Sınıf öğretmenlerinin yetiştirme kursu açması hakkında karar yayınlandı

31 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar kapsamında ilkokullarda sınıf öğretmenlerinin kurs açması hususu belirlendi.

Sınıf öğretmenlerinin yetiştirme kursu açması hakkında karar yayınlandı

Sınıf öğretmenlerinin yetiştirme kursu açması hakkında karar yayınlandı

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 51) 31.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. İlkokul öğretmenlerine de kurs açma hakkı verilirken öğretmenler ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerine Türkçe ve Matematik derslerinden takviye kursu verebilecek.

İLKOKULDA YETİŞTİRME KURSU

Geçtiğimiz sene birçok ilde pilot olarak uygulanan İYEP (İlkokullarda Yetiştirme Programı) ile ilgili ilk resmi düzenleme yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile yayımlanan 51 sayılı karar kapsamında Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin Türkçe ve Matematik dersinden takviye kursu alabilmesi için düzenleme yapmış oldu.

TÜRKÇE VE MATEMATİK DERSİ

İlgili resmi karar;

İlkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleri de artık öğrencilerine ek ders ücreti karşılığında kurs açabilecek.
İlkokulda takviye kursu

İlgili karar metni;

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

MADDE 1 – 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

7) İlkokul 4 üncü veya 3 üncü sınıfta bulunmakla birlikte Türkçe ve Matematik derslerinden Bakanlıkça belirlenen asgari kazanımları edinememiş olduğu tespit edilen öğrencilerden; 4 üncü sınıfta bulunanlar için bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren 2018¬2019 ders yılı süresince, 3 üncü sınıfta bulunanlar için ise bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren, bu dersler için her öğretim yılında toplam 160 saati geçmemek ve 10 öğrenciye kadar bir öğretmenin görevlendirilmesi kaydıyla yapılacak eğitimler kapsamında,”

MADDE 2 – Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

EK DERS ÜCRETİ

İlkokullarda yetiştirme kursu açacak öğretmenlerin ek ders ücretlerinin arttırımlı ödenebilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekmektedir. Şu andaki hali hazır durumda sınıf öğretmenlerine branş öğretmenlerinde olduğu gibi arttırımlı kurs ücreti ödenmesi söz konusu olmayıp, yetiştirme kursu ek derslerinin iki kat olarak ödenebilmesi adına DYK yönergesi düzenlenmelidir. Destekleme ve Yetiştirme Kursu Yönergesi ek ders hususu;

“Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.”

Ayrıca ilgili yönergede destekleme ve yetiştirme kurslarının ortaokul ve liselerde açılabileceği yönündeki 5.madde de değiştirilmeli ve sınıf öğretmenlerinin de açacakları kurslarda ek ders ücretlerini arttırımlı alabilmeleri sağlanmalıdır.

PİLOT UYGULAMADA EK DERS ÖDENMEDİ

Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 eğitim öğretim yılında pilot olarak uyguladığı İYEP’te, görevli öğretmenlere ek ders ücreti ödemesi yapmamıştı. Sendikaların bu konudaki itirazları için aşağıdaki haberlere bakabilirsiniz;Sosyal Medyada Paylaşın:

1 Yorum

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM