MEB e-imzalı belgeler ile ilgili resmi yazı yayımladı

E-imzalı Belgeler ile ilgili açıklama geldi. Son dönemde MEB içerisinde ve okullarda resmi yazışmalar DYS üzerinden yapılırken ıslak imzalı ve mühürlü olarak verilen evrakların durumu hakkında Bakanlık görüş belirtti.

MEB e-imzalı belgeler ile ilgili resmi yazı yayımladı

MEB e-imzalı belgeler ile ilgili resmi yazı yayımladı

İlkokuldan mezun olanlar ile ortaokul veya imam hatip ortaokullarını ara sınıflarından ayrılan öğrencilere ilgili kurumlar tarafından verilecek belgelerin nasıl düzenleneceği Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilmektedir. Yönetmelik ekinde yer alan belgelerin düzenlenmesi işleminde belge üzerinde imza kısmı ve kurum mühür onay kısmı bulunmaktadır.

DYS ÜZERİNDEN VERİLEN BELGELER

Mezun olan veya öğrenimi ara sınıfta bırakan kişilere okullar tarafından verilen belgelerin ıslak imzalı olup olmaması ve üzerinden mühür bulunup bulunmaması konusunda Milli Eğitim Bakanlığına görüş sorulmuştur. MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından e-imzalı belgeler ile ilgili verilen cevapta “Güvenli Elektronik imzanın elle atılan imza yerine kullanılabileceği ancak resmi mühür yerine kullanılmasının hukuka uygun olmayacağı” görüşü belirtilmiştir.

MÜHÜR OLMAZSA HUKUKİ OLMAZ

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Valiliklere, kurumlara gönderilen görüş yazısı;

e-imzalı belgeler

sayfa 2;

MEB görüş

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü açıklamasında;

  • İlkokul, ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüklerince düzenlenen öğrenim belgeleri (Ek-3), diploma kayıt örneği (Ek-14), kayıtları yok olanlara düzenlenecek belge örneği (Ek-15) düzenlendikten soma ıslak imza veya e-imza ile imzalandıktan soma resmi mühür ile mühürlenecektir.
  • e-Okul bilgi yönetim sisteminden alınan öğrenim belgelerine, okullarca tutulması gereken belge defterlerinden sayı verilerek ıslak imza veya e-imza ile imzalanıp, resmi mühür ile onay işlemi yapılacaktır.
  • Mesleki eğitim merkezi müdürlüklerinin düzenlediği kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerini kaybedenlere düzenlenecek kayıt örneklerin de ıslak imza veya e-imza ile imzalandıktan sonra resmi mühür ile mühürlenmesi gerekmektedir.

ifadelerine yer verdi.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM

Bu Vücut Benim