Öğretmenlerin dönem sonu yapması gereken iş ve işlemler

Öğretmenlerin yapması gereken “Dönem Sonu İş ve İşlemleri” hususunu ogretmenlericin.com olarak ele alalım ve tüm öğretmenleri ilgilendiren hususları maddeler halinde açıklayalım.

Öğretmenlerin dönem sonu yapması gereken iş ve işlemler

Öğretmenlerin dönem sonu yapması gereken iş ve işlemler

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında öğretmenler tarafından Eğitim Öğretim yılı dönem sonu yapılacak iş ve işlemler nelerdir?

DÖNEM SONU YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

1-Ders notu girişlerinin yapılması:
a-İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “ÇOK İYİ”, “İYİ” ve “GELİŞTİRİLMELİ” şeklinde gösterilir.

b-İlkokul 4 üncü sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.

• 4.Sınıflarda, haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav tarihinin “E-Okul-Sınav tarihleri modülüne” girilmesi,

NOT: Türkçe ve Matematik derslerinden 3’er sınav; Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Trafik Güvenliği Müzik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler ile Yabancı Dil derslerinden 2’şer sınav notu verilecektir. Görsel Sanatlar dersinde yazılı sınav yapılmayacak olup ürün dosyası puanı ve 2 tane ders etkinliklere katılım puanı verilecektir. E-okula ürün dosyası notu girişi için 1.Yazılı seçeneği işaretlenmelidir.

• Ders içi etkinlik, öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilmesi, (Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Trafik Güvenliği, Görsel Sanatlar, Müzik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler, İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi derslerinden 2’şer; Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri derslerinden 3’er ders içi etkinlik katılım puanı verilecektir.)

4. SINIFLAR İÇİN:
Oyun Ve Fiziki Etkinlikler ile Müzik derslerinde mevcut yönetmeliğe göre en az 2 sınav puanı girilmelidir. Bu sınavlardan 2 tanesi yazılı sınav veya uygulama sınavı olabileceği gibi 1 tane yazılı sınav 1 tane de uygulama sınavı olabilir. Yazılı veya uygulama sınavı olmak üzere bu derslere ait notların girilebilmesi için e-okula sınav tarihi girilmelidir. Dikkat edilmesi gereken uygulama sınavının belli bir ölçme değerlendirme formu tutularak belgelendirilebilir olmasıdır.

2-Ders ve etkinliklere katılım puanlarının e-okul sistemine girilmesi,

3-Davranış notlarının e-okul sistemine girilmesi,

4-Okul öncesi gelişim raporlarının girilmesi, (Anasınıfı Öğretmenleri)

5-E-Okul da sınıf kitaplığı oluşturma ve öğrencinin okuduğu kitapların belirlenmesi,

6-Karne bilgileri öğretmen görüşünün yazılması,

7-Karnelerin ortalarına okul mührünün basılması, Davranış Çizelgeleri, Not Çizelgelerinin sınıf öğretmenlerince mutlaka imzalanması, birer nüshalarının alınması,

8-Sınıf ders defterlerinde eksik konu ya da imzaların tamamlanması,

9-Öğrencilerin e-okuldaki dosya bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlıkların sınıf öğretmenleri tarafından doğru bir şekilde düzeltilerek doldurulması,

10-BEP planı uygulanan öğrencilere 1. dönem not ortalamasının 45 puanın altında verilmemesi,

NOT: Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir.

11-1. dönem mazeretsiz olarak yazılı ve uygulamalı sınavlara katılmayan öğrencilere; yazılı ve ders içi etkinlikler bölümlerine G (Girmedi) harfi yazılması,

12-Sosyal etkinlik girişlerinin –TAMAMLANMADI-yapılması,

2017-2018 Eğitim Öğretim dönem sonunda idareye teslim edilecek belgeler;

1-Sınavlar: (4. Sınıflar İçin) Türkçe ve Matematik 3’er Sınav, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Trafik Güvenliği, Müzik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler ile Yabancı Dil 2’şer Sınav kâğıtları,

NOT: Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 22. Maddesinin c bendinde; “Sınavlardan önce, sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanır.” denilmektedir. İlgili yönetmeliğin 22. Maddesi gereği sınav kâğıtları ile birlikte cevap anahtarları da teslim edilecektir.

2-Görsel Sanatlar Ürün Dosyası Değerlendirme Formu, (Tüm Sınıf Öğretmenleri)

3-Ders ve Etkinliklere Katılım Gözlem Formları, (4.Sınıf Öğretmenleri- İngilizce Öğretmeni-Din Kültürü ve Ahlak Öğretmeni)

4-Kazanım Değerlendirme Formları, (1. 2. ve 3. Sınıf Öğretmenleri-Tüm dersler İçin hazırlanacaktır.)

5-Kazanım Değerlendirme Formları, ( 4. Sınıf Öğretmenleri, Oyun ve Fiziki Etkinlikler-Müzik- Görsel Sanatlar dersleri İçin hazırlanacaktır.)

Öğretmenler tarafından dönem sonunda yapılması gerekenler arasında diğer hususlar;

Başarı Belgesi Alacak Öğrencilerin Tespiti:  İftihar Belgesi verilecek öğrencilerin tespit edilmesi.

MADDE 53 –(c) İftihar Belgesi, ilkokullarda sınıf öğretmeninin teklifi ve okul yönetiminin kararı doğrultusunda, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunca verilir. *İlkokullarda Sınıf Öğretmenleri tarafından yazılı olarak teklif edilecektir. (Teklif formu verilecektir.)

Rehberlik Dönem Sonu Raporlarının Teslimi : Rehberlik 1. dönem  sonu faaliyet raporlarının teslim edilmesi  (Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Rehber Öğretmenleri için)

Sosyal Kulüp Dönem Sonu Raporlarının Teslimi: Sosyal kulüp 1. dönem sonu faaliyet raporlarının teslim edilmesi (Sosyal kulübü olan öğretmenler için)

Ders İçi Etkinlik Değerlendirme Ölçekleri: Verilen ders içi etkinlik değerlendirme ölçeklerinin iki (2)  nüsha düzenlenerek bir (1)  nüshasının okul idaresine teslim edilmesi, (Bazı idareciler bu ölçekleri istememektedir. İdarecinizin görüşüne göre hareket ediniz)

Toplantı Tutanaklarının Teslim Edilmesi: Veli toplantıları ve zümre öğretmenler kurulu toplantılarının okul idaresine teslim edilmesi (Zümre toplantısını zümre başkanının teslim etmesi yeterlidir)

Karnelerin Mühürlenmesi : Karnelerin ortasına okul mührünün basılması, imzalanarak idareci onayı için idareye teslim edilmesi.

Yukarıda yazılı olan iş ve işlemlerin dönem sonunda yapılması gerekmektedir. Öğretmenler İçin olarak dönem sonu öğretmenler tarafından yapılacak iş ve işlemler hususunu açıklamaya çalıştık. Okul idareleri tarafından öğretmenlerden farklı belgeler, evraklar ve işlemlerde talep edilebilir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

1 Yorum

  1. Dersiçi performans notunda kriterler belli. e-okul’a ilgili bir alan açıp ilgili not hanesi oradan toplam puanı çekebilir.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM

Rüzgarı Dinleyen Çocuk