bireysel  mi yapmalıyım?

Eğer okulda zümre toplantısı yaptıysanız ve alanınızda tek öğretmen değilseniz yıllık planınızı “Planı zümre olarak yapmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyerek yaptığınız zümre toplantısı ile ilişkilendirmelisiniz. Eğer okulda alanınızda tek öğretmen iseniz “Planı bireysel yapmak istiyorum.” seçeneğini işaretlemeniz gerekir.

 • Meslek dersleri öğretmenleri olarak yıllık plan yapabiliyor muyuz?

e-Müfredat, Yıllık Plan modülünde tüm meslek dersleri ile ilgili zümre toplantıları yapılabilmektedir. Fakat zümre sonrası meslek derslerine ait yıllık planlar henüz yapılamamaktadır. Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

 • Yıllık planı yapıyorum fakat onaylama seçeneği görünmüyor. Eksik yaptığım şey nedir?

Genellikle eğitim öğretim 36 haftadır. 2 haftada ara tatil dönemi vardır. Eğitim kurumu müdürlüğünce alınan bir karar yok ise ara tatil dönemine kazanım eklenmez. Böylelikle her haftaya kazanımlar planlanarak yıllık çalışma planı oluşturulur. Burada iki önemli denetim vardır;

 • Plan bittiğinde planlanan kazanım sayısının toplam kazanım sayısına eşit olması
 • Diğeriise dersin yıllık saatinin toplam planlanan saate eşit olması

 Bu denetimler yapılırken bazı derslerde dersin hemen yanında şöyle bir ifade yazabilir;

“Dikkat : Bu dersin tüm kazanımlarını yıllık plana işlemeniz gerekmemektedir.” 

Böyle bir dersin yıllık planını yaparken tüm kazanımları değil de, sadece ilgili sınıfı ilgilendiren kazanımları seçerek yıllık planınızı yapabilirsiniz. TTKB tarafından bazı programlar birkaç sınıf için paket olarak hazırlandığı için böyle bir seçenek mevcuttur. Bu ileti varken tüm kazanımları işlediğiniz denetimi yapılmaz. Ayrıca bazı derslerde “YıllıkSaati” bölümünü seçenekli görebilirsiniz. Bu o dersin aynı kazanım yapısı ile haftalık farklı saatlerde olabileceğini gösterir. “YıllıkSaati” kutucuğunu değiştirerek okulunuzda uygulanan saate uygun plan yapabilirsiniz. Yeni seçtiğiniz saat denetimi yapılır.

 • Kurum olarak toplantıya katılan kişilerin sisteme giriş ve çıkışlarını gösteren bir rapor alabilir miyim?

Her kurum türünde bulunan kurul/zümre onaylama ekranlarında “Seçili kullanıcı hareketleri raporu almak istiyorum.” İsimli yeni bir raporlama seçeneği gelmiştir. Bu seçenek ile seçtiğiniz kişinin belli bir tarih aralığındaki giriş ve çıkışlarını raporlayabilirsiniz. Rapor aralığınız 30 günü geçemez.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • YORUM