İlkokul ve ortaokul yeni haftalık ders saatleri çizelgesi 2017 güncel hali

İlköğretim kurumları (ilkokul ve ortaokul) haftalık ders çizelgesi MEB tarafından paylaşıldı. İlkokulların ve ortaokulların 2017 yılı yeni haftalık ders saatleri çizelgesine göre ilkokullarda haftalık 30 saat ders, ortaokullarda ise haftalık 35 saat ders yükü olacak.

İlkokul ve ortaokul yeni haftalık ders saatleri çizelgesi 2017 güncel hali

İlkokul ve ortaokul yeni haftalık ders saatleri çizelgesi 2017 güncel hali. İlköğretim kurumları haftalık ders saatlerinde yapılan değişiklikler. İlkokul ortaokul ders saati değişiklikleri açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Saatleri Çizelgesinde Yapılan Değişiklikler konulu yazıyı tüm İl Milli Eğitim Müdürlüklerine ve kurumlara gönderdi. MEB tarafından yapılan açıklamada ilköğretim kurumları haftalık ders çizelgeleri uygulamalarına yönelik yapılan nicel ve nitel araştırma sonuçlarına göre bu değişikliğin yapıldığı vurgulandı.

PAYDAŞLARDAN BİLGİ, GÖRÜŞ ALINDI

MEB yeni haftalık ders çizelgeleri konusunda eğitim yöneticilerinden, maarif müfettişlerinden, özel okul yetkililerinden, eğitim kurumu temsilcilerinden, sendikalardan, sivil toplum kuruluşlarından, sendika yetkililerinden, öğrencilerden, öğretmenlerden, velilerden ve eğitimle alakalı çeşitli kademede görev yapan MEB personelleri ile eğitim camiasından görüş alındığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı tüm bu çalışmalardan ve paydaş görüşlerinden sonra ilkokul haftalık ders çizelgesi ile ortaokul haftalık ders çizelgesinin güncellendiğini açıkladı.

2017-2018’DEN İTİBAREN UYGULANACAK

Değiştirilen yeni haftalık ders saatleri çizelgesi 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulanacak. İlkokul ve ortaokul haftalık ders saatleri çizelgesi 2017 güncel hali MEB tarafından paylaşıldı. Yeni ders saatleri çizelgesinde yapılan değişikliklere bakıldığında seçmeli dersler dikkat çekmektedir.

ARNAVUTÇA VE BOŞNAKÇA PROGRAMLARI

MEB gelen talepler doğrultusunda Arnavutça ve Boşnakça derslerine ait öğretim programlarının da hazırlandığını açıkladı. Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden, çeşitli kurumlardan gelen bu konudaki taleplerin değerlendirildiğini ve olumlu olarak kararlaştırıldığı vurgulandı.

DERSLER SINIFLAR
İLKOKUL ORTAOKUL
1 2 3 4 5 6 7 8
ZORUNLU DERSLER Türkçe 10 10 8 8 6 6 5 5
Matematik 5 5 5 5 5 5 5 5
Hayat Bilgisi 4 4 3
Fen Bilimleri 3 3 4 4 4 4
Sosyal Bilgiler 3 3 3 3
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2
Yabancı Dil 2 2 2 3 3 4 4
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 2 2 2 2
Görsel Sanatlar 1 1 1 1 1 1 1 1
Müzik 1 1 1 1 1 1 1 1
Oyun ve Fizikî Etkinlikler 5 5 5 2
Beden Eğitimi ve Spor 2 2 2 2
Teknoloji ve Tasarım 2 2
Trafik Güvenliği 1
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 2 2
Rehberlik ve Kariyer Planlama 1
İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2
ZORUNLU DERS TOPLAMI 26 28 28 30 29 29 29 29
SEÇMELİ DERSLER Din, Ahlak ve

Değerler

Kur’an-ı Kerim (4) 2 2 2 2
Peygamberimizin Hayatı (4) 2 2 2 2
Temel Dinî Bilgiler (2) 2 2 2 2
 

Dil ve

Anlatım

Okuma Becerileri (1) 2 2
Yazarlık ve Yazma Becerileri (4) 2 2 2 2
Yaşayan Diller ve Lehçeler (4) 2 2 2 2
İletişim ve Sunum Becerileri (1) 2 2
Yabancı Dil Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu Kararı

ile Kabul Edilen Diller) (4)

2 2 2 2
 

Fen Bilimleri ve Matematik

Bilim Uygulamaları (4) 2 2 2 2
Matematik Uygulamaları (4) 2 2 2 2
Çevre Eğitimi (1) 2 2
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (2) 2 2
 

 

 

Sanat ve Spor

Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (4) 2/(4) 2/(4) 2/(4) 2/(4)
Müzik (4) 2/(4) 2/(4) 2/(4) 2/(4)
Spor ve Fizikî Etkinlikler (Alanlara

Göre Modüller Oluşturulacaktır) (4)

2/(4) 2/(4) 2/(4) 2/(4)
Drama (2) 2 2
Zekâ Oyunları (4) 2 2 2 2
 

 

Sosyal Bilimler

Halk Kültürü (4) 2 2 2 2
Kent Kültürü (1) 2 2 2 2
Medya Okuryazarlığı (1) 2 2
Hukuk ve Adalet (1) 2 2
Düşünme Eğitimi (2) 2 2
Seçilebilecek Ders Saati Sayısı 6 6 6 6
SERBEST ETKİNLİKLER 4 2 2
TOPLAM DERS 30 30 30 30 35 35 35 35

YENİ DERS ÇİZELGELERİ

İlkokul haftalık ders çizelgesi ile ortaokul haftalık ders saatleri çizelgesinde yapılan değişiklikler;

  • Hz Muhammed’in Hayatı adlı dersin ismi Peygamberimizin Hayatı olarak değiştirildi.
  • Halk Kültürü dersi artık 5. 6. 7. 8. sınıflarda haftalık 2 saat okutulacak.
  • Kent Kültürü isminde seçmeli ders haftalık ders saatleri yeni çizelgesine eklendi.
  • Okullarda seçmeli dersler konusunda esneklik gösterilecek. Okul yönetimleri 10 dersten oluşan seçmeli ders grupları oluşturacak.

İlkokul ve ortaokul haftalık ders çizelgelerinde yapılan değişikliklerin resmi yazısı için TIKLAYINIZ

2017-2018 eğitim öğretim yılı ilkokul haftalık ders saatleri çizelgesi indirmek için TIKLAYINIZ

2017-2018 eğitim öğretim yılı ortaokul haftalık ders saatleri çizelgesi indirmek için TIKLAYINIZ

Öğretmenler İçin

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM