MEB Açıkladı, Müdür Yardımcıları Müdürlük Başvurusu Yapabilir

MEB Açıkladı, Müdür Yardımcıları Müdürlük Başvurusu Yapabilir 2016 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici  Görevlendirme Kılavuzundaki bazı maddeler ile ilgili Adana Valiliğince tereddüte düşülen konulara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından cevap verilmiştir. MEB tarafından verilen cevaba göre, halen yönetici olarak görev yapan müdür baş yardımcıları ve müdür yardımcıları görev sürelerini doldurmamışlar ise […]

MEB Açıkladı, Müdür Yardımcıları Müdürlük Başvurusu Yapabilir

MEB Açıkladı, Müdür Yardımcıları Müdürlük Başvurusu Yapabilir

2016 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici  Görevlendirme Kılavuzundaki bazı maddeler ile ilgili Adana Valiliğince tereddüte düşülen konulara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından cevap verilmiştir. MEB tarafından verilen cevaba göre, halen yönetici olarak görev yapan müdür baş yardımcıları ve müdür yardımcıları görev sürelerini doldurmamışlar ise ve gerekli şartları taşıyorlarsa bir üst görev olan eğitim kurumu müdürlüğüne başvuruda bulunabilirler.

MEB aynı durumda olan yani dört ya da sekiz yıllık görev süresini doldurmayan eğitim kurumu müdürlerinin başvuruda bulunamayacağını açıklamıştır.

MEB Ne Demek İstiyor?

MEB personeline (yönetici olan personeline); halen müdür baş yardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde yönetici olarak çalışıyorsan ve görev süren dolmadıysa ayrıca müdürlük şartını taşıyorsan okul müdürü olarak başvurabilirsin diyor.

MEB okul müdürlerine ise görev süren dolmadan tekrar müdürlük başvurusunda bulunamazsın açıklamasını yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü (İKGM) tarafından 30.03.2016 tarihinde Adana Valiliği’ne Tereddüte Düşülen Hususlar konulu bir yazı gönderdi. Yazı aşağıdadır;

MEB Açıkladı, Müdür Yardımcıları Müdürlük Başvurusu Yapabilir
MEB Açıkladı, Müdür Yardımcıları Müdürlük Başvurusu Yapabilir

MEB Açıkladı, Müdür Yardımcıları Müdürlük Başvurusu Yapabilir

 

Öğretmenler İçin

Okul Müdürü Olma Şartları Nelerdir? Müdür Yardımcısı Olma Şartları Nelerdir?

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİNE
DAİR YÖNETMELİK

Yönetici Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Şartlar

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar

MADDE 5 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Yükseköğretim mezunu olmak.

b) Başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

c) Görevlendirileceği eğitim kurumunun türü itibarıyla öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak.

ç) Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.

c) Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dâhil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.

ç) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

c) Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az dört yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

(2) Müdür başyardımcısı olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

a) Fen lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmeni olmak,

b) Güzel sanatlar lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmeni olmak,

c) İmam hatip lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak,

ç) Mesleki ve teknik eğitim kurumları müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde atölye ve laboratuvar öğretmeni olmak,

d) Sosyal bilimler lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan öğretmeni olmak,

e) Spor lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Beden Eğitimi alan öğretmeni olmak, şartı aranır.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen niteliklerde yeterli sayıda aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

MEB 2016 Yönetici Atama Takvimi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA
YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME TAKVİMİ – 2016

-Görev süresi dolan yöneticilerin belirlenmesi ve ilgililere duyurulması 28 Mart – 8 Nisan
-Müdürlüğü münhal bulunan eğitim kuramlarının ilanı 11-15 Nisan
-Eğitim kurumu müdürlerinin EK-1 form üzerinden değerlendirecek değerlendirme komisyonlarının oluşturulması

-Sözlü sınav komisyonlarının kurulması

11-15 Nisan
– Müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin başvuruların EK-1 form üzerinden alınması 25-28 Nisan
– Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına göre başvuruların alınması (Boş kurum sayısının üç katı kadar aday bulunamayan iller) 02- 03 Mayıs
– Müdür adaylarının EK-1 form üzerinden değerlendirilmesi 02- 05 Mayıs
– Müdür adaylarının EK-1 değerlendirme sonuçlarının ilanı 06 Mayıs
– Müdür adaylarının EK-1 değerlendirmeye itirazı 09-13 Mayıs
– Müdür adaylarının EK-1 değerlendirmeye ilişkin itirazlarının değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması 16-17 Mayıs
– Müdür adaylardan sözlü sınava katılacaklara ilişkin duyuru 18-20 Mayıs
– Müdür adaylarının sözlü sınavların yapılması 23 – 31 Mayıs
– Müdür adaylarının sözlü sınav sonuçlarının duyurulması 1 Haziran
– Müdür adaylarının sözlü sınav sonuçlarına itirazı 2 -8 Haziran
– Müdür adaylarının sözlü sınava itirazların değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması 09-10 Haziran
– Sözlü sınav puanlarının sisteme girilmesi 13 Haziran
– Görevlendirmeye esas puanların ilanı 14 Haziran
– İl Milli Eğitim Müdürlüklerince müdür görevlendirmeleri için boş kontenjanların girilmesi 15 Haziran
– Müdürlük tercihlerinin alınması 16-20 Haziran
– Başvuruların onaylanması 16-21 Haziran
– Başvuru sonuçlarının açıklanması ve görevlendirme 22-30 Haziran
– Dört yılını dolduran müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına inhaların yapılması ve sonuçlandırılması 27 Haziran- 11 Temmuz
– İl Milli Eğitim Müdürlüklerince müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri için boş kontenjanların girilmesi 12 Temmuz
– Yazılı sınav sonucu müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru 13-15 Temmuz
– Yazılı sınav sonucu başvuruların onaylanması 13-18 Temmuz
-Yazılı sınav sonucu müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına başvuru sonuçlarının açıklanması ve görevlendirme 19-29 Temmuz
-İhtiyacı karşılanamayan eğitim kurumu yöneticiliklerine duyuru, başvuru ve görevlendirme 01-12 Ağustos

 

MEB Personel, Personel MEB Haber
Personel MEB Haber

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM