Sözleşmeli öğretmenin evlilik izni kaç gündür? Nikah iznini kim verir?

Sözleşmeli öğretmenlerin hastalık ve mazeret izinleri, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlendiği için kadrolu öğretmenlerden faklılık göstermektedir. Sözleşmeli öğretmenlerin evlilik izin süresi, sözleşmeli öğretmene verilecek olan nikah izni konusunu açıklayalım.

Sözleşmeli öğretmenin evlilik izni kaç gündür? Nikah iznini kim verir?

Sözleşmeli öğretmenin evlilik izni kaç gündür? Nikah iznini kim verir?

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan kadrolu öğretmenler ile sözleşmeli öğretmenler arasında izin sürelerinde farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkların birisi de evlilik iznidir. Sözleşmeli öğretmenlerin evlilik izni kadrolu öğretmenlerin evlilik izninden azdır. Burada tek ortak nokta izni veren amir konusundadır. Sözleşmeli öğretmenlerin nikah iznini de kadrolu öğretmenlerin nikah iznini de okul müdürü verir. ogretmenlericin.com mevzuat danışmanı Arif Muzaffer KUL’un yazısı;

KADROLU ÖĞRETMENLERİN NİKAH İZNİ

Bazı arkadaşlar buna nikah izni bazı arkadaşlar da evlilik izni demektedir. Burada kafa karışıklığı yaşanmasın. Sözleşmeli öğretmenler için mazeret izni alırken izin onayında evlilik izni yazması yeterlidir. Çünkü mevzuat tanımlarında “evlilik izni” olarak geçmektedir. Maalesef üzülerek söylemem gerekiyor ki sözleşmeli öğretmen arkadaşlar MEB personel camiasında üvey evlat muamelesi görmektedir. Çünkü kadrolu öğretmenlere verilen evlilik izni 7 gündür. MEB izin yönergesi Mazeret izni başlıklı kısımda Madde 10’da verilmesi zorunlu olan mazeret izinleri bölümünde f bendinde kadrolu öğretmenlerin evlilik izni için;

f) Memura isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde resmi nikah tarihinden, düğünün resmi nikahtan sonra yapılması durumunda ise memurun tercihi göz önünde bulundurularak resmi nikah veya düğün tarihinden itibaren yedi gün izin verilir.

hükmü yer almaktadır. Görüldüğü üzere kadrolu öğretmenler için nikah izni 7 gün olarak uygulanır. Kadrolu öğretmenin kendinin evlenmesi, çocuğunun evlenmesi durumlarında 7 gün izin verilirken bu izin nikah tarihinden itibaren verilir. Ancak düğün eğer nikahtan sonra yapılırsa bu izin düğünden itibaren de uygulanır. Kadrolu öğretmenlerin nikah izni ile ilgili diğer açıklamalara aşağıdaki yazımdan ulaşabilirsiniz;

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN İZİNLERİ

3 Ağustos 2016 tarihli 29790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK hükümlerinde sözleşmeli öğretmenlerin mazeret izinleri tam olarak açıklanmamış olup sözleşmeli öğretmenlerin kullanabileceği mazeret izin çeşitleri için İzinler başlıklı MADDE 24’de aşağıdaki gibi belirtilmiştir;

İzinler MADDE 24

  1. Sözleşmeli öğretmenler yarıyıl ve yaz tatillerinde izinli sayılır. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilmez.

  2. Sözleşmeli öğretmenlerin hastalık ve mazeret izinleri, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlendiği şekilde verilir.

Sözleşmeli öğretmenlerin yarı yıl tatiline ve yaz tatiline çıkmalarında herhangi bir izin onayı almalarına gerek yoktur. Yönetmelik gereği bu izinlerde sözleşmeli öğretmenlerin izinli sayılacakları hüküm altına alınmıştır. Sözleşmeli öğretmenlere ayrıca yıllık izin verilmeyeceği belirtilmiştir. Sözleşmeli öğretmenlerin düğün, ölüm, hastalık vs gibi mazeret izinleri de Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar içerisinde belirlenmiştir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EVLİLİK İZNİ

Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatı SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR incelendiğinde 12/11/1990 tarihli ve 20693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar içerisine aşağıdaki hüküm eklenmiştir;

9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının sonu;

“Sözleşmeli Personele isteği üzerine; ….kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde üç gün ücretli mazeret izni verilir.”

Görüldüğü üzere sözleşmeli öğretmenin evlilik izin süresi 3 gündür. Yani kadrolu öğretmene evlilik izni 7 gün verilirken sözleşmeli öğretmene evlilik izni 3 gün olarak uygulanmaktadır.

Sözleşmeli öğretmenlere verilecek olan düğün/evlilik izni konusunda MEB izin yönergesi içerisinde yer alan maddelere bakalım;

Mazeret izni başlığı 23.Madde hükümleri;

Mazeret izni MADDE 23

  • Mazeret izinlerinin kullanılmasına ilişkin uyulacak hususlar şunlardır:

  • Sözleşmeli personele, isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde evlilik tarihinden itibaren üç gün izin verilir.

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen izin yönergesi içerisinde de sözleşmeli öğretmenlerin kendisi ya da çocuğunun evlenmesi durumunda evlilik tarihinden itibaren 3 gün evlilik izni kullanabileceği açıklanmıştır. Sözleşmeli öğretmene mazeret izni MEB izin yönergesi 6 ncı maddede belirtilen amirler tarafından verilir. Sözleşmeli öğretmene evlilik izni okul müdürü tarafından verilir.

Arif Muzaffer KUL

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
1
angry
Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM