MEB Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması 2018/10 sayılı genelge

Milli Eğitim Bakanlığı 2018/10 sayılı genelge yayınladı. Yayınlanan genelge içerisinde Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması ile ilgili hususlar yer aldı.

MEB Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması 2018/10 sayılı genelge

MEB Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması 2018/10 sayılı genelge

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 26/04/2018 tarih ve 8310247 sayı 2018/10 sayılı Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması konulu genelge yayımlandı. MEB tarafından yapılan açıklamada okullarda sağlıklı ve güvenli bir eğitim öğretim ortamı oluşturulması için gerekli koruyucu ve önleyici tedbirlerin aksatılmadan alınması gerektiği belirtildi.

Okullarda Güvenlik Önlemleri Genelge

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 28/12/1988 tarihli ve 20033 sayılı Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği, 25/12/2006 tarih ve 1080 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Güvenlik Tedbir ve Müeyyideler Dokümanı Genel Esaslar Talimatı, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, 18/06/2013 tarihli ve 28681 sayılı İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliği, 11/09/2014 tarihli ve 29116 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği, 17/09/2015 tarihli ve 9367301 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Emirleri, 22/07/2016 tarihli ve 7844294 sayılı Müsteşarlık Emirleri, 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Okul Servis Araçları Yönetmeliği, 22/12/2016 tarihli “Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü, 18/01/2017 tarihli “Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Özel Güvenlik Görevlilerine Eğitim Verilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü, 19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve 19/10/ 2010 tarihli ve 223 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi ile 2014/20 sayılı Uyuşturucu Kullanımı ve Bağımlılıkla Mücadele konulu Genelge çerçevesinde MEB 2018/10 sayılı Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması konulu genelgeyi yayımladı.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İlgili genelge kapsamında okullarda öğretmenler, idareciler, okul personellerinin dikkat etmesi gereken hususlar MEB tarafından açıklandı. Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması konulu genelge çerçevesinde alınması gerken önlemler ve yapılması gereken işlemler;

 • Öğrencilerin okul bahçesinden sokak veya caddeye ani ve kontrolsüz çıkışlarının önlenmesi için okul giriş ve çıkış kapılarında gerekli kontrollerin yapılması ve tedbirlerin aksatılmadan alınması,
 • Okul çevre trafiğinin, özellikle giriş çıkış saatlerinde gözetim altına alınarak gerekirse emniyet teşkilatı birimleri ile koordineli bir şekilde, herhangi bir trafik kazası olmaması için tedbir alınması,
 • Okul ziyaretçilerinin; kayıt altında, giriş kartı verilerek, gerekli kontrolden geçirilerek alınması,
 • Okul çevresinde öğrencilerin sosyal ve sağlık bakımından gelişimini olumsuz etkileyen hususlara dikkat edilerek, sürekli kontrol altında bulundurulması, varsa metruk binaların, ilgili kurumlarla görüşülerek yıkılmasının sağlanması ve tedbirlerin aksatılmadan alınması,
 • Okul bina ve eklentileri ile yakın çevresinde, belirlenen ciddi ve yakın tehlike arz eden durumların ortadan kaldırılması, yerel ve ilgili kurum/kuruluşlarla konuların çözümü hakkında iş birliği yapılması,
 • Okul bahçelerinde bulunan her türlü oyun, spor araç ve gereçlerinin tehlike arz etmeyecek şekilde düzenlenmesi, çevrede bulunan araç-gereç ve malzemelerin kullanım amacı ve standartlarına uygunluğu kontrol edilerek gerekli tedbirlerin 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği esaslarına göre alınması, alınacak tedbirler ile sorumluların takibinin MEBBİS İSGB Risk Değerlendirme modülü üzerinden yapılması, konu hakkında öğrenci, veli ve çalışanların bilgilendirmesi,
 • Okul bahçesinde öğrenciler için tehlike oluşturan trafo, yüksek gerilim hatları gibi ciddi ve yakın tehlike kaynaklarının acilen kaldırılması, okul çevresinin yeterince aydınlatılması,
 • Okul ve kurumlarda bulunan her türlü tehlikeli iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin, İl İSGB’lerde yetkili Periyodik Kontrol Uzmanlarınca aksatılmadan yapılması,
 • Okul ve kurumlarımızın işyeri bina ve eklentilerinin “Sabotajlara Karşı Koruma Planlan” nın ilgi 28/12/1988 tarihli ve 20033 sayılı Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliğe göre hazırlanması, güncel halde bulundurulması,
 • Okul yönetimlerince, nöbetçi idareci/öğretmen/öğrenci görev talimatlarının hazırlanarak görülebilecek uygun noktalara asılması, belli zamanlarda nöbetçi heyetine görev alanlarında karşılaşılan sorunların çözümü ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik bilgilendirme yapılması,
 • Okul nöbetçi heyetince okul içi ve çevresinde şüpheli ve uygunsuz harekette bulunanların takibinin yapılması, ilgili birimlere ve amirlere acilen bilgi verilmesi ilgi 25/12/2006 tarih ve 1080 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Güvenlik Tedbir ve Müeyyideler Dokümanı Genel Esaslar Talimatı hükümlerine göre sürecin yürütülmesi,
 • Okul ve kurumlarda görev yapan özel güvenlik görevlilerine, bilinçli ve güvenli bir şekilde hizmet vermeleri ve her türlü olay karşısında (terör, şiddet ve asayiş) hazırlıklı olmaları için; bilgi, tutum ve beceri kazanmaları yönünde ilgi  protokol kapsamında her yıl eğitimlerin verilmesi,
 • Okul ve kurumlarımızda görev alacak özel güvenlik görevlilerinin her eğitim öğretim dönemi başında mutlaka gerekli güvenlik tahkikatlarının yaptırılması,
 • Okullarda her türlü güvenliğin sağlanmasına yönelik uyarı, bilgilendirme ve bina içi yönlendirme levhalarının ilgili yerlere asılması,
 • Acil durum planlarınm hazırlanarak MEBBIS İSGB modülü Acil Durum Planı menüsüne yüklenmesi,
 • Okul ve kurumlarımızda, ilk yardım dolabı veya ilk yardım çantası ile bunlara ait araç ve malzeme bulundurulması,

NÖBETÇİ ÖĞRETMENLERE TAŞIMA SERVİS GÖREVİ

Milli Eğitim Bakanlığı 2018/10 sayılı Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması konulu genelge ile birlikte nöbetçi öğretmenler ve idareciler için servis taşıma görevi de getirmiştir. Genelge hükmünde “Taşımalı okul servis araçları ile okula gelen çocukların iniş ve binişteki kontrollerinin nöbetçi öğretmen/idareci tarafından yapılması, kayıt altına alınması ilgi 11/09/2014 tarihli ve 29116 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğine göre gerekli tedbirlerin alınması” gerektiği belirtilmiştir.

İlgili hüküm;

MEB nöbetçi öğretmen taşıma görevi
Nöbetçi öğretmene servis görevi

Milli Eğitim Bakanlığı aynı zamanda okul ve kurumlarda bilişim araçları ve sosyal medya kullanımında alınması gereken önlemler hakkında da bilgilendirmede bulunmuş olup “Zararlı, bölücü, yıkıcı, toplumun genel ahlak kurallarıyla bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için kullanılmaması, Eğitim öğretim faaliyetlerine ve bireylere, maddi ve manevi zarar vermemeleri için gerekli tedbir ve gözetimlerin sürdürülmesi, Ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içeriklerin okul ve kurumlarda, eğitim ortamlarında izin verilmemesi, Derslik, laboratuvar vb. eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlarda iletişim araçlarının kullanılmasına izin verilmemesi ve gerekli tedbirlerin alınması” hususlarını genelge kapsamına almıştır.

2018/10 sayılı Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması Genelge <<< TIKLAYINIZSosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • YORUM