2015 Yılında Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Alanların Listesi

2015 Yılında Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Alanların Listesi 2015 Yılında Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Alanların Listesi MEB tarafından Mart Ayı Tebliğler Dergisinde yayımlandı. 81 ilden 1414 personel ödül aldı. Ödül listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Umarız ödüller layık olan kişilere etik ve objektif bir şekilde verilmiştir. Ödül Verilen 1414 Personelden Dağılımın Bir Kısmını Yazıyoruz; […]

2015 Yılında Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Alanların Listesi

2015 Yılında Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Alanların Listesi

2015 Yılında Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Alanların Listesi MEB tarafından Mart Ayı Tebliğler Dergisinde yayımlandı.

81 ilden 1414 personel ödül aldı. Ödül listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Umarız ödüller layık olan kişilere etik ve objektif bir şekilde verilmiştir.

Ödül Verilen 1414 Personelden Dağılımın Bir Kısmını Yazıyoruz;
475 Öğretmen,

19 Eğitim Uzmanı

101 Şube Müdürü

232 Müdür Yardımcısı

9 Hizmetli

26 Müdür Başyardımcısı

27 İlçe Milli Eğitim Müdürü

6 İl Milli Eğitim Müdürü

MEB’den 2015 Yılında Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Alanların Listesi İçin TIKLAYINIZ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE

Başarı Belgesi verilebilecek personel

Madde 5-
(1) Başarı Belgesi, olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle;
a) Kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında,
b) Kamu zararının oluşmasının önlenmesinde veya önlenemez kamu zararlarının önemli
ölçüde azaltılmasında,
c) Kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkililik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları
denetimlerde veya disiplin amirleri ile Başarı Belgesi vermeye yetkili makamlarca tespit edilen personele verilebilir.

Üstün Başarı Belgesi verilecek personel

Madde 6-
(1) Üstün Başarı belgesi, üç defa başarı belgesi alan personele verilir.

Ödül verilebilecek personel

Madde 7-
(1) Ödül, Üstün Başarı Belgesi alan personele verilebilir.

Başarı Belgesi verecek makamlar

Madde 8-
(Değişik 06/10/2015 tarihli ve 9917287 sayılı Makam Oluru)
(1) Başarı Belgesi, bakanlık personeline (Merkez, Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı) Bakan, il sınırları içinde görevli personele Vali, ilçe sınırları içinde görevli personele Kaymakam tarafından verilebilir.

Üstün Başarı Belgesi verecek makamlar

Madde 9-
(1) Üstün Başarı Belgesi, merkez ve yurtdışı teşkilatı personeline Bakan, il sınırları içinde görevli personele Vali, ilçe sınırları içinde görevli personele Kaymakam tarafından verilir.

Ödül verecek makamlar

Madde 10- (1) Ödül, merkez ve yurtdışı teşkilatı personeline Bakan, il sınırları içinde görevli personele Vali tarafından verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödül Verilebilecek Personelde Aranacak Şartlar, Ödül Verilebilecek Personel Sayısının ve Sıralamasının Belirlenmesi

Ödül verilebilecek personelde aranacak şartlar

Madde 11-

(1) Ödül verilebilecek personelde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Almış olduğu Üstün Başarı Belgesi nedeniyle, daha önce ödül verecek makam tarafından ödül verilmesi veya verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak.
b) (Değişik 06/10/2015 tarihli ve 9917287 sayılı Makam Oluru) Almış olduğu Üstün Başarı Belgesi nedeniyle değerlendirmeye alındığı yıl içerisinde Kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.

Ödül verilebilecek personel sayısının belirlenmesi

Madde 12-
(1) Bir malî yıl içinde ödül verilebileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde yirmisini geçemez.
(2) Ödül verilebilecek personel sayısı, taşra teşkilatı için iller bazında, merkez teşkilatı için birimler bazında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce belirlenip, her yıl Ocak ayı içerisinde illere ve ilgili birimlere bildirilir.
Ödül verilebilecek personelin sıralamasının belirlenmesi
Madde 13- (1) Bir malî yıl içerisinde Üstün Başarı Belgesi alan personel sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde yirmisini geçmesi durumunda, ilçe, il ve merkez değerlendirme komisyonları, adaylarla ilgili olarak yapmış oldukları değerlendirme sonucunda sıralama listelerini belirler.

MEB Personel, Personel MEB Haber
Personel MEB Haber

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM