MEB, Koordinatörlük Görevi Konusunda Uyardı

Milli Eğitim Bakanlığı resmi yazı ile Koordinatörlük Görevi konusunda hem uyardı hem bilgi verdi.

MEB, Koordinatörlük Görevi Konusunda Uyardı

MEB, Koordinatörlük Görevi Konusunda Uyardı

MEB, Koordinatörlük Görevi Konusunda Uyardı Milli Eğitim Bakanlığı resmi yazı ile Koordinatörlük Görevi konusunda hem uyardı hem bilgi verdi.

 

MEB, Koordinatörlük Görevi Konusunda Uyardı
MEB, Koordinatörlük Görevi Konusunda Uyardı

 

Koordinatör öğretmenlerin görev ve sorumlulukları

Madde 268- Koordinatör öğretmenler:

a) İşletmelerde meslekî eğitim uygulamasının plânlı olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla alınacak önlemleri belirler ve kurum müdürlüğüne bildirir.

b) Öğretim programlarında, işletmelerdeki uygulamalarda ortaya çıkan sorunları belirleyerek hazırlayacağı raporu, program geliştirme çalışmalarında değerlendirilmek üzere kurum müdürlüğüne verir.

c) Meslekî eğitim konusunda, işletme yetkilileri ile usta öğretici/eğitici personele rehberlikte bulunur.

d) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yapmış oldukları işler ile ilgili iş dosyasını kontrol eder.

e) Öğrencilerin; başarı, devam-devamsızlık ve disiplin durumunu izleyerek işletme kayıtlarındaki bilgilerin, zamanında kurum müdürlüğüne iletilmesini sağlar.

f) İşletme yetkilileri ile iş birliği yaparak iş yerine uyum sağlayamayan öğrencileri belirler, alınacak önlemleri kurum müdürlüğüne bildirir.

g) Kurum ile işletme arasında imzalanan sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkan sorunları belirleyerek müdürlüğe bildirir.

h) İşletme yetkilisince döneme ait puan çizelgelerinin doldurularak dönem sona ermeden 5 gün önce kurum müdürlüğüne teslim edilmesini sağlar.

ı) (RG:20.9.2008/27003) Koordinatörlük görevi için gittiği işletmelerde mezunları izleme ve işe yerleştirme birimi çalışmaları kapsamında gerektiğinde mezunlar ve işyeri yetkililerine anket uygular.

i) İşletmelerde meslekî eğitim konusunda müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirir.

MEB Personel, Personel MEB Haber
MEB Personel, Personel MEB Haber

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM