Ortaokullara Önümüzdeki Yıldan İtibaren Yeni Bir Ders Getirildi

Ortaokullara Önümüzdeki Yıldan İtibaren Yeni Bir Ders Getirildi Nisan ayı tebliğler dergisi yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ayda bir çıkarılan Tebliğler Dergisi Nisan 2016 sayısı yayımlandı. Tebliğler Dergisi’nin Nisan 2016 sayısında Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı kararınca Ortaokul Düşünme Eğitimi Dersi (7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı’nın  2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 7. sınıflardan başlamak […]

Ortaokullara Önümüzdeki Yıldan İtibaren Yeni Bir Ders Getirildi

Ortaokullara Önümüzdeki Yıldan İtibaren Yeni Bir Ders Getirildi

Nisan ayı tebliğler dergisi yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ayda bir çıkarılan Tebliğler Dergisi Nisan 2016 sayısı yayımlandı.

Tebliğler Dergisi’nin Nisan 2016 sayısında Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı kararınca Ortaokul Düşünme Eğitimi Dersi (7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı’nın  2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 7. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanması belirtildi.

Seçmeli Düşünme Eğitimi Dersi Kaldırılıyor

Alınan karara göre Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı‘nın 22/08/2007 tarihli ve 146 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Seçmeli Düşünme Eğitimi Dersi (6, 7 ve 8. Sınıf) Öğretim Programının ise 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren kademeli olarak kaldırılacağı belirtildi.

Tebliğler Dergisi’nin Nisan 2016 sayısı ilgili karar;

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Karar Sayısı : 18 Karar Tarihi : 15/04/2016
Konu : Ortaokul Düşünme Eğitimi Dersi
(7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi hükmü gereğince Başkanlığımızca hazırlattırılan ve Kurulumuzda görüşülen Ortaokul Düşünme Eğitimi Dersi (7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programının, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 7. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,
Söz konusu öğretim programına göre ilgili Genel Müdürlükçe hazırlanan öğretim materyalinin kullanılması,
Kurulumuzun 22/08/2007 tarihli ve 146 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Seçmeli Düşünme Eğitimi Dersi (6, 7 ve 8. Sınıf) Öğretim Programının, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 6 ve 7. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması hususunu uygun görüşle arz ederiz.

Doç. Fatma Elif KILINÇ              Kâmil YEŞİL            Dr. Mehmet SÜRMELİ
ÜYE                                                 ÜYE                                       ÜYE
Doç. Dr. Güray KIRPIK        Dr. İbrahim DEMİRCİ       Dr. Hatice YILDIZ
ÜYE                                                ÜYE                                         ÜYE

                                                                                          Dr. Hüseyin ŞİRİN
Kurul Başkan V.

UYGUNDUR
…/03/2016
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM